Rezerv şu anlamlara gelebilir:...

REZERV (türkçe) anlamı
1. saklanmış
2. biriktirilmiş şey.
3. yatağında ya da havzasında bulunduğu hesaplanan
4. henüz işletilmemiş kömür
5. demir
petrol vb.
REZERV (türkçe) anlamı
6. 1 . Saklanmış
7. biriktirilmiş şey.
8. 2 . Yedek
9. ihtiyat
10. Döviz rezervi.-
11. 3 . Yatağında veya havzasında bulunduğu hesaplanan
12. henüz işletilmemiş kömür
13. demir
14. petrol vb.
15. 4 . Çekince.
REZERV (türkçe) ingilizcesi
1. adj. back demand
2. n. reserve
3. backlog
REZERV (türkçe) almancası
1. Reserve

Rezerv hakkında detaylı bilgi

Rezerv şu anlamlara gelebilir:

Arazi yönetimi

* Av rezervi *Kızılderili rezervi, Kanada'da Kızılderililerin kapatıldıkları açık alanlar **Kızılderili rezervasyonu, ABD'de Kızılderililerin kapatıldıkları açık alanlar *Doğa rezervi, doğa koruma alanı == Askeri == * Askeri rezerv, military units not initially committed to battle == Ekonomik == * Altın rezervi ** Rezerv para * Stratejik Petrol Rezervi * Banka rezervleri Reserve Reserve Réserve Cadangan Reserve Reserve リザーブ Reservat Rezerwat Reserva Резерв Reservi Reserve Reserve
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Doğal Gaz

Doğal Gaz yeraltında eski oluşumlar sonucu meydana gelmiş olan gaz. Yaygın olarak kullanılır ve maliyeti düşüktür. Yeraltında ve denizaltında yalnız veya petrolle ilgili olarak yaygın olarak rastlanır. Yeni gaz alanlarının keşfedilmesi, boru hatlarındaki gelişmeler ve ...

Ems

EMS Alm. Europaischer Geld System (m), Fr. Systeme (m), monetaire Europeen İng. European Monetary System. Avrupa devletleri arasında “birleşme yoluyla barış” düşüncesinden hareket edilerek, üye devletlerin kabul ettiği para sistemi. 4 Aralık 1978 yılında Fransa devlet başkanı ...

Tunus

Kuzey Afrikada yer alan bir kıyı ülkesi. Batıda Cezayir, güneydoğuda Libya, doğuda ve kuzeyde Akdeniz ile çevrilidir. Tunus, Akdeniz bölgesinin orta kesiminde, karşısında bulunduğuİtalya Yarımadası ve Sicilya Adası ile birlikte, Doğu ve Batı Akdenizi birleştiren ve ayıran ...

Musabeyli

Türklerin Anadolu'ya yerleşmelerinden önce yöre, büyük bir orman alanı olarak bilinmektedir. Bu tarihten sonra Murat Höyüğü olarak yerleşim birimi olarak bilimektedir. Ancak kesin olarak kuruluş tarihi bilinmemektedir.

Barit

Barit (BaSO4) baryum sülfattan oluşan bir mineraldir. Genellikle beyaz ya da renksizdir , bazen de sarı ve gri olabilir. Baryumun ana kaynağıdır. Işıma yapan şekline bazen Bologna Taşı da denir.

Konvertibilite

Konvertibilite Milli paraların karşılıklı olarak birbirine çevrilebilmesi. Türk parası ile tesbit olunmuş alacak haklarını, hak sahibinin ikamet mahalline ve yabancı memleket parası elde etmekte güttüğü maksada bakılmaksızın ve önceden herhangi bir makamın müsadesini almaya ...

Çevre Kirliliği

En geniş anlamıyla çevre "ekosistemler" ya da "biyosfer" şeklinde açıklanabilir. Daha açık olarak çevre, insanı ve diğer canlı varlıkları doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal etmenlerin tümüdür.