Replikasyon orjini

İkileşme orijini ya da Replikasyon orijini, kromozom üzerinde ikileşmenin başladığı ilk bölgedir. DNA ikileşmesi bu noktadan itibaren ya tek olarak devam eder ya da ikiye ayrılarak ikileşme çatalını oluşturur.

Bu makalenin ilgili olduğu konu başlıkları: i̇kileşme orjini, dna, dna ikileşmesi, genetik, kromozom, ori, prokaryot, prokaryotik, protein, wikimedia commons, í–karyot
Replikasyon orjini
Replikasyon Orjini

Replikasyon orjini ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: İkileşme orjini


İlgili konuları ara

i̇kileşme orjini dna dna ikileşmesi genetik kromozom ori prokaryot prokaryotik protein í–karyot
...

Okuma Önerileri

DNA ikileşmesi
3 yıl önce

DNA ikileşmesi, Replikasyon, DNA çoğalması ya da DNA sentezi, hücre bölünmesi öncesinde çift sarmallı DNA`nın kendini kopyalanması işlemi

DNA ikileşmesi, 1953, 1957, 1958, Adenin, Atasal zincir, Bakla, Bakteri, Bakteriyofaj, Baz, DNA
Replikasyon orjini
2 yıl önce

İkileşme orijini ya da Replikasyon orijini, kromozom üzerinde ikileşmenin başladığı ilk bölgedir. DNA ikileşmesi bu noktadan itibaren ya tek

İkileşme orjini, DNA, DNA ikileşmesi, Genetik, Kromozom, Ori, Prokaryot, Prokaryotik, Protein, Wikimedia Commons, í–karyot
İkileşme çatalı
3 yıl önce

İkileşme çatalı ya da Replikasyon çatalı replikasyon bölgesinde bulunan "Y" şeklindeki kromozom bölgesidir. İkileşme çatalı, DNA ikileşm

İkileşme çatalı, DNA ikileşmesi, Hidrojen bağı, Kromozom, Nükleotit, Replizom, Replikasyon orjini, Replikon, Yarı saklı çoğalma, DNA polimeraz, Helikaz
İkileşme orjini
3 yıl önce

İkileşme orijini ya da Replikasyon orijini, kromozom üzerinde ikileşmenin başladığı ilk bölgedir. DNA ikileşmesi bu noktadan itibaren ya tek

İkileşme orjini, DNA, DNA ikileşmesi, Genetik, Kromozom, Ori, Prokaryot, Prokaryotik, Protein, Wikimedia Commons, í–karyot
Ökaryotlarda DNA ikileşmesi
3 yıl önce

í–karyotlarda DNA ikileşmesi, 1957, Bakla, DNA ikileşmesi, Enzim, Gen, Genetik, Hughes, Kesintili zincir, Kesintisiz zincir, Maya
DNA
2 yıl önce

DNA, kalıtımda rol oynayan organik bir molekül. Bir nükleik asit çeşidi. “Deoksiribo nükleik asit” adını alır. Kısaca “DNA” olarak

DNA, Ribozom, TRNA, Amino asit, Timin, Urasil, RNA, MRNA, Protein, DNA'nın çoğalması, Nükleotid, Hücre, Hücre bölünmesi, Ökaryot, Prokaryot
@
3 yıl önce

@ ya da okunuşu ile kuyruklu a, bir İnternet simgesi, Türkçede "yaklaşık olarak eşit" ve "kuyruklu a" olarak adlandırılır ve "et" olarak te

@, Bilgisayar, Taslak, Wikimedia Commons, İnternet
çinko
2 yıl önce

Atom numarası: 30 Simge: Zn Kütle numarası: 65.37 Kaynama Noktası (C): 906 Erime Noktası (C): 419.5 Yoğunluk: 7.14 Buhar

Çinko, 1000, 1300, 1382, 1490, 1541, 1730, 1739, 1740, 1743, 1745
Mitoz
1 yıl önce

Hücre, canlının canlılık özelliklerini taşıyan, yapı ve görev bakımından en küçük parçasıdır. Hücreye göze de denilebilir. Atomlar

Hücre bölünmesi, Prokaryot, Ökaryot, DNA, Diploid, Genom, Hücre, Hücre zarı, Kemik iliği, Kromozom, Mayoz, Organel
Dolly
2 yıl önce

Biyolog Barış YelkenciAdından çok bahsedilen ve hayatımızı ne yönde etkileyeceği merakla beklenen bir bilimsel gelişme: klonlama.Son geliş

...

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.