Referential Integrity

Veri tutarlılığı, veri tabanı sistemlerinde verilerin mantıksal tutarlılık kavramını ifade eder. Bu diğer tablolardaki kayıtlar ile ilgili bir tutarlılık olabileceği gibi aynı tablodaki farklı sütünlar arasındaki tutarlılıktan da bahsedilebilinir.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Referential Integrity ilgili konular

 • DBMS

  Veri tabanı yönetim sistemi (VTYS, İngilizce: Database Management System, kısaca DBMS), veri tabanlarını tanımlamak, yaratmak, kullanmak, deği
 • Veri tabanı

  Veri tabanı düzenli bilgiler topluluğudur. Kelimenin anlamı bilgisayar ortamında saklanan düzenli verilerle sınırlı olmamakla birlikte, daha
 • Veritabanı

  Veri tabanı düzenli bilgiler topluluğudur. Kelimenin anlamı bilgisayar ortamında saklanan düzenli verilerle sınırlı olmamakla birlikte, daha
 • Saklı Yordam

  Veri tabanlarında temel sql komutlarının yanında temel programlama işlevlerini de yerine getiren, her bir veri tabanı yönetimi sistemine özgü
 • Veri Tabanı Yönetim Sistemi

  Veri tabanı yönetim sistemi (VTYS, İngilizce: Database Management System, kısaca DBMS), veri tabanlarını tanımlamak, yaratmak, kullanmak, deği
 • Veri tutarlılığı

  Veri tutarlılığı, veri tabanı sistemlerinde verilerin mantıksal tutarlılık kavramını ifade eder. Bu diğer tablolardaki kayıtlar ile ilgili
 • Veritabani yonetim sistem

  Veri tabanı yönetim sistemi (VTYS, İngilizce: Database Management System, kısaca DBMS), veri tabanlarını tanımlamak, yaratmak, kullanmak, deği
 • Veritabanı yönetim sistemi

  Veri tabanı yönetim sistemi (VTYS, İngilizce: Database Management System, kısaca DBMS), veri tabanlarını tanımlamak, yaratmak, kullanmak, deği
 • İlişkisel veri tabanı yönetim sistemi

  İngilizce`de Relational Database Management System (RDBMS) olarak ifade edilir.
 • Yönetim bilişim sistemi

  Yönetim Bilişim Sistemi (kısaca YBS; ''Alm.'' Managementinformationssystem; ''İng.'' management information system; her iki dilde, kısaca MIS) te