Resimde kompozisyon diye, manzara, natürmort veya figür tablosunun çeşitli görünümlerini hesaplı bir biçimde biraraya getiren esere denir. Manzara, natürmort veya figür resminin de kendi başına «kompozisyon» sayılması için sanatçının, dış gerçeğin sadık kopyasından az veya çok uzaklaşmış olması gerekir, çünkü kompozisyon sanatı, dış gerçeğin geçici ve tesadüfi görünümlerini, insan zihninin tasarladığı ve geometrinin açıkladığı bir evrensel düzene göre ayarlamak demektir. Meselâ, yatayla dik a...

Resimde Kompozisyon hakkında bilgiler

Resimde kompozisyon diye, manzara, natürmort veya figür tablosunun çeşitli görünümlerini hesaplı bir biçimde biraraya getiren esere denir. Manzara, natürmort veya figür resminin de kendi başına «kompozisyon» sayılması için sanatçının, dış gerçeğin sadık kopyasından az veya çok uzaklaşmış olması gerekir, çünkü kompozisyon sanatı, dış gerçeğin geçici ve tesadüfi görünümlerini, insan zihninin tasarladığı ve geometrinin açıkladığı bir evrensel düzene göre ayarlamak demektir.

Mesela, yatayla dik açı yapan bir düşey, hareketsizliğin, köşegen ise hareketin ideal işaretleridir. «Abstre» veya soyut denen ressamlar, dış gerçeğin görüntüleriyle doğrudan doğruya ilişkisi olmayan, birtakım plastik unsurların birleşimine dayanan eserlerini bu ilkeye göre hazırlarlar.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Resim

Resim sanatı, özlem, duygu ve düşüncelerin belli estetik kurallar çerçevesinde iki boyutlu bir düzlem üzerine yansıtılmasına dayanan sanat dalı. Resimde hacim, mekân, hareket ve ışık etkileri, resimsel öğeler aracılığıyla elde edilir; bunlar biçim, çizim, renk, ton ...

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi görsel sanatların tarihsel evrimini inceleyen bilim dalıdır. Resim, heykel, mimarlık, bezeme sanatları, özgün baskı, fotoğraf, iç mekan tasarım] ve daha başka alanlara ait sanat yapıtlarının ve bunların tarihsel gelişiminin saptanması, sınıflandırılması, ...

Tiziano

Tiziano Vecellio ya da Vecelli 1488 – 1576 yılları arasında Venedik’te yaşamıştır. Tiziano, Venedik okulunun büyük ustalarından İtalyan Rönesans ressamıdır. Portreleri, çıplak figürleri, dinsel ve mitolojik konulu resimleryle resim sanatında her açıdan büyük başarı ...

Fovizm

Fovizm (Fauvism) 1898-1908 yılları arasında Henri Matisse tarafından Fransa'da geliştirilen bir sanat akımıdır. En önemli özelliği, tüpten çıkmış gibi çiğ ve bağıran renklerin doğrudan kullanımıdır. Matisse, Derain ve Vlaminck'in Paris'te açtıkları bir sergide ilk kez ...

Turgut Zaim

Turgut Zaim (1906, İstanbul - 1974, Ankara), Türk ressam. Güzel Sanat­lar Akademisi'ni bitirip (1930) Paris'te sanatını gelişti­ren Turgut Zaim, yurda dönünce öğretmenlik ve Devlet Tiyatrosu'nda dekoratörlük yaptı.

İsmail Altınok

İsmail Altınok (Burdur, 1920 - Ankara, 7 Mayıs 2002), Türk ressam.

Kara Resimler

Kara Resimler (İspanyolca Pinturas Negras), İspanyol ressam Goya'nın, ''Sağırın Beşi (Quinta del Sordo)'' adıyla bilinen evinin iki katındaki duvar sıvasına, dekorasyon amacıyla yağlı boya ile çizdiği 14 tablodan oluşan bir duvar resmi serisidir. Evi Şubat 1819'da satın alan ...