Ribozim

Kısaca: Ribozim (İngilizce: ribozyme; ribonucleic acid enzyme kısaltmasından, aynı zamanda RNA enzim veya katalitik/tezgensel RNA olarak da adlandırılır) kimyasal tepkime katalize eden (tezgenleyen) bir RNA molekülüdür. Birçok doğal ribozim ya kendi fosfodiester bağlarından birinin hidrolizini (suyla kesimini) katalize eder (tezgenler) ya da diğer RNA’lardaki bağların hidrolizini katalize eder. Ayrıca ribozomun aminotransferaz etkinliğini de katalize ettiği tespit edilmiştir. ...devamı ☟

Ribozim (İngilizce: ribozyme; ribonucleic acid enzyme kısaltmasından, aynı zamanda RNA enzim veya katalitik/tezgensel RNA olarak da adlandırılır) kimyasal tepkime katalize eden (tezgenleyen) bir RNA molekülüdür. Birçok doğal ribozim ya kendi fosfodiester bağlarından birinin hidrolizini (suyla kesimini) katalize eder (tezgenler) ya da diğer RNA’lardaki bağların hidrolizini katalize eder. Ayrıca ribozomun aminotransferaz etkinliğini de katalize ettiği tespit edilmiştir. Dış bağlantılar * Ribozyme structures and mechanisms * Directed evolution of nucleic acid enzymes. * De novo synthesis and development of an RNA enzyme * RNA catalysis evolutionary insight * RNA catalysis

Kaynak

* http://en.wikipedia.org/wiki/Ribozyme

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Riboz
1 yıl önce

Riboz, aslen D-riboz olarak bulunan ve doğada yoğun olarak bulunan bir monosakkarittir. Riboz molekülü, beş karbon atomu barındıran pentozlardandır. Asiklik...

Riboz, ATP, Biyokimya, Karbon, Molekül, Monosakkarit, RNA, Taslak, Şeker
Deoksiriboz
1 yıl önce

aldehit grubu barındıran aldopentozların bir üyesidir. Deoksiriboz, penton riboz şekerinin 2 pozisyonundaki hidroksil grubunun hidrojen ile yer değiştirmesiyle...

Deoksiriboz, Biyoloji, DNA, Hidrojen, Karbon, Oksijen, Riboz, Taslak
Monosakkarit
4 yıl önce

karbonlular pentoz, altı karbonlular heksoz adını alırlar. Pentozlardan riboz (C5H10O5) ve deoksiriboz (C5H10O4) nükleik asitlerin yapısına girer. Hücre...

Şekerler, Deoksiriboz, Etçil, Fotosentez, Fruktoz, Galaktoz, Glikojen, Glikoz, Karaciğer, Kas, Kolloid
Sap-ilmik
4 yıl önce

ikincinin sapını meydana getirir. Çoğu ribozim de sap-ilmik yapılar içerir. Kendi kendini kesen çekiçbaşı ribozimi üç sap-ilmik içerir, bunlar kesilmenin...

Ribuloz
1 yıl önce

rolü mevcuttur. Ribulozun yapay formu olan sükroribuloz, birçok yapay tatlandırıcıda kullanılmaktadır. Arabinoz Deoksiriboz Liksoz Riboz Ksiloz Ksiluloz...

RNA
1 yıl önce

gibi kimyasal tepkimeleri katalizleme yeteneğine sahiptir; bu tip RNA'lar ribozim olarak adlandırılırlar. Çift iplikli RNA (İng. double stranded RNA'nın...

RNA, Adenin, Azot, DNA, Guanin, Hücre biyolojisi, Nükleotid, Protein sentezi, Riboz, Ribozom, Sitozin
Arabinoz
1 yıl önce

Glukozdan arabinoza dönüştürme suretiyle yapılan Wohl işlemi, arabinozun en yaygın elde ediliş yöntemidir. Deoksiriboz Liksoz Riboz Ribuloz Ksiloz Ksiluloz...

Nükleotit
1 yıl önce

sitozin, timin ve urasil ise birer pirimidindir. Nükleotitlerin pentoz kısmı riboz veya deoksiriboz'dur. Şeker kısmı deoksiriboz ise nükleotidin adının başına...

Nükleotit, Adenin, Azot, DNA, Genetik, Guanin, Karbon, Nükleik asit, Pirimidin, RNA, Riboz