Reşat Halis

noktalama işaretleri

Noktalama işaretleri, duygu ve düşüncelerimizi daha açık bir şekilde dile getirmeye, tümcenin yapısını ve duraklama notalarını belirlemeye, okuma ve anlamayı kolaylaştırmaya, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmeye yardımcı olur.

Sevr Antlaşması

Sevr Antlaşması, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İtilâf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında 10 Ağustos 1920'de imzalanan antlaşma. Bu antlaşması Yunanistan dışında hiçbir devlet tarafından onaylanmamış ve yürürlüğe girmemiştir. Bunun yerine İtilaf Dev...

Sevr Antlaşması (ek)

Ocak 1919'da çalışmalarına başlayan Paris Barış Konferansı, Türkiye konusunda, galipler arasındaki çıkar çatışmaları yüzünden sonuca ulaşamıyordu. Avrupa sorunları çözülmüş olmasına rağmen Türkiye konusu çözülemedi. Gizli antlaşmalar çerçevesinde Türki...

İstiklal Mahkemeleri

Büyük Millet Meclis (B.M.M.)'nin açıldığı tarihlerde Anadolu'nun iç ayaklanmaların etkisiyle nasıl olağanüstü bir tehlike içinde olduğunu görmüştük. Asayişsizlik, eşkiya, sefalet Anadolu'yu sarsıyordu. Yunan ordusunun ilerleyişi de moral çöküntü yaratmışt...

M. Şerafeddin Yaltkaya

Türkiye Cumhuriyetinin 2. Diyanet İşleri Başkanı olan Ord. Prof.

Sultan Mehmed Vahdeddin

Babası : Sultan Abdülmecid Annesi : Gülistu Kadın Efendi Doğumu : 02 Şubat 1861 Ölümü : 15 Mayıs 1926 Saltanatı : 04 Temmuz 1918 - 01 Kasım 1922HAYATISultan Mehmed Vahdeddin otuz altıncı ve son Osmanlı padişahıdır. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Gülistu...

Yüzellilikler

Türkiye Cumhuriyeti`nden Kurtuluş Savaşı sonrası sürgün edilen insanlara verilen addır. İçişleri bakanlığı tarafından oluşturulan ilk hainler listesi 600 kişiden oluşmakta idi. Ancak Lozan Antlaşması`nın bir maddesinde sürgün edilecek insanların sayısının...

TBMM 23. Dönem Milletvekilleri Listesi

TBMM 23. Dönem milletvekilleri listesi, 22 Temmuz 2007 Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili Genel Seçimleri sonucu meclise giren ve hâlen görevde olan milletvekillerinin bir listesidir.