Raw

Kısaca: Dijital fotoğraf makinelerinde filmin karşılığı olan sensör üzerine düşen görüntü dijital işlemci tarafından sayısal verilere dönüştürülüp fotoğraf haline getirilir. Çekim sırasında belli işlemlerden geçen ham görüntü genelde JPEG bazen de TIFF formatına dönüştürülür. ...devamı ☟

Dijital fotoğraf makinelerinde filmin karşılığı olan sensör üzerine düşen görüntü dijital işlemci tarafından sayısal verilere dönüştürülüp fotoğraf haline getirilir. Çekim sırasında belli işlemlerden geçen ham görüntü genelde JPEG bazen de TIFF formatına dönüştürülür.

İşte bu değişikliklerin yapılmadan sensörden gelen sayısal verilerin doğrudan belleğe yazılmasıyla oluşan özel formata RAW adı veriliyor. RAW dosyaları sensörden gelen ham bilgileri içerdiğinden yaygın olarak tercih edilen fotoğraf formatı JPEGten çok daha fazla yer kaplarlar. 6 Mpiksel bir fotoğraf makinesi için bu rakam 5-6 Mbyte`a ulaşabilir. Her marka ve modelin kendine has olgaritma yöntemleri olduğundan farklı dijital fotoğraf makinelerinin ürettiği RAW dosyaları farklı boyutlarda olur.

Bu formatı daha çok üst seviyede ürünler desteklediği için her dijital fotoğraf makinesinin RAW çekme özelliği bulunmaz.

RAW formatının en önemli özelliklerinden biri de çekim yapıldıktan sonra üzerinde bazı değişikliklere izin vermesi. Yani bir nevi zaman içinde geri giderek yanlış ayarları düzeltebilmeye imkan tanıması.

Linkler
RAW Formatı hakkında Türkçe bir yazı.

Kaynaklar

Vikipedi

Raw

1. anlamı ham, terbiye edilmemiş bükülmemiş, işlenmemiş, tasfiye olunmamış; tecrübesiz, acemi; çıpraw, ABD; yeni, taze; işlenmemiş, the ile sıyrık in the raw doğal halde; olgunlaşmamış; pişmemiş, çiğ; soğuk; derisi sıyrılmış.
2. anlamı (yiyecek) pişmemiş. çiğ. işlenmemiş. ham. (insan) eğitilmemiş. deneyimsiz. acemi. (cilt) ağrılı. acıyan. (hava) soğuk ve yağışlı. nemli.

Raw

Raw İngilizce anlamı ve tanımı

Raw anlamları

 1. (superl.) Not covered; bare.
 2. (noun) A raw, sore, or galled place; a sensitive spot; as, to touch one on the raw.
 3. (superl.) Not altered from its natural state; not prepared by the action of heat; as, raw sienna; specifically, not cooked; not changed by heat to a state suitable for eating; not done; as, raw meat.
 4. (superl.) Bald.
 5. (superl.) Not mixed or diluted; as, raw spirits
 6. (superl.) Hence: Unprepared for use or enjoyment; immature; unripe; unseasoned; inexperienced; unpracticed; untried; as, raw soldiers; a raw recruit.
 7. (superl.) Not worked in due form; in the natural state; untouched by art; unwrought.
 8. (superl.) Not trimmed, covered, or folded under; as, the raw edge of a piece of metal or of cloth.
 9. (superl.) Sore, as if by being galled.
 10. (superl.) Not spun or twisted; as, raw silk or cotton
 11. (superl.) Disagreeably damp or cold; chilly; bleak; as, a raw wind.
 12. (superl.) Not tried; not melted and strained; as, raw tallow
 13. (superl.) Not tanned; as, raw hides
 14. (superl.) Deprived of skin; galled; as, a raw sore.
 15. (superl.) Not distilled; as, raw water

Raw tanım:

Kelime: raw
Söyleniş: 'ro
İşlev: adjective
Türleri: raw·er /'ro(-&)r/; raw·est /'ro-&st/
Kökeni: Middle English, from Old English hrEaw; akin to Old High German hrO raw, Latin crudus raw, cruor blood, Greek kreas flesh
1 : not cooked
2 a (1) : being in or nearly in the natural state : not processed or purified raw fibers raw sewage (2) : not diluted or blended raw spirits b : unprepared or imperfectly prepared for use c : not being in polished, finished, or processed form raw data a raw draft of a thesis
3 a (1) : having the surface abraded or chafed (2) : very irritated a raw sore throat b : lacking covering : NAKED c : not protected : susceptible to hurt raw emotions
4 a : lacking experience or understanding : GREEN a raw recruit b (1) : marked by absence of refinements (2) : VULGAR, COARSE c : not tempered : UNBRIDLED raw power
5 : disagreeably damp or cold
synonym see RUDE
- raw·ly adverb
- raw·ness noun

Raw ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Altogether, Bleak, Crude, Cutting, Naked, Natural, New, Peeled, Rude, Sore,

Raw ile zıt (antonym) anlamlı kelimeler

Cooked,

Raw

İngilizce Raw kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. (Fam.) en cueros; (Fig.) (herir) en lo vivo adj. crudo, al natural, bruto, en bruto; tosco, craso; en carne viva

Raw

İngilizce Raw kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. blessure, injure adj. vivant; cru, saignant; brut, non traité; inexpérimenté, novice; âpre, douloureux; rude

Raw

İngilizce Raw kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Wunde adj. lebend; ungekocht; roh; ohne Erfahrung; schmerzend; plump

Raw

İngilizce Raw kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. carne viva agg. crudo; greggio, grezzo, non raffinato; puro, non diluito, naturale; scorticato, escoriato; aperto; vivo; (fig) primitivo, non civilizzato, selvaggio; (fam) rozzo, grossolano; (fam) inesperto

Raw

İngilizce Raw kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. ferida adj. cru, não cozido; sem experiência; que dói; esfolado; rude, grosso

Raw

i. hassas nokta, yara, bamteli, açık yara, derisi soyulmuş yer, hammadde s. çiğ, olmamış, pişmemiş, kavrulmamış, taze, ham, toy, işlenmemiş, saf, deneyimsiz, acemi, açık, derisi soyulmuş, açık saçık, müstehcen, hassas, haksız, soğuk ve rutubetli

Raw

İngilizce Raw kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
bn. rauw, ongekookt, ongelooid, onbewerkt, puur, ruw, onbehouwen, grof, bot, ongelouterd, onvermengd, onbedreven, onervaren, oneerlijk

Raw

n. wound, injury, sore adj. living, alive; uncooked; unprocessed, unrefined; inexperienced, novice; painful, tender; crude, vulgar

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.