Rekabet Kurulu

Rekabet Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Avrupa Birliği'nin ilgili mevzuatına uyumlu bir yapıda hazırlanan 36/2009 sayılı Rekabet Yasası Cumhuriyet Meclisi'nde onaylanmasının ardından 30 Mart 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle kurulun alt yapısı oluşmuştur. Yasayı yürütmekle sorumlu olan Rekabet Kurulu üyeleri ise 22 Aralık 2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla atanarak 2011 yılı başında göreve başladılar. Kurul üyeleri, yasanın 11’nci maddesinde öngörüldüğü şekliyle;

  • Ekonomi ve Enerji Bakanlığı
  • Maliye Bakanlığı
  • Kıbrıs Türk Barolar Birliği
  • Kıbrıs Türk Ticaret Odası
  • Kıbrıs Türk Sanayi Odası

tarafından gösterilen ikişer aday arasından seçilerek atanmıştır.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.