Rasathane

Kısaca: Gözlem evi anlamına gelir. Rasat gözlem hane ise ev anlamına gelir. Her çeşit değişikliği gözlemlemek ,veriler toplamak, incelemek için kurulabilirler. Uzayda bulunan cisimleri incelemeye elverişli teleskop ve diğer yardımcı aletlerle donatılmış kubbesi açık özel bina. Binanın üzerindeki kubbe döner tertibatlı olup, ekseni etrafında 360° döner. Kubbenin üst orta kısmında boydan boya yarık şeklinde açıklık vardır. Bu yarık bir perde ile kapalı olup, gerektiği kadar açılabilir özelliktedir. Telesk ...devamı ☟

rasathane
Rasathane

Gözlem evi anlamına gelir. Rasat gözlem hane ise ev anlamına gelir. Her çeşit değişikliği gözlemlemek ,veriler toplamak, incelemek için kurulabilirler. Uzayda bulunan cisimleri incelemeye elverişli teleskop ve diğer yardımcı aletlerle donatılmış kubbesi açık özel bina. Binanın üzerindeki kubbe döner tertibatlı olup, ekseni etrafında 360° döner. Kubbenin üst orta kısmında boydan boya yarık şeklinde açıklık vardır. Bu yarık bir perde ile kapalı olup, gerektiği kadar açılabilir özelliktedir. Teleskop bu açıklıktan gök yüzüne doğru yöneltilir. Modern rasathanelerin hemen yan tarafında, idari bina, kütüphane, kompüter odası gibi yardımcı binalar bulunur.

Tarihi: Rasathanelerin tarihi Babil, Eski Yunan ve Mısır medeniyetlerine kadar uzanır. Bu devirlerde rasathanelere önem verilmesi dini törenlerin ve ibadetlerin zamana bağlı olmasından ileri gelmektedir. Sonradan bozulup sapık dinler haline dönmesine rağmen, zamana bağlı olarak ibadetlerin mevcudiyeti, aslında bu medeniyetteki insanlara peygamberlerin geldiğine işaret etmektedir.

İlim tarihinde müessese olarak arzu edilen şekliyle ilk rasathane, İslam dünyasında görülür. Rasathaneleri İslam medeniyeti ortaya koyup geliştirmiş, dünya kültür ve medeniyetine sunmuş, bu yolun öncülüğünü, kılavuzluğunu yapmıştır. Rasathanelerin, tam teşkilatlı olarak, uzun yıllar devamlı ve sistemli çalışacakları için büyük masraflara ihtiyacı vardır. Bu sebepten, incelendiğinde bu binaların hükümdar ve devlet adamları tarafından kurulduğu ve desteklendiği görülür. 829 senesinde Halife El-Me’mun Bağdat’ta astronomi rasathanesi kurdurdu. 877 senesinde ise El-Battani kurduğu rasathanede astronomi tabloları hazırladı ve ekinoks açılarını hassas bir şekilde yeniden hesap etti.

Bağdat’taki rasathanenin ismi Şemmasiye, Şam’dakinin ismi Kasiyun idi. Ayrıca; Fatımi Halifesi El-Aziz (ölm. 996) ve El-Hakim (990-1021)’in Kahire’de Mukaddem Dağında; Büveyhi Hükümdarı Şerefüddevle (982-987)’nin 1075’te Bağdat’ta ; Selçuklulardan Melik Şah (1054-1092)’ın 1075’te İsfehan’da; Horasan ve Maveraünnehr Hükümdarı Uluğ Bey (1394-1449)’in 1421 yılında Semerkant’ta ve Osmanlı Hükümdarı Üçüncü Murad (1574-1595)ın 1576 yılında İstanbul’da (Tophane’de) kurdukları rasathaneleri belirtebiliriz. Bunların devamlı çalışabilmeleri için zengin vakıflar kurulmuştur.

İslam dünyasında devlet kuruluşları olan rasathaneler yanında, ferdi (kişisel) olanlarına da rastlanmaktadır. Astronom Musa bin Şakir’in oğullarından Muhammed (825-972) ve Ahmed’in Bağdat’ta Dicle Irmağı kenarında bulunan evlerinde kurdukları rasathane bunlardan biridir. Bu iki kardeş yer küresinin çapını ilk defa ölçmüşlerdir. Bu ölçüm çok hassas olup bugünkü hesaplamalara çok yakındır.

Kasiyun Rasathanesinde Harezmi (780-850) gezegenlerin gökküresindeki yerleri (koordinatları) ve dolanım süreleriyle ilgili olarak Ziyc-ül-Harezmi adlı eserini hazırladı. Sarkaç ilk defa astronomide, İbn-i Yunus tarafından kullanıldı. Küresel trigonometride görülen temel eşitlikler, Ebü’l-Vefa tarafından ortaya kondu.

