Request

Request

1. anlamı istenilen şey; yalvarmak, niyaz etmek, istirham etmek, dilea request for help yardım dilby request rica üzer grant a request bir ricayı kabul et in great, rica etmek; talep, revaç; dilek, istirham, niyaz, rica, i, temenni.
2. anlamı dilek. rica. arzu. istek. istem. talep. dilekçe. rica etmek. istemek. resmen istemek. talep etmek. ricada bulunmak. dilemek.

Request

Request İngilizce anlamı ve tanımı

Request anlamları

  1. (noun) A state of being desired or held in such estimation as to be sought after or asked for; demand.
  2. (v. t.) To ask for (something); to express desire ffor; to solicit; as, to request his presence, or a favor.
  3. (v. t.) To address with a request; to ask.
  4. (noun) That which is asked for or requested.
  5. (noun) The act of asking for anything desired; expression of desire or demand; solicitation; prayer; petition; entreaty.

Request tanım:

Kelime: re·quest
Söyleniş: ri-'kwest
İşlev: noun
Kökeni: Middle English requeste, from Middle French, from (assumed) Vulgar Latin requaesta, from feminine of requaestus, past participle of requaerere to require
1 : the act or an instance of asking for something
2 : something asked for
3 : the condition or fact of being requested available on request
4 : the state of being sought after : DEMAND

Request ile eşanlamlı (synonym) kelimeler

Asking, Bespeak, Petition, Postulation, Quest,

Request

İngilizce Request kelimesinin İspanyolca karşılığı.
s. petición, demanda, instancia, pedimento, petitoria, requerimiento, ruego, solicitación, solicitud, súplica; encargo, encomienda, pedido
v. demandar, impetrar, instar, pedir, requerir, rogar, solicitar

Request

İngilizce Request kelimesinin Fransızca karşılığı.
n. demande, requête; prière
v. demander, prier; solliciter

Request

İngilizce Request kelimesinin Almanca karşılığı.
n. Bitte; Anfrage
v. bitten; anfragen

Request

İngilizce Request kelimesinin İtalyanca karşılığı.
s. richiesta, domanda; pretesa
v. chiedere, richiedere

Request

İngilizce Request kelimesinin Portekizce karşılığı.
s. pedido; solicitação
v. pedir, requerer

Request

f. rica etmek, istemek, resmen istemek, talep etmek, ricada bulunmak
i. dilek, rica, arzu, istek, istem, talep, dilekçe

Request

İngilizce Request kelimesinin Flemenkçe karşılığı.
zn. verzoek, aanvraag
ww. verzoeken, aanvragen

Request

n. petition, instance of asking for something; something that is asked for, object of a petition
v. ask for, petition for

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Request Line
6 yıl önce

"Request Line", Amerikan hip hop müzik grubu The Black Eyed Peas'in 2000 yılında yayımlanan Bridging the Gap adlı albümlerinden çıkan dördüncü teklidir...

Java Specification Request
6 yıl önce

Java Specification Request (JSR) ya da Java Teknik Özellik İstemi, yeni bir Java istekler belgesi veyâ mevcut bir istekler belgesindeki önemli bir değişiklik...

Total Request Live
6 yıl önce

TRL (Total Request Live), MTV müzik kanalında popüler müzikleri yayınlayan programdır. Program, günün en çok istek alan on videosunu göstermektedir. Bu...

Total Request Live, MTV, Müzik, TV, Taslak, Video, İnternet
Bridging the Gap
6 yıl önce

isimler üstlenmiştir. Albümde yer alan ve dördüncü tekli olarak yayımlanan "Request Line" şarkısı Macy Gray ile bir düet olup grubun Amerikan müzik listelerinde...

CORBA
3 yıl önce

Common Object Request Broker Architecture, kısaca CORBA, (Türkçe: Ortak Nesne İstem Aracısı Mimarisi), Nesne Yönetim Grubunun'nun (OMG) Nesne Yönetim...

CORBA, Bilgisayar, ORB, Taslak, İngilizce, OMG IDL, POA, Referans Modeli, Nesne Modeli, Nesne Yönetim Grubunun, OMG
Django
3 yıl önce

Support for middleware classes which can intervene at various stages of request processing and carry out custom functions. An internal dispatcher system...

Django (Web Çatısı), Bilgisayar, Python Programlama Dili, Taslak
Metallica'nın kazandığı ve aday gösterildiği ödüller listesi
6 yıl önce

bu ödüle iki kere aday gösterilmiştir. Rock on Request Ödülleri, her yıl müzik webzine'i Rock on Request tarafından düzenlenen ödüllerdir. Metallica bu...

We Ride
4 yıl önce

ABD gösterimi MTV kanalındaki Total Request Live programında 20 Eylül'de gerçekleştirilmiştir. Video, Total Request Live listesine 25 Eylül'de 9 numaradan...