Refik Epikman

Refik Fazıl Epikman (d. 1902 İstanbul ö. 1974 Ankara) Türk ressam Davutpaşa İdadisi'nden sonra 1918 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi'ne girdi. 1924 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın açmış olduğu Avrupa sınavını kazanarak öğrenimine devam etmek üzere Paris'e gitti. Paris'te Julian Akademisi'nde Paul-Albert Laurents atölyesinde çalıştı. 1928 yılında öğrenimini tamamlayıp yurda döndüğünde İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne öğretmen olarak atandı. 15 Nisan 1929 tarihinde kurulan Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği'nin kurucu üyeleri arasında yer alır. Birlik, Refik Epikman'ın dışında, Cevat Dereli, Şeref Akdik, Mahmut Cüda, Nurullah Berk, Hale Asaf, Ali Avni Çelebi, Zeki Kocamemi gibi ressam ve heykeltraş Muhittin Sebati ile Ratip Aşir Acudoğlu gibi kurucu üyelerden oluşmaktadır. Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin resim alanında kurumsallaşmasının belirgin bir kanıtı olan, sanatçı birliği olarak kurulmuştur. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin resim alanında "Müstakiller" hareketi, Avrupa'da sanat alanında hızla ortaya çıkan değişimleri Türkiye'ye getirmeleri, bir başka değişle Müstakiller hareketinin, Türkiye Cumhuriyeti'nde eser veren sanatçıların ortak anlayış çerçevesinde bir araya gelerek "grup" kavramının ortaya çıkmasına neden olmaları bakımından önemlidir. 1931 yılında askerlik nedeniyle akademideki göreviden ayrılan sanatçı, askerde olduğu dönemde akademiye egemen olan, Osmanlı Ressamlar Cemiyeti üyelerinin engellemeleri nedeniyle, 1933 yılında askerlik görevinden döndüğünde, yeniden akademiye kabul edilmedi. Bunun üzerine Ankara Atatürk Lisesi'nde resim öğretmeni olarak göreve başladı, 1939 yılında ise Ankara Gazi Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü Resim-iş bölümüne atölye hocası olarak atandı. 1966 yılına kadar bu görevde kalan Refik Epikman, emekli olduktan sonra Halkevlerinde Güzel Sanatlar kolu başkanlığına getirildi. Resim uygulamalarının dışında çeşitli yayın organlarında yazdığı yazılar ile sanat olgusu adına önemli etkinlikler gerçekleştirdi. Sanat üzerine yazı ve kitaplarıyla, Türkiye'de sanat yayımcılığının emekleme aşamasının yaşandığı bir dönemde, önemli hizmetlerde bulundu. 1944'te düzenlenen 6. Devlet Resim ve Heykel Sergisi'nde üçüncülük ödülünü, 1974'te 35. Devlet Resim ve Heykel Sergisi'nde ise şeref ödülüne layık görüldükten 1 gün sonra 17 Mayıs 1974 tarihinde ölmüştür. Çalışmalarını karma sergilerde sergileyen; ancak kişisel sergi açmayan sanatçı, ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının toplantı salonuna açılan odalarına Cumhuriyet'in ilanını konu alan büyük boyutlu resimler yaptı. Sanat anlayışı Epikmanın çalışmalarını resimsel dil açısından, dışavurumcu konstrüktif - kübist etkili ve soyut eğilimler olmak üzere iki grupta toplamak mümkün. Her iki grupta da konu seçiminde çeşitlilik hakimdir. Epikman yurt dışına çıkmadan önce Akademi'de Çallı'nın yanında çalıştı.Bu sürede izlenimci akımın etkisi altında yetişti. Ancak Fransa'daki eğitiminden sonra yurda döndüğünde izlenimcilik anlayışından tamamen uzaklaşarak konstrüktif bir temelden hareket ederek resim yapmaya başladı, süreç içerisinde kübist anlayışın yansımalarını çalışmalarına dahil etti. Bu dönem resimlerinde kullandığı renk ve ışık, izlenimci resim anlayışından tamamen farklı özelliklere sahiptir. Bu özellikleri yansıtan en önemli eseri 1928 yılında yaptığı "Bar" adlı resmidir. Bu resimde komposizyon içerisinde yer alan figürlerin kübist -kontrüktivist bir anlayışla biçimlendiği görülmektedir. Komposizyonda etkili olan ışık, loş bir ortamı betimleyecek niteliktedir. Komposizyonun merkezinde yer alan dans eden çift, belirgin bir hareket etkisini yansıtmaktadır. Bu hareket etkisi, figürler üstüne düşen parlak ışık ve devinimin gereği biçim bozma çabasıyla desteklenmektedir. Resmin solunda yer alan kırmızı giysili figür, komposizyonun temasını oluşturan bar ortamda dans eden çiftlerin çoğulluğunu vurgulamak adına tamamlayıcı ögedir. Bu figür aynı zamanda yaşanılan mekanın, resim çerçevesinin sınırlarıyla sınırlı olmadığını göstermektedir.Ayrıca resim yüzeyinde kullanılan kırmızı ve sarı renklerin nitelikleri expresif bir tavrın varlığını da göstermektedir. 1950'lerden itibaren başlayan soyut eğilimler Refik (Fazıl) Epikman'ın resimlerinde 1960'lı yıllardan sonra etkisini göstermeye başlar. 1966 yılında yapmış olduğu "Statik Düzen" adlı eseri soyut anlayışın egemen olduğu önemli bir örnektir. Bu tarihlerde "Soyut Komposizyon" adı altında yaptığı resimlerinde tuval yüzeyine dağılan geometrik kuruluşları ve lekesel değerler ile görsel ve duygusal çağrışımları ortaya koymaktadır. "Statik Düzen" adlı çalışmasından sonra ki bir tarihte yapmış olduğu "Vizyon III" adlı çalışmasında komposizyona hakim olan erkek figürü ile komposizyonda yer alan diğer unsurlar arasında varolan oransızlık, yeni eğilimin yanısıması olarak karşımıza çıkmaktadır.Bunun yanında soyut anlayışla yapmış olduğu diğer resimlerinden farklı olarak biçime bağlı kalmasına rağmen kübist bir tavrın egemen olduğu gözlemlenmektedir. Ar, Ülkü, Güzel Sanatlar Dergisi gibi dönemin yayın organlarında sergi eleştirileri, sanat olayları ve sanat akımları ile ilgili yazılar da yazan sanatçı, Halkevi yayınları arasında çıkan 1944 yılında yazdığı 13-17. yüzyıllar arası "Klasik Ressamlar" , 1946 yılında yazdığı 17.,18. ve 19. Yüzyıl Dünya Sanatı adlı kitaplar sanat tarihi araştırmalarının ürünleridir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Refik Epikman Resimleri

