Reel Faiz

Kısaca: Reel faiz, bileşik (nominal) faizin, enflasyonun etkilerinin çıkarılması sonucu çıkan faiz oranıdır. ...devamı ☟

düzenle|Ağustos 2007

Enflasyonun şişirici,Deflasyonun küçültücü etkilerinden basit bir matematiksel işlemle arındırılmış gerçek faiz oranıdır.Bu basit işlemin adı"Deflatör Oranı`dır.(Enflasyon,deflasyon;Flate,latincede şişkinlik anlamına gelir.enflasyon rakamsal olarak pozitif yönlü bir şişkinlikken,deflasyon tam tersine negatif yönlü bir şişkinliktir.)

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Faiz
2 yıl önce

farklı değillerdir ve iktisatçılar tarafından faiz olarak nitelendirilirler. Faiz oranı, nominal ve reel olmak üzere ikiye ayrılabilir. Nominal oran, bankalar...

Faiz, Banka, Ekonomi, Enflasyon, Finans, Kredi, Para, Taslak, Reel faiz, Nominal faiz
Döviz kuru
2 yıl önce

Faiz Oranları: Döviz kurları ve faiz oranları arasında kısa vadeli fakat sıkı bir ilişki vardır. Uluslararası ticaret ve iç ticaret yapanlar, reel faiz...

Döviz kuru, Dolar, Nominal, YTL, İœlke
IS-LM modeli
2 yıl önce

IS-LM modeli, mal ve para piyasalarındaki faiz oranı ile reel çıktı arasındaki ilişkiyi göstermeye yarayan makroekonomik bir araçtır. IS ve LM doğrularının...

E Sayısı
2 yıl önce

yegâne pozitif reel sayıdır: ∫ 1 e 1 x d x = 1 . {\displaystyle \int _{1}^{e}{\frac {1}{x}}\,dx=1\,.} Jakob Bernoulli, e sabitini bileşik faiz problemini...

E sayısı, E sayısı
Portföy
2 yıl önce

çeşitli mevcutların sağlayacağı getiri oranlarına bağlıdır. Örneğin, reel faiz hadlerinin yükseltilmesi halinde, portföy sahibi portföyünde tuttuğu nakit...

Portföy, Ekonomi, Finans, Taslak
Maliye Politikası
2 yıl önce

birlikte iktisat politikasını oluşturmaktadır. Para politikasının araçları faiz haddi ve para arzıyken, maliye politikasının kamu gelirleri (örneğin vergiler...

2001 Türkiye Ekonomik Krizi
6 yıl önce

yıllardaki en derin krizini 1994 yılında yaşamıştır. 1994 öncesinde kamu kesimi faiz dışı harcamaları; kamu gelirlerinden daha fazla açık vermiş, başka bir deyişle...

Gayrisafi millî hasıla
6 yıl önce

herhangi bir yıl alınır ve o yıla endeksli enflasyon oranından arındılmış reel artışlar hesaplanır. Gelirler yöntemi ile hesaplamada, gelir niteliği taşıyan...