Redif

Kısaca: Redif, Şiirlerde mısra sonlarında, görevleri aynı olan eklerin, ya da anlamları aynı olan kelimelerin tekrarlanmasına denir. ...devamı ☟

Redif, Şiirlerde mısra sonlarında, görevleri aynı olan eklerin, ya da anlamları aynı olan kelimelerin tekrarlanmasına denir.

 • Redifler daima mısranın en sonunda bulunur, yani kafiyeden sonra gelir.
 • Redifin olduğu her yerde mutlaka kafiye de vardır.


a) Ek Halindeki RediflerEş görevli eklerin tekrarlanmasıyla oluşan rediflerdir. Türkçe`deki yapım ve çekim eklerini kavramadan, ek halindeki redifleri kavramanız mümkün olamayacaktır. Eğer bu konularda bir eksiğiniz varsa, önce bunları tamamlamanız ve ondan sonra ek halindeki redifleri kavramak için çaba sarf etmeniz gerekir.

Fakat, ek halindeki rediflerin çoğu, kelimeye bağlanan ekler olduğundan bu konudaki genel kaide: "Kelimenin köklerinde kafiye, eklerinde ise redif vardır." şeklindedir. Bu kural bilinerek mısraya bakılırsa ek halindeki rediflerin yüzde doksanı mısrada tahmin edilebilir. Ancak bu kaide her zaman geçerli olmadığından yine de "ekler" konusunda bilgi sahibi olunması konunun kavranması açısından gereklidir.
Susuz değirmenlerin ne ile döner çarkı 
Kerem etmeyen beyin fakirden nedir farkı 


Yukarıdaki beyitte, "ı" sesleri, ismin -i hali olduğundan yani, her ikisinin de görevi aynı olduğundan rediftir. Kelimenin köklerinde ise "ark" sesleri benzeştiğinden bunlar da zengin kafiyeyi oluşturur.

Bu beyite pratik yoldan yaklaşırsak: Beyitin birinci mısrasında, kafiyeye söz konusu olan kelimenin kökü "çark", ikinci mısrada ise kelimenin kökü "fark"tır. Dolayısıyla, "ı" seslerinin ek olduğu için redif olduğunu pratik yönden söyleyebiliriz.

Kelimenin köklerinde kafiye bulunduğundan "ark" seslerinde de zengin kafiye vardır.

Fakat, bu pratik yol her zaman işlemeyebilir:
  

  Kokuyor burnuma Sivr`alan köyü
  Serindir dağları soğuktur suyu
  Yar mektup göndermiş yadigar deyi
  Gözünün yaşını sil deyi yazmış
  
  Yukarıdaki dörtlükte, kelimelerin kökleri:


"köy", "su", "de" dir. Görüldüğü gibi kelimelerin köklerindeki sesler aynı değildir. Acaba burada "y" sesi kafiye olarak mı yoksa redif olarak mı alınacaktır?

Oysa, çözüm çok basittir."y" sesi birinci mısrada kelimenin köküne dahil olurken, ikinci ve üçüncü mısralarda yardımcı ses (kaynaştırma ünsüzü)`tir.

Yani "y" seslerinin görevi farklıdır. Bu durum da kafiye tanımına uygun olduğundan kafiye olarak kabul edilecektir.

Aynı durum İstiklal Marşı`nın üçüncü kıtasında görülmektedir:
   

  Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,
  Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
  Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım.
  Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
   


Yukarıdaki dörtlükte ise, kelimelerin kökleri:

"yaş", "şaş", "aş" ve "taş" kelimeleridir. Burada da kelime köklerinden sonra gelen "a" sesleri kafiye olarak mı yoksa, redif olarak mı alınmalı sorusu akla takılmaktadır. O halde, bu köklere eklenen "a" sesinin görevinin ne olduğunu incelemek gerekir:
İlk mısrada:  yaş -  a   -   r  -   ı   -  m   


    kök  yapım eki   geniş zaman   yardımcı ses   şahıs eki 


İkinci mısrada: şaş - a - r - ı - m

    kök  yardımcı ses geniş zaman yardımcı ses  I. tekil  şahıs eki


Üçüncü mısrada: aş - a - r - ı - m

    kök  yardımcı ses geniş zaman yardımcı ses  I. tekil  şahıs eki


Dördüncü mısrada: taş - a - r - ı - m

     kök  yardımcı ses  geniş zaman   yardımcı ses  şahıs eki
     


Yukarıda da görüldüğü gibi ilk mısradaki "a" sesi ile diğer "a" seslerinin görevleri farklıdır. Bu özellik sebebiyle, "a" seslerinin kafiye olarak alınması gerekir. set by tubaa

b) Kelime Halindeki Redifler:Aynı anlamdaki kelimelerin tekrarlanmasıyla meydana gelen rediflerdir. Bu tür redifleri mısralarda görebilmek oldukça kolaydır:
  Doğru söylerim halk razı değil 
  Eğri söylerim Hak razı değil. 


