Ramazan Efendi Camii

Kısaca: Ramazan Efendi Camii İstanbul`un Kocamustafapaşa semtinde bir camidir. 1585`de Mimar Sinan tarafından yapılan cami, Kuvayı Milliye caddesinin otobüs duraklarında biten yönündedir. Tek minareli, kırma çatılıdır. Çeşitli tamirler görmüştür. Dede Efendi bu caminin tamirine destek vermiştir. Hüsrev Çelebi Camii, Bezirganbaşı Camii adıyla da bilinir. Ramazan Efendi denmesinin sebebi buradaki tekke şeyhinin adının Ramazan Efendi oluşundandır. Ramazan Efendi, cami giriş kapısının ...devamı ☟

Ramazan Efendi Camii İstanbul`un Kocamustafapaşa semtinde bir camidir. 1585`de Mimar Sinan tarafından yapılan cami, Kuvayı Milliye caddesinin otobüs duraklarında biten yönündedir. Tek minareli, kırma çatılıdır. Çeşitli tamirler görmüştür. Dede Efendi bu caminin tamirine destek vermiştir. Hüsrev Çelebi Camii, Bezirganbaşı Camii adıyla da bilinir. Ramazan Efendi denmesinin sebebi buradaki tekke şeyhinin adının Ramazan Efendi oluşundandır. Ramazan Efendi, cami giriş kapısının solunda yapıya bitişik türbesinde yatmaktadır.

Caminin avlu girişi iki kapıdan, aynı caddedendir. Avluda geniş bir bahçe ve etrafı duvarla çevrilmiş yaşlı ağaçlar, solda imam odası, sağda şadırvandan ayrı bir abdestlik ve arka tarafta mezarlık bulunmaktadır. Avlu ortasında, küp dikdörtgen bir şadırvan dört sütunlu bir çatıyla örtülüdür. Şadırvanın karşısında kadınlar yeri ve giriş kapısı sundurmasının solunda türbe bulunmaktadır. Küçük sundurmadan camiye girdikten sonra son cemaat yeri sağlı ve sollu bir platformda yükselir.

Eşiktaşını geçerek camiye girdikten sonra mermer mihrap ve minberi çevreleyen çiniler göze çarpar. Altlı üstlü pencereler sağ ve solda ikişer, ön ve arka duvarda dörder sırayla yer alır. Kürsü solda ve ahşaptır. Bu caminin döşeme ve tavanı ahşaptır. Tavan, kare desenli ve boyalıdır. Kapıdan girişte sağda müezzin yeri ve minare kapısı bulunmaktadır. Girişten soldaki duvardan bir kapıyla sol tarafta bir odaya geçilir. Son cemaat yerinden üst kata giriş vardır. Duvarlarda çatlamalar meydana gelmiştir. Mihrabın iki yanında dev mumlar ve harimin ortasına inen topaç avizesi vardır. Cami içi değerli çinilerle süslenmiş, tavana yakın duvarlara Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin levhaları asılmıştır. Bu caminin yakınında Sümbül Efendi Camii bulunmaktadır.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Merkez Efendi Camii
3 yıl önce

Merkez Efendi Camii, İstanbul'un Zeytinburnu ilinde Merkez Efendi Türbesi'nde bulunan cami. Bizans surlarının Mevlanakapısından çıkınca caddenin karşısındaki...

Merkez Efendi Camii, II. Mahmut, Yavuz Sultan Selim
Kocamustafapaşa Sümbül Efendi Camii
2 ay önce

Monē tοu Hagiοu Andreοu en tē Krisei), halk arasında Sümbül Efendi Camii ya da Sümbül Efendi Türbesi olarak bilinir. Resmî adı Pîr Yusuf Sümbül Sinan Âsitânesi’dir...

Müderris Abdülbaki Efendi Camii
3 yıl önce

Hacı Hesna Hatun Camii'ye çok yakındır. Caminin banisi Müderris Abdülbaki Efendi mihrap önünde medfundur. Müderris Abdülbaki Efendi (ö.1659) İstanbul...

Osmanağa Camii
3 yıl önce

Osmanağa Camii ya da Osman Ağa Camii, Kadı Mehmet Efendi Mescidi harap olunca yerine 1. Sultan Ahmet’in Babussaade Ağası Osman Ağa tarafından 1612 yılında...

Osmanağa Camii, 1612, 1811, 1878, 1880, Kadıköy, Mehmet Asım Efendi
Aşçıbaşı Camii
3 yıl önce

Aşçıbaşı Camii veya Aşçıbaşı Mehmet Efendi Camii, İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Zeynep Kamil Mahallesi'nde yer alan, Osmanlı İmparatorluğu döneminden...

Hacı Bedel Mustafa Efendi Camii
3 yıl önce

Hacı Bedel Mustafa Efendi Camii ya da Osman Efendi Mescidi, İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Mimar Sinan Mahallesi'nde yer alan, Osmanlı Dönemi'nden kalma...

Dülgerzade Camii
3 yıl önce

Dülgerzade Camii ya da Dülgeroğlu Camii, İstanbul'un Fatih ilçesinde Fevzipaşa Caddesi güzergâhında bulunan bir camidir. 1482'de Dülgerzade Ahmet Şemseddin...

Fatih Camii
2 ay önce

Mustafa İzzet Efendi. Hattat. Sami Efendi. Hattat. Amiş Efendi. Mutasavvıf ve Fatih türbedarı. Maraşlı Ahmed Tahir Efendi. Amiş Efendi'nin talebesi. Kazasker...

İstanbul Fatih Camii, 1467, 1470, 1766, 1767, 1771, 1825, Arapça, Barok, Bizans, Cami