Recep Peker

Recep Peker 5 Şubat 1889 İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini Kocamustafa Paşa Askeri Rüştiyesi İdadisi'nde yaptıktan sonra 1907 yılında Harbiye Mektebi'ni bitirdi. 1911-1912 yıllarında Yemen'de Trablusgarp ve 1912- 1913 yıllarında da Balkan savaşlarında çarpıştı.

Recep Peker kaç yaşında?

Recep Peker öldüğünde, 61 yaşındaydı.
Recep Peker, günü, bir Perşembe günü doğdu. Yaşasaydı 62. yaşına basacağı bir sonraki doğum gününe, bugünden itibaren 73 gün vardı.
Recep Peker'in burcu Kova burcuydu.
Hayır, Recep Peker 04/02/1950 tarihinde öldü.

Recep Peker hakkında detaylı bilgi

<b>Recep Peker</b>

Eski Başbakan
Recep Peker Eski Başbakan
Recep Peker (1889 - 1950)

Recep Peker 5 Şubat 1889 İstanbul'da doğdu. Orta öğrenimini Kocamustafa Paşa Askeri Rüştiyesi İdadisi'nde yaptıktan sonra 1907 yılında Harbiye Mektebi'ni bitirdi. 1911-1912 yıllarında Yemen'de Trablusgarp ve 1912- 1913 yıllarında da Balkan savaşlarında çarpıştı.

I. Dünya Savaşında Rumeli ve Kafkas Cephelerinde görev aldı. 1919'da Erkanı Harbiye mektebini bitirdi. Kurtuluş savaşına katılmak üzere Şubat 1920'de Anadolu'ya geçti. Binbaşı rütbesi ile 20. Kolordu'da görevlendirildi. 23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin Genel Sekreterliğine getirildi. 1923'te Kütahya Mebusu seçilerek 2 dönem TBMM'ye girdi. Aynı yıl Halk Fıkrası Katibi Umumisi seçildi. Bir süre Hakimiyeti Milliye gazetesinin baş yazarlığı yaptı.

1924 - 1925 yıllarında dahiliye vekilliğine getirildi. Ayrıca mübadele imar ve İskan bakanlıklarına vekalet etti. 3. ve 4. İsmet Paşa (İnönü) hükümetlerinde 1925-1927 yılları arasında Müdafaayi Milliye vekilliği ve 1928-1930 yıllarında Nafiya Vekilliği yaptı. 1927'de ikinci kez Cumhuriyet Halk Fırkası genel sekreterliğine seçildi.

1928'de Cumhuriyet Halk Fırkası Meclis grubu başkan vekilliğine getirildi. Ağustos 1946'da çok partili dönemin ilk hükümetini kurdu. Recep Peker'in Halk Evlerinin yayın organı Ülkü Dergisinde çıkan İnkılap Tarihi ders notları, 1935'de İnkılap dersleri adı ile kitap olarak yayınlandı. Recep Peker 1 Nisan 1950'de İstanbul'da öldü.

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Mehmet Recep Peker

Mehmet Recep Peker (5 Şubat 1889, İstanbul - 1 Nisan 1950, İstanbul), Türk asker ve siyaset adamı.

Peker Hükümeti

15 - Peker Hükümeti (07.08.1946-10.09.1947) Başbakan: Mehmet Recep Peker (İstanbul) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı: Mümtaz Ökmen (Ankara) 19.09.1946-10.09.1947 Devlet Bakanı: Mustafa Abdülhalik Renda (Çankırı) 19.09.1946-10.09.1947 Adalet Bakanı: Mümtaz Ökmen ...

Recep Peker Tanıtkan

1951 Çorlu’da doğan Tanıktan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 1972 yılında gazeteciliğe Günaydın gazetesinde başladı. Günaydın, Barış, Bulvar ve Söz gazetelerinde çalıştı.