  
Yukarıdaki beyitte "razı değil" kelimeleri redif, ondan önceki "k" sesleri ise yarım kafiyedir.

Bir başka örnek:
  Zannetme ki şöyle böyle bir söz
  Gel sen dahi söyle böyle bir söz


Yukarıdaki beyitte "böyle bir söz" kelimeleri redif, ondan önceki "öyle" sesleri ise zengin kafiyedir..
  Bir başka örnek:
  Kimsesiz hiç kimse yok, var herkesin bir kimsesi 
  Kimsesiz kaldım meded, ey kimsesizler kimsesi 


  
Yukarıdaki beyitte "kimsesi" kelimeleri redif, ondan önceki "r" sesleri ise zengin kafiyedir..

Son olarak şuna da dikkati çekmek gerekiyor:

Kelime halinde bulunan redfilerden hemen önce, ek halinde redif de bulunabilir. Böylece, ek halindeki redifle kelime halindeki redif arka arkaya gelebilir:

  Elimi beş yerinden, dağladı beş parmağın,
  Bağrımda yanmadık bir yer bırakmadan git
  Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın
  Görmemek istiyorsan, ardına bakmadan git!


İkinci ve dördüncü mısralarda hem ek halinde redif, hem de kelime halinde redif bulunmaktadır. Yukarıdaki mısralarda "madan" ekleri "zarf-fiil"dir.

Kaynaklar

Vikipedi

Redif

son dönem osmanlı ordusunda, askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er.
koşuklarda uyaktan sonra yinelenen aynı anlamdaki sözcük ya da ek, yedek5.

Redif

1. anlamı Son dönem Osmanlı ordusunda, askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er:"Bir büyük karargâhta kumandan ve zabitlere hizmetçi dağıtıldığı zaman, zabit namzetlerinin payına eğer salak bir Şam redifi düşerse gene iyidir."- F. R. Atay. Şiirde uyaktan sonra tekrarlanan, aynı harflerden oluşan kelime veya ek, yedek.

Redif

Redif İngilizce anlamı ve tanımı

Redif anlamları

 1. (noun) A reserve force in the Turkish army, or a soldier of the reserve. See Army organization, above.

Redif tanım:


İlgili konular

edebiyat kafiye

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Meliz Redif
1 yıl önce

Meliz Redif (d. 26 Mart 1989, Lefkoşa, KKTC) Kıbrıs Türkü eski kısa mesafe koşucusu. 200 m ve 400 m branşlarında boy göstermiştir. 2012 Londra Olimpiyatları...

Cidde Redif Kışlası
4 yıl önce

Cidde Redif Kışlası, Kanuni Sultan Süleyman saltanatı döneminde 1525 yılında Kızıldeniz'de Portekiz ile çatışmalar sırasında Cidde'de (günümüzde Suudi...

Redife'ye Güzelleme
1 yıl önce

Redife'ye Güzelleme Füruzan tarafından 1981'de yazılmış bir tiyatro oyunudur. Temir Efendi, Bulgaristan göçmeni, işsiz bir adamdır. Köyünde evlenmiş,...

2. Ordu (Osmanlı)
1 yıl önce

Ordu Redif Tümenleri (tümen adı yerini gösterir) 35. Çanakkale Redif Tümeni 6. Bandırma Redif Tümeni 7. Afyonkarahisar Redif Tümeni 8. Konya Redif Tümeni...

2. Kolordu (Osmanlı)
1 yıl önce

komutasında) 5. Tümen, 12. Tümen Ankara Redif Tümeni 2. Geçici Yedek Kolordu Selimiye Redif Tümeni, Aydın Redif Tümeni, Samsun Redif Tümeni 2. Kolordu (Trakya) 3...

Redifler, Yığılca
4 yıl önce

Redifler, Düzce ilinin Yığılca ilçesine bağlı bir köydür. Düzce iline 40 km, Yığılca ilçesine 3 km uzaklıktadır. ^ http://www.yerelnet.org.tr/koyler/koy...

Redifler, Yığılca, 1984, 1989, 1994, 1997, 1999, 2000, 2004, 2007, Akçakoca, Düzce, Asfalt
3. Ordu (Osmanlı)
1 yıl önce

Köprülü Redif Fırkası) 11. Selanik Yedek Piyade Tümeni (On Birinci Selânik Redif Fırkası) 12. Aydın Yedek Piyade Tümeni (On İkinci Aydın Redif Fırkası)...

17. Kolordu (Osmanlı)
4 yıl önce

Kolordu (Trakya, Doğu Ordusu komutası altında) Samsun Redif Tümeni, Ereğli Redif Tümeni, İzmir Redif Tümeni 29 Ekim 1912'de kolordu aşağıdaki şekilde yapılandırıldı:...