Realist

Kısaca: 1- Gerçekliğin insan zihninden bağım­sız olduğunu söyleyen genel öğretinin şu ya da bu versiyonunu benimsemiş olan kişi ya da yaklaşım; 2- gerçekçi bir tavır takınan, görünüşlerin kendisini yoldan saptıramadığı, yanılsamalara kapılmayan kendini duygularına kaptırmayan kişi. ...devamı ☟

 1- Gerçekliğin insan zihninden bağım­sız olduğunu söyleyen genel öğretinin şu ya da bu versiyonunu benimsemiş olan kişi ya da yaklaşım; 2- gerçekçi bir tavır takınan, görünüşlerin kendisini yoldan saptıramadığı, yanılsamalara kapılmayan kendini duygularına kaptırmayan kişi.

Realist

1. anlamı Gerçekçi:"Kukla oyunu realist bir yansıtma değil."- H. Taner.
2. anlamı real, realizm, gerçekçilik.
3. anlamı real, realist, gerçekçi kimse.
4. gerçekçi.
5. gerçekçi. realist.

Realist

Realist İngilizce anlamı ve tanımı

Realist anlamları

  1. (noun) An artist or writer who aims at realism in his work. See Realism, 2.
  2. (noun) One who believes in realism; esp., one who maintains that generals, or the terms used to denote the genera and species of things, represent real existences, and are not mere names, as maintained by the nominalists.

Realist tanım:

Kelime: re·al·ism
Söyleniş: 'rE-&-"li-z&m, 'ri-&-
İşlev: noun
1 : concern for fact or reality and rejection of the impractical and visionary
2 a : a doctrine that universals exist outside the mind; specifically : the conception that an abstract term names an independent and unitary reality b : the conception that objects of sense perception or cognition exist independently of the mind -- compare NOMINALISM
3 : fidelity in art and literature to nature or to real life and to accurate representation without idealization
- re·al·ist /-list/ adjective or noun
- re·al·is·tic /"rE-&-'lis-tik, "ri-&-/ adjective
- re·al·is·ti·cal·ly /-ti-k(&-)lE/ adverb

Realist

İngilizce Realist kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. positivista

Realist

İngilizce Realist kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. réaliste, personne qui a le sens de la réalité; vériste

Realist

İngilizce Realist kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Realist

Realist

İngilizce Realist kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. realista

Realist

İngilizce Realist kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. realista, pessoa realista

Realist

s. gerçekçi, realist i. gerçekçi kimse, realist kimse

Realist

Almanca Realist kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. one who is concerned with the real; one who portrays things as they truly are

Realist

Türkçe Realist kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. one who is concerned with the real; one who portrays things as they truly are n. realist, one who is concerned with the real; one who portrays things as they truly are n. realist

Realist

Flemenkçe Realist kelimesinin İngilizce karşılığı.
n. realist

Realist

İngilizce Realist kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
bn. realistisch zn. realist

Realist

n. one who is concerned with the real; one who portrays things as they truly are n. realist, one who is concerned with the real; one who portrays things as they truly are n. realist

Realist

Flemenkçe Realist kelimesinin Fransızca karşılığı.
1. (mentaal gedrag - man) réaliste (m) 2. (kunst - man) réaliste (m)

Realist

Almanca Realist kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
realist

Realist

gerçekçi.

Realist

Almanca Realist kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. réaliste (mf)

Realist

Almanca Realist kelimesinin İtalyanca karşılığı.
n. realista (mf)

Realist

Almanca Realist kelimesinin İspanyolca karşılığı.
n. realista (mf)

Realist

Almanca Realist kelimesinin Türkçe karşılığı.
i. gerçekçi (m), realist (m)

Realist

Türkçe Realist kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Realist adj. realistisch

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Realizm (edebiyat)
3 yıl önce

kuramcısı ve sanat eleştirmeni açısından Gustave Flaubert ve Emile Zola realist (gerçekçi) olmaktan çok natüralist (doğalcı) olarak tanımlanmaktadır. Honoré...

Gerçeklik
3 yıl önce

doğru olacaktır, uygunluk onaylanamasa dahi… Bu yolla hakikatin realist ve anti-realist tasavvuru arasındaki çatışma; doğruların bilinebilirlik, elde edilebilirlik...

Gerçeklik, Bilim, Din, Felsefe, Taslak
Dekor
3 yıl önce

aksesuarken, bir veya birkaç panodan oluşturulan ev duvarı dekordur. Dekorlar üç türde incelenir. Bunlar da realist dekor, şairane dekor ve stilize dekordur....

Dekor, Sanat, Taslak, Tiyatro
Kurgu
3 yıl önce

mekanlara ve olaylara dayanan (kurgusal olmayan) eserlerle tezat oluştururlar. Realist kurgusal eserlerdeki olaylar hayal ürünü olmakla birlikte normal hayatta...

Psikolojik Roman
3 yıl önce

Psikolojik roman, ruh çözümlemelerine alışılagelmiş realist romanlardan çok daha fazla yer verildiği, karakterin iç bunalımlarının ve hesaplaşmalarının...

Sınıfsız toplum
3 yıl önce

görüş ise Aron’a ait olan iki farklı tanımlama yöntemidir. Nominalist Realist Birincisi nominalist yöntemdir. Bu fikre göre, sınıf kavramı sosyal tabakalaşma...

Vasubandhu
6 yıl önce

Vasubandhu MS 420 ile 500 yılları arasında yaşamış olan ve "realist sistem" adıyla anılan Budist öğretiyi geliştirmiş olan Hint düşünür. Nirvanaya erişme...

Vasubandhu, Budist, Kişi, Taslak
Realizm (sanat)
3 yıl önce

gerçekler dünyasına itmiştir. Sanatçılar da bu gelişmelere tepki olarak Realist (gerçekçi) çalışmalar gerçekleştirmeye başladılar. Realizm, konuların idealist...