Rhaetian Demiryollar��

Raetia

Rhaetian Demiryolları

Rhätische Bahn

Rhaetia

Raetia (bazen Rhaetia olarak da çevirilir), Batıda Helvetya, Doğuda Noricum, Kuzeyde Vindelicia ve Güneyde Cisalpine Gaul eyaletleriyle çevrili Roma İmparatorluğu eyaleti. Günümüzde bu bölge, kabaca Doğu ve orta İsviçre (Yukarı Ren ve Konstanz Gölü'de dah...

Rhetian

Demiryolları

Demiryolları Alm. Eisenbahn (-linie) (f), Bahn (f), Fr. Chemin (m) de fer, voie (f) ferree, İng. Railway, railroad. Yolcu ve yük taşımacılığının yapıldığı demirden mamul bir çift ray halinde uzanan ulaştırma ağının adı. Hat fikrinin düşünülerek tatbiki ço...

Mulhouse

Mulhouse (okunuşu:, Alsas dili: ''Milhusa'' veya ''Milhuse'', Almanca: ''Mulhausen''; sözcük anlamı ile ''değirmen köyü'') doğu Fransa'da ülkenin İsviçre ve Alamanya sınırlarına yakın bir şehir ve bir komündür. Alsace bölgesinin güneyinde bulunan Haut-R...

Limes Germanicus

Limes Gemanicus

Haitian