Recep Peker Hükümeti

15. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti, 1946-1947 yılları arası görev yapmış Türkiye Cumhuriyeti tek parti rejiminin 15. hükümetidir.

Faruk Peker

Faruk Peker (d. 1 Ocak 1956, İstanbul, Türkiye), Türk manken, senarist ve sinema sanatçısı.

Liste - B.J.K. Başkanları

TARİH SIRASINA GÖRE B.J.K. BAŞKANLARI * 1903-1908 M.Şamil Osmanoğlu * 1908-1911 Şükrü Paşa * 1911-1918 Fuat Paşa * 1918-1924 Fuat Balkan * 1924-1926 Ahmet Fetgeri Aşeni * 1926-1928 Fuat Balkan * 1928-1930 Ahmet Fetgeri Aşeni * ...

Kurtuluş Savaşı Müzesi

ANKARA KURTULUŞ SAVAŞI MÜZESİ (I. TBMM BİNASI) Binanın Tarihçesi Ankara Ulus meydanında bulunan I. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının inşaasına, 1915 yılında başlanmıştır. İlkin İttihat ve Terakki Cemiyeti kulüp binası olarak tasarlanmış binanın planı evkaf ...

İttihat Ve Terakki Cemiyeti

İttihat ve Terakki Cemiyeti, (Osmanlı Türkçesi: إتحاد و ترقى) (Güncel Türkçesi: Birlik ve İlerleme Derneği), Osmanlı Devleti'nde 1908 Devrimi'ne önayak olan ve 1908-1918 arasında kısa kesintilerle devlet yönetimine hakim olan ...

II. Saraçoğlu Hükümeti

14- II. Saraçoğlu Hükümeti (09.03.1943-07.08.1946) Başbakan: Mehmet Şükrü Saraçoğlu (İzmir) Adliye Bakanı: Ali Rıza Türel (Konya) 09.03.1943-06.04.1946 tarihleri arasında görev yaptı. Yerine Mümtaz Ökmen (Ankara) (06.04.1946-07.08.1946) atandı. Milli Müdafaa Bakanı: ...

I. Saraçoğlu Hükümeti

13- I. Saraçoğlu Hükümeti (09.07.1942-09.03.1943) Başbakan: Mehmet Şükrü Saraçoğlu (İzmir) Adliye Bakanı: Hasan Safyettin Menemencioğlu (Mardin) Milli Müdafaa Bakanı: Ali Rıza Artunkal (Manisa) Dahiliye Bakanı: Ahmet Fikri Tüzer (Erzurum) 09.07.1942-16.08.1942 tarihleri ...

IV. İnönü Hükümeti

5- IV. İnönü Hükümeti (01.11.1927-27.09.1930) Başvekil: Mustafa İsmet İnönü (Malatya) Adliye Vekili: Mahmut Esat Bozkurt (İzmir) Müdafaai Milliye Vekili ve Bahriye Vekaleti Vekili: Mustafa Abdülhalik Renda (Çankırı) Dahiliye Vekili: Şükrü Kaya (Muğla) Hariciye ...

III. İnönü Hükümeti

4- III. İnönü Hükümeti (03.03.1925-01.11.1927) Başvekil: Mustafa İsmet İnönü (Malatya) Dahiliye Vekili: Mehmet Cemil Uybadın (Tekirdağ) Hariciye Vekili: Tevfik Rüştü Aras (İzmir) Müdafaai Milliye Vekili: Mehmet Recep Peker (Kütahya) Adliye Vekili: Mahmut Esat Bozkurt ...

Okyar Hükümeti

3- Okyar Hükümeti (22.11.1924-03.03.1925) Başvekil ve Müdafaai Milliye Vekili: Ali Fethi Okyar (İstanbul) Adliye Vekili: Mahmut Esat Bozkurt (İzmir) Dahiliye Vekili ve Mübadele, İmar ve İskan Vekaleti Vekili: Mehmet Recep Peker (Kütahya) 22.11.1924-05.01.1925 tarihleri arasında ...