Reşat Mimaroğlu (d. 1880), Türk bürokrat ve siyasetçi.

Reşat Mimaroğlu

Reşat Mimaroğlu (d. 1880), Türk bürokrat ve siyasetçi. Mekteb-i Mülkiye'yi bitirmiş, 1925-1927 yılları arasında Adana valiliği yapmıştır. Danıştay'ın kuruluşunda 23 Haziran 1927 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce Tanzimat Dairesi Reisliğine, 22 Mart 1931 tarihinde Danıştay Başkanlığına seçilmiştir. 29 Aralık 1938 tarihinde isteğiyle emekliye ayrılmıştır.

Yanıtlar