Reşid Akif Paşa ya da Mustafa Salih (1863-1920) Osmanlı Devleti'nin son döneminde yüksek derecede çeşitli görevlerde bulunmuş bir devlet adamıydı.

Reşid Akif Paşa

Reşid Akif Paşa ya da Mustafa Salih (1863-1920) Osmanlı Devleti'nin son döneminde yüksek derecede çeşitli görevlerde bulunmuş bir devlet adamıydı. 1863 yılında Yanya'da doğan Reşid Akif Paşa Şura-yı Devlet reisi Mehmed Akif Paşa'nın oğludur. Mekteb-i Sultani'de okudu. Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi. Devlet hizmetine 1883 yılında Amedi Kalemi yani Reis-ül Küttab'ın özel kalem memuru olarak başladı. 1902 yılında II. Abdülhamit tarafından Sivas Valiliği görevine getirildi. Sivas Sanayi mektebini ve Soğuk Çermik kaplıcasını yaptırdı. Kendisi de şair olan Reşid Akif Paşa ayrıca Sivas'ta konağını şairlere açmasıyla hatırlanmaktadır. 1908 yılına kadar bu görevde kalan Reşit Akif Paşa İttihad ve Terakki Partisi'ne karşı olduğu bilinmesine rağmen II. Meşrutiyet'in ilanı üzerine İstanbul'a çağrılarak 6-25 Ağustos 1908 tarihleri arasında kısa bir süre Kamil Paşa hükümetinde Dahiliye nazırı olarak görev yaptı. Daha sonra 1909 yılının Kasım ayında Meclis-i Ayan üyesi oldu. I. Dünya Savaşı'nın biterek Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalandığı Mütareke yıllarında 14 Ekim 1918 tarihinde Ahmet İzzet Paşa hükümetinde Şura-yı Devlet reisliğini görevine getirildi. Bu görevde 1 aydan az bir süre kalan Reşid Akif Paşa 11 Kasım 1918 tarihinde görevden alındı. 1920 yılında da öldü.

Kaynaklar

Kaynaklar

Vikipedi

Yanıtlar