ressamlık

Resim, herhangi bir yüzey üzerine çizgi ve renklerle yapılan, hatta günümüzde kavramsal bir boyutta ele alınması açısından hemen her tür malzemenin de kullanılabileceği bir anlatım tekniğidir.

Ressamlık

Ressamlık ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız: resim

Yanıtlar