Resim Şeklinde

Rasim Soylu

VP:ESR

Besim Rasim Abdullah

Besim Rasim Abdullah (d. 1935 Karağlar, Kırcali), Bulgaristan Türkü yazar ve tıp doktorudur.

VP:SRK

şeklinde

Resim

Resim sanatı, özlem, duygu ve düşüncelerin belli estetik kurallar çerçevesinde iki boyutlu bir düzlem üzerine yansıtılmasına dayanan sanat dalı. Resimde hacim, mekân, hareket ve ışık etkileri, resimsel öğeler aracılığıyla elde edilir; bunlar biçim, çizim,...

Resim

Kelimeişehadet

Kelime-i şehâdet (Arapça : شهادتان, Türkçe: Tanıklık sözü), İslam inancındaki Allah'tan başka ilâh olmadığı esasının beyanı olan ibaredir.

Aslı Özer

Aslı Özer; Türk ressam ve tasarımcı.

Klitik

Klitik, özerk bir sözcüğün veya sözcük şeklinin (yani çekimlenmiş bir sözcüğün) zaman içinde kısalarak bağımsız bir sözcüğün taşıdığı temel özellikleri kaybetmesiyle oluşan morfolojik ögelerdir. –dir koşacı bu tanıma uymaktadır ve klitik olarak adlandırıl...