İbni Sina, 1025 yılında Hemedan Rasathanesini kurdu. Bu rasathanede mikrometreye benzer bir alet ilk defa kullanılmıştır. 1260 senesinde Meraga yakınında Nasırüddin teleskopla çok kıymetli çalışmalarda bulundu.

Horasan ve Maveraünnehr Hükümdarı Uluğ Bey tarafından yaptırılan Semerkant Rasathanesinde, devrin ünlü astronomları çalışmışlardır. Bursalı Kadızade Rumi (1337-1430), Gıyasüddin Cemşit (ölm. 1429), Ali Kuşçu (ölm. 1474) bunlardandır. Bu astronomların yaptıkları çalışmalar sonucu 1449 yılında, son kısmı Uluğ Bey tarafından tamamlanan, Uluğ Bey Zic’i olarak tanınan eser hazırlandı. Bu eser uzun yıllar batı rasathanelerinde temel kitap olarak kullanıldı.

Kopernik’in (1475-1543) ünlü De Revolutionibus adlı eseri, dini bir suç işlediği için 1882 yılına kadar yasak kitaplar arasında ilan edilirken, Erzurumlu İbrahim Hakkı (1703-1780) kendi dergahındaki rasat kulesinde çalışmalar yapıyor ve eserler ortaya koyuyordu. 8. yüzyıl ile 17. yüzyıl arasındaki İslam rasathaneleri akademik nitelik taşıyor, ekserisinde asrını aşacak tarzda öğretim ve araştırma faaliyetleri yapılıyordu.

Kısaca bu bilgilerden anlaşılıyor ki, gerçek ve modern anlamlı rasathaneler ferdi kuruluş olarak İslam dünyasında doğmuş ve büyük gelişme devreleri geçirmiştir. İslam dünyası alimlerinin ilk iltifat ettikleri ilim astronomidir. Diğer ilimler içinde astronomiye çok büyük önem vermelerinin esas sebebi: Allahü tealanın Kur’an-ı kerimin birçok yerinde mealen; “Yerleri, gökleri, canlıları, cansızları ve kendinizi inceleyiniz, gördüklerinizin içini özünü araştırınız, bütün bunlarda yerleştirmiş olduğum kuvvetimi, kudretimi, büyüklüğümü ve hakimiyetimi bulunuz, görünüz, anlayınız!” buyurmasıdır. İmam-ı Gazali de; “Astronomi ve anatomi bilmeyen Allahü tealayı tanıyamaz.” demiştir.

Astronomiyle uğraşan İslam alimleri, çağımız astronomi ve matematiğine ışık tutmuştur. Roger Bacon, Galileo, Giordano Bruna ve Kopernik ile çağdaşlarının yetişip ortaya çıkmalarına sebep olmuşlardır. Kopernik ünlü eserinde, Batruci, İbn-i Şatır ve Nasirüddin Tusi’nin eserlerinden ilham aldığını belirtmektedir.

Avrupa’da rasathaneler 1400 senelerinde kurulmaya başlandı. 1418 senesinde yalnız denizcilik maksadı ile güneşin doğuş batış ve yücelim noktalarını tespit için Portekiz’in Vincent şehrinde rasathane kuruldu. 1471 senesinde Nürnberg Rasathanesi, 1501 senesinde de döner kubbeli Kassel Rasathanesi kuruldu. 1609 senesinde teleskopun bulunması ile rasathanelerde büyük gelişmeler oldu. 1672 senesinde Paris, 1675 senesinde Greenwich, 1700 senesinde Berlin rasathaneleri kuruldu. Zamanımızda dünya üzerinde 150’yi aşkın rasathane faaliyet göstermektedir. Ayrıca uzaya gönderilen uydular da bir nevi rasathane vazifesi görmektedir. (Bkz. Uydu)

Rasathane çalışması: Her rasathane kendisine has program dahilinde incelemelerini yapar. Uzay cisimlerinin fotoğraflarını çekebilmek için ay ışığının olmadığı geceler seçilir. Mevsim ve iklim şartları da rasathane programlarına tesir eder.

Rasathanelerde iki tip teleskop kullanılır. Bunlar mercek ve ayna sistemiyle çalışan refraktörlerle, modern parabolik radyo teleskoplarıdır. Radyo teleskopları, parabolik antenden alınan mikro ışık dalgalarını 100 ile 1000 kat kuvvetlendirerek fotoğraf şeklinde tespitler yapar. Radyo teleskoplarla, radyo astronomisi başlamıştır. ABD Ohio eyaletinin Columbus şehrinde bulunan radyo teleskop, ekseni etrafında her yöne dönebilmektedir. Bu teleskopun çapı 600 metredir. Washington’da bulunan radyo teleskop 600 metre genişliğinde, 128 dipolden meydana gelmiş, düz antene sahiptir.

