Refahyol H��K��Meti

h k

Refahyol

1996`da kurulan Refah Partisi/Doğru Yol Partisi koalisyonu.

REFAHYOL Hükümeti

H&K 36

H&K G36

Tek Kullanımlık Şerit

Gilbert Vernam tarafından keşfedilmiş bir kripto sistemidir. Kullanılacak anahtar şifrelenecek metnin boyutu kadar olmalıdır ve yalnız bir kereye mahsus üretilip kullanılmalıdır.

Uygur Latin Yazısı

Uygur Latin Yazısı, (ULY) (Yeni Uygur Türkçesi: ''Uygur Latin Yëziqi'') Uygur dilinin latin harfleri yardımıyla yazımıdır.

SED (yazılım)

SED, bir akım düzenleyicisi, dosya ya da borudan gelen girdideki temel metin dönüştürmelerini gerçekleştirir. Yani dosya ya da standart girdiden metni okur ve bunu kullanıcının istediği biçime dönüştürerek standart çıktıya okur.

I

I ya da ı, Türk alfabesisinin 12. harfidir. Büyük harf olarak ''I'', küçük harf olarak ise ''ı'' olarak yazılır. Cumhuriyet döneminde alfabe değiştirildiğinde hem ''I'' sesini temsil etmesi gereken bir harf gerekliydi hem de halkın kafasını karıştırmayaca...

A

1. Türk Alfabesindeki ilk harf. 3. Serilerdeki ilk madde. 4. Dört ana kan grubundan biri. 5. En iyi kalite veya rütbe: A kalite Deyim: A'dan Z'ye Komple; tüm.