Rast (Makam)

Kısaca: Rast, Klasik Türk müziğinde bir makam.Çıkıcı bir makamdır. Durağı SOL sesi, güçlüsü beşinci derecesindeki RE sesidir. ...devamı ☟

} Rast, Klasik Türk müziğinde bir makam.

Çıkıcı bir makamdır. Durağı SOL sesi, güçlüsü beşinci derecesindeki RE sesidir. Dizisi şu şekildedir: SOL-LA-Sİ (koma bemol)-DO-RE-Mİ-FA (bakiye diyez)-SOL

Perdelerin Türk Müziğindeki isimleri şöyledir:

Rast, Dügah, Segah, Çargah, Neva, Hüseyni, Acem, Gerdaniye

Rast makamına durak sesinden başlanır, ya durakta veya güçlüde asma karar yapılır sonra tizdeki dörtlüsünde de gezinildikten sonra durak sesi olan SOL ile karar verilir.

Rast makamı, Klasik Türk Müziğinin en temel makamı sayılır nitekim "rast" Farsçada düz, doğru, sağ manasına gelir. Uzaktan andırsa da, batı müziğinde başka seslerin kullanılmasından dolayı majör gamlarıyla karşılaştırmak yanlıştır.

Farabi`ye göre bu makam insana neşe ve huzur duygusu verir.

Rast makamında bestelenmiş bazı popüler eserler şunlardır:
  • Bir gece ansızın gelebilirim
  • Yine bir gülnihal
  • Eski dostlar (unutulmuş birer birer, eski dostlar, eski dostlar)
  • Esti nesim-i nev-bahar, açıldı güller subh-dem
  • Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık
  • Gül ağacı değilem, her gelene eğilem
  • İçime hep hüzün doluyor
  • Saçının tellerine gönlümü taktı kader
  • Senden uzak günlerim zindan oluyor


Rast kelimesi Türk müziğinde aynı zamanda SOL sesi için de kullanılır ("Rast perdesi", "Rast üzerinden girmek").

Ayrıca bakınızLinklerKaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Makam (müzik)
3 yıl önce

Heftgâh Makamı elde edilir. Rast makamının şeddi: Bu makamın Dügâh perdesine göçürülmesinden Nişâburek Makamı elde edilir. Türk müziğinde 590 makam tespit...

Makam (müzik), Makam, Müzik, Taslak, Türk musikisi
Rast
2 ay önce

Rast, Klasik Türk müziğinde bir makam. RAST test (Bkn. en:RAST test) = Radio allergosorbent test Rast (Dungeons & Dragons) (Bkn. en:Rast (Dungeons & Dragons))...

Rast, Belediye, Klasik Türk müziği, Makam, Rast (makam), Romanya, Rast (Dungeons & Dragons), Rast (Romanya), RAST test, Rast (kavram), Anlam ayrım
Kürdilihicazkâr
1 ay önce

Türk müziğinde rast perdesinde bir şed makam. Kürdî makamının Rast perdesine göçürülmüş şeddidir ve İnici bir makamdır. Karar perdesi Rast, güçlüsü Neva...

Nihavend
2 ay önce

müziğinde birçok anlam ifade etmektedir: Nihâvend makamı, Klasik Türk müziğinde bir makam. Nihâvend durağı, rast perdesi. Nihâvend seyri - Bazen çıkıcı bazen...

Nihavend, Buselik makamı, Farsça, Klasik Türk müziği, Kürdí®, Makam (müzik), Müzik, Nihavend (anlam ayrım), Rast, Taslak, Sol minor
Benli Hasan Ağa
3 yıl önce

Hasan Ağa; rast makamında verdiği eserlerle önemli bir saygınlık kazanmıştır; kendisine duyulan saygının bir sonucu olarak rast-peşrev makamda uzun süre...

Neva
2 ay önce

müziğinde bir makam adı ve Yegâh'tan bir oktav tiz olan İtalyan nota sisteminde 3. çizgide gösterilen re perdesidir. Nevâ makâmı basit makamlardan olup, durağı...

Hüseynî
3 yıl önce

Güçlüsü: Hüseyni perdesi Tiz Durağı: Gerdaniye perdesi Yedeni: Rast Perdesi Bu makamdaki bazı eserler: Hayal Deryasına (Selahaddin Pınar) Hem Cemalin Gösterip...

Hüseyni, Dügah, Hüseyniaşiran, Klasik Türk müziği, Makam (müzik), Mi, Müzik, Taslak
Mâhur
3 yıl önce

Klasik Türk musikisinde bir makam. En sevilen makamlardan biridir. İran ve Hindistan'da Mahur isminde şehirler vardır. Mahur makamı ismini muhtemelen bu şehirlerden...

Mâhur, Mahur, Ahmet Hamdi Tanpınar, Buselik, Cemil Bey, Dede Efendi, Durak, Dügah, Evcara, Hicaz, Hicazkar