Revizyonizm

Kısaca: Revizyonizm aşağıdaki anlamlara gelebilir: ...devamı ☟

revizyonizm

Bir öğretinin, bir anayasanın, bir antlaşmanın ana temellerini tartışma konusu yapanların tutumu.

revizyonizm

Türkçe revizyonizm kelimesinin İngilizce karşılığı.
revisionism

revizyonizm

bir öğretinin ana temellerini tartışma konusu yapanların tutumu. marksçılığı yeniden gözden geçirmek ve düzeltmek gerektiğini ileri süren ve onun diyalektik özünü yadsıyan görüş.

revizyonizm

Türkçe revizyonizm kelimesinin Fransızca karşılığı.
révisionnisme [le]

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Sosyalist revizyonizm
2 yıl önce

Sosyalist revizyonizm, Marksist hareketin içinde revizyonizm sözcüğü, önemli Marksist öncüllerin çeşitli fikirlerinin, ilkelerinin ve teorilerinin genellikle...

Tarihsel revizyonizm
2 yıl önce

Tarihsel revizyonizm, historiyografide tarihsel bir olayın etrafındaki deliller, motivasyonlar ve karar alma süreçlerine dair ortodoks görüşlerin yeniden...

Reformizm
2 yıl önce

anlayışa karşıdır. Bu nedenle gerçek sosyalist ve komünistler tarafından Revizyonizm, Oportünizm, parlamentarizm gibi kuramlarla yan yana tutulur. Sosyalist...

Reformizm, Avrupa, Bolşevik, Demokrasi, Devrimci, Eduard Bernstein, Karl Kautsky, Komintern, Lenin, Marksizm, Ortanın solu
Enver Hoca
2 yıl önce

ülkenin bağımsızlığa kavuşmasıyla, Tito revizyonizmine karşı mücadele ile, Sovyet revizyonizmine ve Çin revizyonizmine karşı mücadele ile özdeşleşmiştir. Enver...

Enver Hoca, 11 Nisan, 11 Ocak, 1908, 1930, 1936, 1939, 1941, 1943, 1946, 1985
Eduard Bernstein
5 yıl önce

demokrat teorisyen ve politikacıdır. SPD üyesi, reformizm ve sosyalist revizyonizmin kurucusudur. Marksizmi revize ve modernize etmek için çalışmalarda bulunmuştur...

Eduard Bernstein, 1850, 1871, 1872, 1873, 1888, 1898, 18 Aralık, 1901, 1902, 1917
10 Eylül (dergi)
5 yıl önce

oluşturduğu çevre. O dönemde SSCB'de Gorbaçov'un izlediği politik hattı revizyonizm olarak tanımladı ve Türkiye'de yaşananların “yeni politik düşünce” adıyla...

10 Eylül (dergi), Dergi, TKP, Taslak, İœrün, TBKP
Clara Zetkin
2 yıl önce

birlikte devrimci radikal solun önde gelen isimleri arasında yer aldı. Revizyonizm tartışmasında Luxemburg ile birlikte Eduard Bernstein'i eleştirdi. Zetkin...

Mahir Çayan
2 yıl önce

yazılar yazar. Bu dönemde yazdığı önemli yazıları "Revizyonizmin Keskin Kokusu 1", "Revizyonizmin Keskin Kokusu 2" ve "Aren Oportünizminin Niteliği"dir...

Mahir Çayan, 14 Ağustos, 1945, 1965, 1967, 1968, 1969, 1971, 1972, 1 Haziran, 30 Mart