Rekabet Kurumu 1994 yılında kabul edilen 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda kurulması öngörülen ve bu kanunun uygulanmasından sorumlu kurumdur. Üç yıllık bir gecikmeyle 1997 yılında faaliyete başlamıştır. Görevleri arasında:* Rekabeti sınırlayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerinin engellenmesi ve belirli şartların varlığında bu nitelikteki anlaşma, uyumlu eylem ve kararlara yönelik muafiyet verilmesi,* Hakim durumun kötüye kullanılmasının engellenm

Rekabet Kurumu

} Rekabet Kurumu 1994 yılında kabul edilen 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda kurulması öngörülen ve bu kanunun uygulanmasından sorumlu kurumdur. Üç yıllık bir gecikmeyle 1997 yılında faaliyete başlamıştır. Görevleri arasında:

  • Rekabeti sınırlayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerinin engellenmesi ve belirli şartların varlığında bu nitelikteki anlaşma, uyumlu eylem ve kararlara yönelik muafiyet verilmesi,
  • Hakim durumun kötüye kullanılmasının engellenmesi,
  • Birleşme ve devralmaların kontrolü,


yer almaktadır. İdari ve mali özerkliği olan Kurumun karar organı 7 üyeden oluşan Rekabet Kuruludur. Yukarıda yer verilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla bilgi isteme, yerinde inceleme yapma yetkileri kullanılabilir ve Kanunu ihlal edenlere yıllık gayrı safi gelirin %10`una kadar para cezası verilebilir. Kurumun internet sayfasında yayımlanan Rekabet Kurulu kararlarına karşı temyiz mercii Danıştay`dır.

Resmi websitesi

  • http://www.rekabet.gov.tr/


Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara

Yanıtlar