Kayıhan Keskinok
4 yıl önce

Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nde öğrenim görmüştür. Refik Epikman ve Malik Aksel'in atölyelerinde çalıştıktan sonra 1948-1955 yılları...

Kayıhan Keskinok, 1923, Ankara, Bulgaristan, Malik Aksel, Romanya, Türk, İsviçre, Lozan Güzel Sanatlar Okulu, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü, Refik Ekipman
Cemal Güvenç
1 yıl önce

en büyük ustası Malik Aksel Müstakiller Grubu'nun kurucu üyelerinden Refik Epikman öğrencisi olarak 1949'da mezun oldu. Aralarında TED Ankara Koleji'nin...

Cemal Güvenç, 1925, 1949, 1960, 1962, 1966, 1970, 1973, 1975, 1988, 1991
Muhittin Sebati
1 yıl önce

Mahmut Cuda, Şeref Akdik, Cevat Dereli, Hale Asaf, İsmail Hakkı Oygar, Refik Epikman ile birlikte sık sık gittikleri sanatçı kahvelerinde düşünülen sanatsal...

Hale Asaf
1 yıl önce

Sergileri’ne portreleriyle katıldı. 1927 yılında Paris’e, arkadaşları Refik Epikman, Cevat Dereli, Mahmut Cuda, Nurullah Berk, Ratip Aşir Acudoğlu, Muhittin...

Galatasaray Sergileri
4 yıl önce

etkisini yitirdiğini gösteriyordu. 1929'da Ali Avni Çelebi, Zeki Kocamemi, Refik Epikman, Cevat Hamit Dereli, Mahmut Cüda ve Nurullah Berk gibi genç kuşak sanatçıların...

Şeref Akdik
1 yıl önce

kendisiyle birlikte Muhittin Sebati, Mahmut Cuda, Cevat Dereli, ile Refik Epikman da vardı. 1925 yılında Paris’e gitti. 1926’da Julian Akademisi’nde Albert...

Hüseyin Kılıçkan
4 yıl önce

Resim-İş Bölümü'nü bitirdi. Bu okulda öğretmen ressam Malik Aksel ve Refik Epikman'ın öğrencisi oldu. Sırasıyla Urfa Lisesi, Merzifon Astsubay Okulu, Ankara...

Hüseyin Kılıçkan, 1933, Avni Akyol, Bezeme, Kütahya, Marmara Üniversitesi, Refik Epikman, Cumhuriyete Işık Veren í–ğretmenler, Malik Aksel, Şeref Akdik, İlhami Demirci
Malik Aksel
4 yıl önce

Sergileri'ne katıldı. Sivas'taki çalışmaları, Cevat Dereli'nin birincilik, Refik Epikman'ın ikincilik aldığı jüri değerlendirmesinde üçüncülük ödülüne değer görüldü...