RAVZA (türkçe) anlamı
1. Sulu yer
2. bahçe
3. bostan
4. çimenlik yer.
RAVZA (türkçe) anlamı
5. (Arapça) Kadın ismi - Çimeni
6. ağacı bol olan yer
7. bahçe. Ravza-i Mutahhara
8. Rasulullah'ın medfun olduğu mekan.

Şarkı Sözleri

Sedat Uçan tarafından söylenen ravza adlı şarkının sözleri.

açıverin şu ravza'yı göz nurumuz var,

yarın bizi kurtaracak ahmed'imiz var.

çıktım şu dağlara 'habibim” dedim,

ol ulu mevla'ya allah, arzuhal verdim,

şükür olsun mevla'ya murada erdim,

açıverin şu ravza'yı göz nurumuz var,

yarın bizi kurtaracak ahmed'imiz var.

ravza'ya bakmaya canlar mı doyar,

aşkına düşenler allah, böyle mi yanar,

ebubekir, ömer, osman, ali var,

açıverin şu ravza'yı göz nurumuz var,

yarın bizi kurtaracak ahmed'imiz var.

medine etrafı sıralı dağlar,

hasreti yüreğimde gözlerim ağlar,

ravza'nın hasreti bağrımı dağlar,

ravza'nın hasreti ciğerimi dağlar,

açıverin şu ravza'yı göz nurumuz var,

yarın bizi kurtaracak ahmed'imiz var
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ravza-i Mutahhara

Ravza-i Mutahhara (Osmanlıca: روضهء مطهره; Arapça: الروضه المطهره, ''ar-Rawda al-Mutahhara'') İslam dininin peygamberi Muhammed'in mezarının bulunduğu yerdir. Medine'de, Mescid-i Nebevî'nin içindedir. Ravza (Arapça: روضه) ''bahçe'' anlamındadır.

Fuzuli

Mehmed bin Süleyman Fuzûlî (d. 1483 Hillah - ö. 1556 Kerbela ya da Bağdat), Türk divan şairidir. Asıl adı Mehmet bin Süleyman'dır. Türk Bayat boyundan olduğu aktarılmaktadır. Azerice şiirini önemli ölçüde etkilemiştir.

Dünya

Dünya, Güneş Sisteminde bir gezegen. Çapı 12.756km, kütlesi 5,97x1024 kg’dir. Güneş’e uzaklığı 149.597.890 km’dir. Güneş’in etrafında 365,25, kendi etrafında ise 1 günde döner. Ortalama yüzey sıcaklığı 15 derecedir.

Sarıyer

"Sarıyer", Büyükdere limanının kuzeye doğru son bulduğu bölümü (Mesar ya da Mezar-Burnu), Simas ("Burun") sözünden bozulmuş olup, Sarıyer koyundaki küçük dere ise, Skletrinas adını taşıyordu. Birincisinde bir Aphrodite heykeli, ikincisinde de Apollon adak yeri vardı. Vaktiyle ...

Ahdi

Osmanlı tezkirecisi ve şairi, hattat. Aslen Bağdatlı olup, doğum tarihi belli değildir. Babasının adı Şemseddin’dir. Şemsi mahlası ile şiirler yazmıştır. Öğrenimini memleketinde tamamlayan Ahdi, Hüsrev adlı bir arkadaşı ile seyahate çıkmış, pekçok memleket gezmiş, ...

İhşidoğulları Beyliği

Mısır’da 935-969 târihleri arasında hüküm sürmüş bir Türk hânedânı. Devletin kurucusu Muhammed bin Tuğç, iki nesilden beri Abbâsîlerin hizmetinde bulunan bir Türk âilesindendir. Muhammed bin Tuğç, 935 yılında Mısır vâlisi oldu ve istiklâlini îlân ederek Halîfe ...

Eyüp Sultan Türbesi

Eyüp Sultan Camii'nin yanındadır. Hz. Muhammed'in ordusunda sancaktar olup, İstanbul'un muhasarası sırasında şehit olan Hz. Eyyub E1-Ensari'nin mezarıdır. Mezar fetihten sonra bulunmuş ve üzerindeki türbe 1459 yılında cami ile birlikte inşa edilmiştir. Dışı çinilerle ...

Emin Ongan

EMİN ONGAN(1906-1985) Emin Ongan, 1906 yılında Edirne’de doğdu. Cerrah Kolağası Ahmed Bey ile Çaplıoğulları’ndan Zehra Hanım’ın oğludur. Ailesi balkan savaşı’ndan sonra İstanbul’a gelerek Üsküdar’a yerleşti.

Mescid-i Nebevi

Resulullah (s.a.s)'ın Medine'ye hicretinden hemen sonra ashabıyla birlikte bina ettiği mescit.

Evrengzib

Evrengzib Babürlü hükümdarı, Şah Cihan’ın Mümtaz Mahal’den doğan üçüncü oğlu. 1618’de Malva Duhad’da doğdu. Muhyiddin Muhammed Birinci alemgir Şah olarak da bilinir. İmam-ı Rabbani hazretlerinin oğlu Muhammed Masum Faruki’nin terbiyesinde yetişti. İyi bir tahsil ...