Rhium Deniz Muharebesi

Kısaca: Rhium Deniz Muharebesi, MÖ 429 yılının yaz aylarında Phormio komutasındaki Atina filosu ile Peloponez Birliği filosu arasında gerçekleşen bir deniz muharebesidir. Peloponez Birliği devletlerinin katılımlarıyla oluşan filo, Korint Körfezi'nin girişindeki Petras Körfezi'nin kuzey kıyılarına yönelmişken Atina filosunun saldırısına uğramıştır. Peloponez filosu 47 triremeden oluşuyordu ve Lokris'in batısındaki bir sahil kenti olan Akarnania'ya saldırmak üzere seferdeydi. Peloponez gemilerinin çoğu as ...devamı ☟

Rhium Deniz Muharebesi, MÖ 429 yılının yaz aylarında Phormio komutasındaki Atina filosu ile Peloponez Birliği filosu arasında gerçekleşen bir deniz muharebesidir. Peloponez Birliği devletlerinin katılımlarıyla oluşan filo, Korint Körfezi'nin girişindeki Petras Körfezi'nin kuzey kıyılarına yönelmişken Atina filosunun saldırısına uğramıştır. Peloponez filosu 47 triremeden oluşuyordu ve Lokris'in batısındaki bir sahil kenti olan Akarnania'ya saldırmak üzere seferdeydi. Peloponez gemilerinin çoğu aslında bir deniz muharebesi için donatılmamışlardı. Daha çok nakliye gemisi olarak kullanılıyorlardı. Dolayısıyla muharebeye aktif olarak girmediler, savunma durumu alacak biçimde manevra yaptılar. Mürettebatın denizcilikteki ustalığını kullanan Phormio, bir araya toplanan Peloponez gemilerinin etrafında dolanarak onları birbirlerine daha da yakın olmaya zorlamıştır. Bu manevralar sonunda Peloponez gemilerinin kürekleri, yanlarındaki kendi gemilerinin küreklerine çarptığı için hareket edemez duruma geldiler. Muharebenin bu anında Atina filosu hızla saldırıya geçmiş, bozulan Peloponez filosundan 12 gemiyi ele geçirmiştir. Burada elde edilen deniz galibiyeti aynı yıl içinde Korint Körfezi'nde sağlanan iki deniz galibiyetinden biridir. Bu galibiyetler Peloponez Savaşı'nın henüz başlarında Atina'nın deniz üstünlüğünü ele geçirmesinde etkili olmuştur. Fakat önemli ölçüde Attik Delos Birliği üye katılım paylarıyla inşa ettiği donanmasıyla denizde en etkili güçtü. Peloponez Savaşı'nın bu on yıllık ilk evresine Arkhidamos Savaşı denmektedir. Peloponez ordusu her yıl hasat mevsiminde Attika'yı istila eder olmuştur. Atina ise ekonomik yönden zarar görse de askeri olarak zarar görmemektedir. Ancak MÖ 430 yılında Atina'da başgösteren veba salgını imparatorluğun savaş gücünü önemli ölçüde etkilemiştir. Dolayısıyla Mora Yarımadası civar sularındaki donanma harekatları da gevşek tutulmuştur.. Bu durumda bu sularda artık Peloponez filoları etkiliydi. Peloponez deniz gücünün kendi bölgelerindeki yinelenmesi olası faaliyetlerinden endişe duyan Akarnania, doğrudan doğruya Phormio'ya elçiler göndererek yardımını istemişlerdir. Bu işte kullanılacak ordu ve donanmanın bir bölümü Mora Yarımadası kıyılarından, bir kısmı da Korint Körfezi'nin iç kesimi kıyılarından hareket ederek Lefkada Adası'nda birleşecekti. Bu iki kuvvetin Akarnania'yı belirlenmiş bir işbirliği içinde işgal etmeleri planlanmıştı. Yaz ortalarında Phormio'nun karargahına hemen hemen aynı anda iki haber gelmiştir. Spartalı General Cnemus komutasında birkaç gemi ile bin hoplitten oluşan bir kuvvetin Atina devriye gemilerinden sıyrılarak Akarnania sahillerine çıkartıldığı Birkaç gün sonra körfezin güney kıyıları boyunca batı yönüde seyreden Peloponez Birliği filosu tespit edilmiştir. Geriden nakliye gemilerinin izlediği 47 triremeden sadece birkaçı hızlı hareket eden gemilerdi, diğerleri asker yüklüydü. Phormio bu gemileri izlemeyi, saldırıyı açık denizde yapmayı tercih etmiştir. Hedef alınan gemi çemberin içine doğru geri çekilince, iki yanındaki diğer iki gemi de gediği kapatabilmek için geri çekilmek zorunda kaldılar. Ancak böyle bir saldırıya girişemediler. Bunun yerine giderek daha sıkışık bir düzen aldılar. Bu elverişli durumda bile Phormio saldırıya geçmemiş, her sabah doğudan Korint Körfezi'nin dışına doğru esen rüzgarı beklemiştir. Bununla birlikte Korint Körfezi'ne karşı girişilen son Peloponez Birliği denemesi de olmayacaktı. Kısa bir süre sonra Sparta bu kez daha büyük, 77 triremeden oluşan bir filo teşkil etmiştir. Atina ise bölgedeki Phormio filosunu takviye etmek için 20 gemi daha çıkarmışsa da bunları Girit'e göndermiştir. Böylece güçlü Peloponez filosu karşısında Phormio, 20 gemisiyle muharebe etmek zorunda kalmıştır. Buna karşın Naupactus Deniz Muharebesi'nde, Korint Körfezi'ndeki Atina kontrolünü devam ettirmeyi başarmıştır. Dış bağlantılar * Muharebenin geçtiği suları gösterir harita ve muharebenin gelişimini gösterir şemalar Kaynaklar * Tukididis, The Peloponnesian War * Battle of Rhium * Battle of Chalcis, 429 BC

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.