Resmi Ideoloji

Kısaca: Resmi ideoloji, bir devletin ya da kurumun belli bir ideolojiyi bünyesinde bulunan halka veya topluluğa dikte etmesi ve koyduğu kurallar ve yöntemler ile bunu zorunlu olarak kabul edilebilir tek ideoloji olarak göstermesi durumudur. ...devamı ☟

Resmi ideoloji, bir devletin ya da kurumun belli bir ideolojiyi bünyesinde bulunan halka veya topluluğa dikte etmesi ve koyduğu kurallar ve yöntemler ile bunu zorunlu olarak kabul edilebilir tek ideoloji olarak göstermesi durumudur.

Bürüksel Serbest Üniversitesi (``Free University of Brussels``) öğretim görevlilerinden Jing Men`e göre resmi ideolojinin tanımı:
"Resmi ideoloji, devlet liderlerinin çevrelerini oluşturmda ve gerçekleri açıklamada kullandıkları fikirler sistemidir." Jing Men`in Bir Resmi İdeolojinin Araştırması ve Onun Çin Dış Politikalarındaki Etkisi adlı araştırması (``The serch of An Official Ideology and Its Impact on Chinese Foreign Policy``) - İngilizce

Resmi ideoloji kavramı aynı zamnda resmi tarih kavramıyla da yakından ilgilidir. Resmi ideolojinin varolduğunu söyleyebileceğimiz devletlerde "tarih" resmi ideoloji kavramı etrafında şekillenir ve dolayısıyla resmi tarih biçiminde uygulanır.

Kaynakça

Kaynakça

politika-taslak

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Resmî ideoloji
5 yıl önce

Resmî ideoloji, bir devletin ya da kurumun belli bir ideolojiyi bünyesinde bulunan halka veya topluluğa dikte etmesi ve koyduğu kurallar ve yöntemler...

Svanlar
1 yıl önce

dillerinden biri olup tehlike altındadır. Gürcistan'da yaygın biçimde resmi ideoloji doğrultusunda Gürcülerin bir alt etniği olarak gösterilse de esasen...

Faşizm
1 yıl önce

İtalya'da iktidara gelmesinin ardından, onun iktidarı döneminde, İtalya'da resmi ideoloji olarak yürütülmüştür. Kısa süre içerisinde genel anlamıyla baskıcı,...

Faşizm, Faşizm
Agitprop
5 yıl önce

propagandy); Ajitasyon ve Propaganda Bürosunun kısaltılmış haliydi. Daha sonradan İdeoloji Bürosu olarak yeniden isimlendirildi. Bolşevik Rusya'da 1917'den itibaren...

Louis Althusser
1 yıl önce

yakın bir düşüncedir) Althusser daha çok bir ideoloji teorisyeni olarak bilinir, en çok tanınan eseri İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları: Bir Soruşturmaya...

Louis Althusser, 16 Ekim, 16 Kasım, 1917, 1918, 1946, 1948, 1956, 1968, 1973, 1980
Fikret Başkaya
4 yıl önce

Resmi İdeoloji Bilim ve Sosyalizm, Ütopya Yayınevi, Şubat 1999. Yenilgi Tuzağı, Ütopya Yayınevi, Haziran 2001. Paradigmanın İflası Resmi İdeolojinin Eleştirisine...

Fikret Başkaya, ,
Mustafa Erdoğan (hukukçu)
5 yıl önce

Anayasacılık Parlamentarizm Silahlı Kuvvetler, (1993), Demokrasi Laiklik Resmi İdeoloji, (1995, 2000), Anayasal Demokrasi, (1996, 1997, 1999, 2001), Türkiye'de...

Principatus
5 yıl önce

erdemleri üzerinde toplamış ideal bir yönetici olarak gösteren 'ataerkil' bir ideoloji geliştirmişti. Anlaşıldığı kadarıyla bir Princeps ten beklenen şeyler zamanına...