Resmi Senet

Diğer anlamları

resmi senet

Taşınmaz mülkiyetinin veya mülkiyetten başka ayni hakların kurulması ve devri için tapu sicil müdürlüğünde görevli bir memur tarafından düzenlenip, taraflar ve gerekiyorsa tanıklar tarafından imzalanan, müdürce imza ve mühür ile tasdik edilen resmi bir sözleşme

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Resmi Senet ilgili konular

 • Senet

  Senet kelimesi Arapça sanad 'dan gelir, özgün anlamıyla dayanak noktası, bir iddianın dayanağı demektir.
 • Adi senet

  Adi Senet Resmi bir makam ya da memur katılmaksızın, taraflarca özel biçimde hazırlanan yazılı belgelerdir. Adi senetlerde yazı kısmı el il
 • Takasbank

  Takasbank İMKB'de işlem gören senetlerin muhafazası ile görevli olan İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş., böylece işlemlerin düzgün olarak
 • Fonlama

  Fonlama, ekonomi jargonunda, özkaynaklarını kullanarak kaynak sağlama yöntemidir. Senet ihraç edilmesidir. Şirketler, borç alarak ya da özkay
 • Senet (oyun)

  Senet Antik Mısır döneminde oynanan ve geçmişi M.Ö.
 • Vadeli alacak

  Vadeli alacak, ticari ilişkilerde alacaklının, borçlunun ödemeyi belirli bir süre sonra yerine getireceği durumlarda yararlanacağı, sözleşm
 • Bono (finans)

  Bono ya da emre muharrer senet, üzerinde yazılı belli bir tutarda paranın, senet lehdarına ya da onun emrine kayıtsız şartsız ödeneceğine d
 • Senet (anlaşma)

  Senet, bir gerçeğin, konuşmanın, anlaşmanın kaydedildiği resmi belgedir. Belge, noter gibi bir makamın aracılığıyla resmileşerek (noter s
 • Senet (hukuk)

  senet, bir vakanın delilini teşkil etmek üzere bir kişi (veya kurum) tarafından imzalanan (veya inkar edilmez şekilde onaylanan) ve imzalayanın