Reşit Mehmet Paşa II. Mahmut saltanatında 28 Ocak 1829 - 18 Şubat 1833 tarihleri arasında dört yıl yirmibir gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Reşid Mehmed Paşa

Reşit Mehmet Paşa II. Mahmut saltanatında 28 Ocak 1829 - 18 Şubat 1833 tarihleri arasında dört yıl yirmibir gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

}

}

İlgili konuları ara

Yanıtlar