Realizm kelimesi aşağıdaki anlamlara gelebilir:...

REALISTIK (almanca) türkçe anlamı
1. i. gerçeğe yakınlık (f)
Realistik (almanca) ingilizcesi
1. (die) n. reality
2. state of being real
3. real thing or fact,

Realistik hakkında bilgiler

Realistik ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: Realizm

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Ata

Ata, sözcüğü ile aşağıdakilerden biri kastedilmiş olabilir:

Destan

Efsanelerle değişikliğe uğramış tarihi bir olayın izlerini taşıyan destan, bir milletin hayal gücünü en çok doyurabilecek en eski edebiyat biçimidir. Hangi edebiyat söz konusu olursa olsun kendiliğinden doğmuş ilkel halk destanlarının var olabileceğine bugün artık inanılmaz.

Ortaçağ Felsefesi

Klasik çağ ile modern çağ arasında kalan tarihsel dönemde söz konusu olan felsefe faaliyeti; düşünce tarihinde M.S. 1. ya da II. yüzyılla, XV. yüzyıl arasında kalan tarihsel kesitin felsefesi. Ortaçağ Felsefesi kendi içinde dört ayrı geleneği ihtiva eder: 1- Batı ya da ...

Şairane Gerçekçilik

Akım ilk defa Fransa�da ortaya çıkmıştır.(1930�lu yıllar) Şairane gerçekçilik akımıyla neredeyse özdeşleşmiş olan Marcel Carne�nin bu akımın tek temsilcisi olduğu ileri sürülse de bu akımın ortaya çıkmasından da Jean vigo , Marcel L�Herbier ve ...

Cimri (oyun)

Cimri, ``L`Avare``, ünlü Fransız komedi yazarı Molií¨re tarafından yazılmış 5 perdelik bir oyundur.

Pazırık Kurganı

İslamiyet Öncesi Türkler'in dokuma sanatında ileri olduğunu gösteren bir kurgandır. Altaylar'da Milattan Önce III yy. olarak tarihlenen bu kurganda, boyu 200, eni 189 cm, kalınlığı 2 mm olan Pazırık halısında 10 santimetre karede 36.000 düğüm bulunmaktadır. Dünyanın en eski ...

İlk Türk Topluluklarında Yaşam Tarzı

İlkçağ ve Ortaçağ'da Orta Asya bozkırlarında yaşayan topluluklarda ekonominin temeli hayvancılığa dayalıydı. Geniş steplerde en çok at ve koyun yetiştiriciliği yapılıyordu. Bunlardan başak deve ve sığır da beslenmekteydi. Koyunun yünü eğilerek ip yapılır ve bundan halı, ...