İndirgenme (veya redüksiyon, Latince: reductio = geri getirme), bir atomun elektronu almasını sağlayan kimyasal tepkimedir. Nötr haldeki bir atom indirgendiğinde (−) değerlikli bir iyona dönüşür.

Redüksiyon

Redüksiyon ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: İndirgenme

redüksiyon

indirgeme.

redüksiyon

Türkçe redüksiyon kelimesinin İngilizce karşılığı.
reduction indirgeme

Yanıtlar