Reşid Mehmed Paşa

Kısaca: Reşit Mehmet Paşa II. Mahmut saltanatında 28 Ocak 1829 - 18 Şubat 1833 tarihleri arasında dört yıl yirmibir gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. ...devamı ☟

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mehmed Paşa
3 yıl önce

Koca Mehmed Nizamüddin Paşa Öküz Kara Mehmed Paşa Pakçemüezzin Baltacı Mehmed Paşa Piri Mehmed Paşa Rami Mehmed Paşa Reşid Mehmed Paşa Rum Mehmed Paşa Safranbolulu...

Mehmed Paşa, Ayas Mehmed Paşa, Benderli Mehmed Selim Sırrı Paşa, Boynuyaralı Mehmed Paşa, Boşnak Derviş Mehmed Paşa, Burdurlu Derviş Mehmed Paşa, Bıyıklı Koca Derviş Mehmed Paşa, Cerrah Mehmed Paşa, Civankapıcıbaşı Sultanzade Semiz Mehmed Paşa, Damat Melek Mehmed Paşa, Darendeli Cebecizade Mehmed Paşa
Mehmed Emin Rauf Paşa
2 hafta önce

sene 7 ay 36 gün sadrazamlık yapmış olan Osmanlı devlet adamıdır. Mehmed Emin Rauf Paşa 1780 yılında İstanbul'da doğdu. Babası çavuşbaşı ve nişancılık görevlerinde...

Mehmed Emin Rauf Paşa, 1780, 1814, 1815, 1833, 1838, 1839, 1852, 1860, 28 Mayıs, 30 Mart
Mustafa Reşid Paşa
3 yıl önce

ve Tanzimat'ın mimarı sayılan Mustafa Reşid Paşayı ancak 1846 yılında sadarete getirebildi. Mustafa Reşid Paşa yapılan reformların garantisini eğitim...

Koca Mustafa Reşid Paşa, 12 Ağustos, 1800, 1834, 1836, 1837, 1838, 1839, 1841, 1843, 1846
Kavalalı Mehmed Ali Paşa
3 hafta önce

gelmiştir. Reşid Mehmed Paşa'nın esir olmasından dolayı Anadolu Valisi ve Karahisar-Menteşe Sancakları mutasarrıfı Mehmed Emin Rauf Paşa ikinci defa...

Kavalalı Mehmed Ali Paşa, Kavalalı Mehmed Ali Paşa
Mehmed Ali Paşa (müşir)
3 hafta önce

önde gelen devlet adamlarından biri olan Mehmed Emin Âli Paşa'nın himayesine girdi. Harbiye'ye girerek Mehmed Ali adını aldı. 1853 yılında Osmanlı ordusuna...

Koca Hüsrev Mehmed Paşa
3 yıl önce

Hüsrev Paşa tavsiyesi ile sadrazam Topal İzzet Mehmed Paşa azledildi ve 28 Ocak 1829'da Reşid Mehmed Paşa sadrazam yapıldı ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı...

Reşid Akif Paşa
3 yıl önce

bulunmuş devlet adamı. 1863 yılında Yanya'da doğan Reşid Akif Paşa Şura-yı Devlet reisi Mehmed Akif Paşa'nın oğludur. Mekteb-i Sultani'de okudu. Arapça, Farsça...

Damad Mehmed Ali Paşa
2 yıl önce

Damad Mehmed Ali Paşa (1813-1868), Abdülmecid saltanatında 3 Ekim 1852 - 14 Mayıs 1853 tarihleri arasında yedi ay on iki gün sadrazam olmuş; 6 kez kaptan-ı...