Dünya atmosferinin, rasathanelerin çalışmalarına menfi etkisi olduğu bilindiği için incelemeleri atmosferin üst tabakalarından yapmak için çeşitli çareler düşünülmüş ve bu arada balonlardan çok istifade edilmiştir. İlk balonlu rasathane 1958 senesinde yapıldı ve teleskop, spektrograf ve otomatik yıldız takip edici aletlerle techiz edilerek yeryüzünden 26 kilometre yükseğe gönderildi.

Uzaya gönderilen çeşitli uzay araçları ile dünya yörüngesine oturtulan uzay rasathaneleri atmosferin etkisi olmaksızın mikrodalgalar, fotoğraflar çekerek devamlı dünyaya bilgi göndermektedirler.

Nitekim 1990 yılında uzaya gönderilmiş olan Hubble uzay teleskobuyla atmosferdeki menfi şartlardan arınmış oldukça net ve önemli resimler elde edilmiştir. Hatta, bu gelişmenin, astronomi biliminin yeniden kurulmasına bile yol açacağı ileri sürülmektedir.

rasathane

Gözlemevi:
"ޞimdi rasathane korusuna çıkarız, ben her şeyi hesapladım, korkma..."- P. Safa.

rasathane

Türkçe rasathane kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. observatory

rasathane

gözlemevi, observatuar.

rasathane

Türkçe rasathane kelimesinin Fransızca karşılığı.
observatoire [le]

rasathane

Türkçe rasathane kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Observatorium, Sternwarte, Warte

İlgili konular

astronomi gözlem evi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

rasathane Resimleri

Gözlemevi
1 yıl önce

Gözlemevi ya da Rasathane; rasat gözlem, hane ise ev anlamına gelir. Uzaydaki her çeşit değişikliği gözlemlemek, veriler toplamak, incelemek için kurulabilirler...

Gözlemevi, Antalya, Gökbilim, Osmanlı, Takiyüddin, Taslak, Türkiye, İstanbul
Takiyüddin'in Rasathanesi
1 yıl önce

İstanbul Rasathanesinin yapımına kesin olarak ne zaman başlandığına dair kanıt niteliğinde herhangi bir belge bulunmamasına karşın, rasathanenin aletleri...

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
1 yıl önce

almaktadır. Kandilli Rasathanesi, 1868 yılında Rasathane-i Amire adıyla kuruldu. Fransız hükümeti, rasathanenin kuruluşunu hava tahminlerinin telgrafla diğer...

Kandilli Rasathanesi, 12 Nisan, 1868, 1909, 1982, 31 Mart Olayı, Ahmet Mete Işıkara, Astronomi, Boğaziçi Üniversitesi, Jeodezi, Jeofizik
Uluğ Bey Rasathanesi
1 yıl önce

Schāhruch Ulugh Beg) tarafından yaptırılan 3 katlı bir gözlem evidir. Rasathanede devrin ünlü astronomları Ali Kuşçu, Bursalı Kadızade Rumi, Gıyaseddin...

Uluğ Bey Rasathanesi, Semerkand, ,
Uluğ Bey
1 yıl önce

çalışmalar yaptı. Semerkant yakınlarında rasathane kurulması çalışmaları başlattı. 1429 Ekimi'nde rasathaneyi tamamladı. Şahruh'un 12 Mart 1447 yılında...

Uluğ Bey, Uluğ Bey
Kandilli Deprem Müzesi
5 yıl önce

edilmiş yapıda kurulmuştur. Müzede gökbilimleri ve yerbilimleri konularında rasathane tarafından yapılan çalışmalarda kullanılmış çok çeşitli bilimsel alet...

Uppsala Üniversitesi
1 yıl önce

Eğitimi Theatrum Oeconomicum ve Gamla Torget ("Eski Forum") Rasathane Parkı ve Eski Rasathane İktisadi Bilimler Merkezi (Ekonomikum) Linnaeus Bahçesi Anders...

Vaniköy
5 yıl önce

Efendi'den gelir. Semtin sırtlarında Kandilli Rasathanesi olarak bilinen rasathane vardır. Semtte birçok güzel yalı bulunur. Bunlardan bazıları Kadınefendi...

Vaniköy, Üsküdar, 17. yüzyıl, Boğaziçi, Kandilli, Üsküdar, Kandilli Rasathanesi, Kuleli Askeri Lisesi, Müslüman, Çengelköy, Üsküdar, İstanbul, Fazıl Bey Yalısı