revan

Erivan (Azerice: İrəvan; Ermenice: Երևան, bazen "Երեվան" olarak da yazılır, /ˌjɛrəˈvɑːn/; Rusça: Ереван; Osmanlı Türkçesi: روان, Revan), Ermenistan'ın en büyük şehri ve 1918'den beri başkentidir. Erivan, Ermenistan'ın on ikinci başkentidir.

REVAN (türkçe) anlamı
1. f Giden
2. akıcı
3. Derhal
4. Ruh
5. can. Nefs-i nâtıka.
6. Edb: Su gibi akıp giden güzel söz.
REVAN (türkçe) anlamı
7. giden
yürüyen.
REVAN (türkçe) anlamı
8. (Farsça) 1. Akan
9. su gibi akıp giden. 2. Ruh
10. can. - Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.
REVAN (türkçe) ingilizcesi
1. [Revan] v. retry
2. review

Revan hakkında bilgiler

revan ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Erivan

İlgili Konu Başlıkları Tümü

Revan Köşkü

Topkapı Sarayı'ndaki güzel kösklerden biridir. Sultan Dördüncü Murad tarafindan 1635 yilinda, Revan seferinden sonra yaptirilmistir. Bunu da Mimar Kasim Aga yapmistir. Bu kösk ''Sarik Odasi'' adiyla da anilir. Sultanlarin sariklari burada dururdu. Bagdat Köskü gibi Revan Köskü de ...

Revan Seferi

Osmanlı pâdişâhlarının ordularıyla beraber başkumandan olarak sefere gitmeleri usulü, Kanunî Sultan Süleyman'ın ölümünden sonra terk edilmiş; gerek İran, gerek Avusturya ve Lehlilerle olan muharebelerde bir defa yeniçerilerin ısrarıyla III. Mehmet Avusturya'ya ve II. Osman da ...

Akçe

Akçe, ham maddesi gümüş olan Osmanlı Devleti temel para birimi.

Beylerbeyi

İstanbul'daki Beylerbeyi semti için bkz. Beylerbeyi (semt) Beylerbeyi Osmanlı devlet teşkilatında eyayet idaresinden mesul askeri ve mülki yetkiler taşıyan en yüksek görevli. 14. yüzyıl boyunca beylerbeyi, Osmanlı Devletinde taşra kuvvetlerinin kumandanı ve çeşitli sancaklara ...

Divriği

1990 sayımına göre toplam nüfûsu 33.105 olup, 17.664’ü ilçe merkezinde, 15.

Fetihname

Fetihname Alm. Berich (m) über eine Eroberung, Fr. Messagem de comquéte, İng. Message announcing a conquest. Savaşlar sonunda kazanılan zaferleri, fethedilen yerleri, komşu hükümdarlara, hanlara, prenslere, şehzade ve valilere bildirmek üzere gönderilen namelere verilen isim. Eskiden ...

Mazmun

Anlam, kavram manalarına gelir. Edebiyatta, özellikle Divan Edebiyatı'nda bazı kavranılan ifade etmek için kullanılan klişeleşmiş sözlere verilen addır. Mazmunlar benzetmeli, cinaslı ve nükteli sözlerdir. Örnek: Nergis: Göz Badem: Göz Keman: Kaş Ok: Kirpik Servi: ...

Erivan

Erivan (Azerice: İrəvan; Ermenice: Երևան, bazen "Երեվան" olarak da yazılır, /ˌjɛrəˈvɑːn/; Rusça: Ереван; Osmanlı Türkçesi: روان, Revan), Ermenistan'ın en büyük şehri ve 1918'den beri başkentidir. Erivan, Ermenistan'ın on ikinci başkentidir.

Boğaziçi

Boğaziçi Alm. Bosporus (m.), Fr. Bosphore (m.), İng. Bosphorus. Karadeniz ve Marmara denizi arasındaki boğazın Asya ve Avrupa kıyılarının tamamına verilen isim. Şimdi batı dillerinde kullanılan ve aralarında küçük teleffuz farkları bulunanBosphorus, "öküz geçidi" manasına ...

Kafkasya

Kafkasya Karadeniz’in kuzeydoğusundaki Taman Yarımadasından, Hazar Denizinin batısındaki Apşeron Yarımadasına kadar uzanan dağlık bölgeye verilen ad. Yaklaşık 379.880 km2 alanı kaplayan bu bölge Kafkas dağlarıyla ikiye bölünmüştür. Kuzeyde kalan kısma Kuzey Kafkasya veya ...