Richard Dedekind

Kısaca: Julius Wilhelm Richard Dedekind 6 Ekim 1831 Braunschweig'da doğdu, 12 Şubat 1916 aynı yerde öldü, Alman matematikçi.Bir hukuk profesörü olan Ulrich Dedekind'in dört çocuğundan en küçüğü olan Richard Dedekind, Gauss'un doğduğu yer olan Braunschweig'de doğmuştur. ...devamı ☟

Julius Wilhelm Richard Dedekind 6 Ekim 1831 Braunschweig'da doğdu, 12 Şubat 1916 aynı yerde öldü, Alman matematikçi.

Bir hukuk profesörü olan Ulrich Dedekind'in dört çocuğundan en küçüğü olan Richard Dedekind, Gauss'un doğduğu yer olan Braunschweig'de doğmuştur. Eğitimine 16 yaşına kadar şehirdeki Gymnasim'da devam etmiştir.

Eğitiminin ilk yıllarında matematik dehası ortaya çıkmamış olsa da üniversiteye başlamadan önce matematik üzerine yoğunlaşmaya başlamıştı. 16 yaşında Caroline Koleji'ne girdi. Burada analitik geometrinin, integral hesabın, yüksek mekaniğin ve cebrin elementer kısımlarını çok iyi öğrenmiş olması, 19 yaşında başladığı Göttingen üniversitesindeki eğitimini çok olumlu yönde etkilemiştir. Göttingen'deki en büyük şansı, burada Gauss, Stern ve Weber gibi üstün matematikçilerden ders alma şansını bulmasıdır. Dedekind bu üç kişiden diferansiyel ve integral hesap, yüksek aritmetik elemanları, en küçük kareler metodu, yüksek jeodezi ve genel fizik üzerinde sağlam temeller aldı.

Kummer, Göttingen'den mezun olurken, okulda kendini iyi yetiştiremediğinden, yani okuldaki eğitimin ileri düzeyde olmadığından şikayet etmiştir. Bu yüzden doktorasını verdikten sonra kendi kendine, eliptik fonksiyonları, modern geometriyi, yüksek cebri ve fizik matematiği öğrenmek için iki yıl çalışmak zorunda kaldı.

Dedekind 1852'de Euler integrallerine dair kısa bir tez ile Gauss'dan doktor ünvanı almıştır. Dedekind iki yıl sonra Göttingen'de ders vermeye başladı. Bu dönemde, 1855 yılında Gauss'un ölümü üzerine Dirichlet'in Göttingen'e gelmesi, Dedekind'in onun derslerini dinleme fırsatını doğurdu. Yine bu dönemde, mesleğine yeni başlayan Riemann'la dost oldu.

Yirmialtı yaşında iken Zürih üniversitesine profesör tayin edilen Dedekind, burada beş yıl kaldıktan sonra 1862'de Braunschweig'e dönerek teknik okula profesör oldu ve burada elli yıl geçirdi. Dedekind, ölümünden birkaç yıl öncesine kadar Braunschweig'de matematik çalışmalarına devam etti. Dedekind, ölümüne kadar hiç evlenmemiş ve sade bir hayat yaşamıştır.

Dedekind'in matematik çalışmalarının temeli, sayılar üzerine olmuştur. Dedekind, bir irrasyonel sayılar teorisi yaratmak için uzun gençlik yıllarında çok uğraşmıştır. 1872 yılında, ilk önemli eseri olan "Süreklilik ve İrrasyonel Sayılar" basıldı. Dedekind, bu eserinde oldukça radikal bir yaklaşım sergilemiştir. Dedekind'in irrasyonel sayılar teorisinin temeli, bir "kesim" kavramına dayanır. Dedekind, irrasyonel sayı teorisini açıkladığı eserinde, sayı kavramını da tarif etmiştir.

Dedekind, irrasyonel sayılar teorisini ortaya attıktan sonraki yıllarda, cebirsel sayılar teorisini oluşturmaya çalıştı. Çalışmalarında ideal kavramını ortaya attı ve tanıttı, sınıf kavramını geliştirdi. Cebirsel aritmetikle rasyonel aritmetiği kaynaştırmayı başardı.

Kaynak

  • http://stu.inonu.edu.tr/~matematik/dedekind.php

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Peano aksiyomları
3 yıl önce

kümesinin tanımını vermekte kullanılan, Giuseppe Peano ve Julius Wilhelm Richard Dedekind tarafından ortaya konmuş dört temel ve bir yardımcı aksiyomdur. Bu...

Peano Aksiyomları, Peano Aksiyomları
Cisim (Cebir)
3 yıl önce

Z/pZ sembolüyle gösterilir. Cisim kavramını ilk ortaya atan Richard Dedekind olmuştur. Dedekind, bu yapı için Almancada "cisim" ya da "vücut" anlamına gelen...

Göttingen Üniversitesi
3 yıl önce

saptanabilir. Bunu takiben Bernhard Riemann, Peter Gustav Lejeune Dirichlet, Richard Dedekind gibi büyük matematikçiler üniversitenin mensubu olmuşlardır. 19. yüzyılın...

Göttingen İœniversitesi, Ahmet Mete Işıkara, Almanya, Bernhard Riemann, Cahit Arf, David Hilbert, Edmund Husserl, Enrico Fermi, Göttingen, Max Born, Max Planck
Georg Cantor
3 yıl önce

unvanını kazandı. Aynı sene yazışmaya başladığı meslekdaşı Richard Dedekind, gerçel sayıları "Dedekind kesitleri" olarak tanımladığı meşhur makalesinde, Cantor'un...

Georg Cantor, 1845, 1879, 1884, 1918, 3 Mart, 6 Ocak, Alman, Almanya, Berlin, Cantor'un Diagonal Yöntemi
6 Ekim
3 yıl önce

Louise Henriette Campan, Fransız eğitimci ve yazardır (ö. 1822) 1831 - Richard Dedekind, Alman matematikçi (ö. 1916) 1846 - George Westinghouse, Amerikalı...

6 Ekim, 10 Ekim, 11 Ekim, 12 Ekim, 13 Ekim, 14 Ekim, 15 Ekim, 1605, 1657, 16 Ekim, 17 Ekim
Yunan matematiği
3 yıl önce

Eudoxus'u ilham kaynağı olarak kabul eden Richard Dedekind tarafından geliştirilen modern "Dedekind kesitleri (Dedekind cut)" teorisine çarpıcı şekilde benzer...

Russel Paradoksu
3 yıl önce

fikri yayınlamadı. 1890'ların sonunda Cantor, tanımının Hilbert ve Richard Dedekind'e mektupla söylediği bir çelişkiye yol açacağını fark etmişti. Sezgisel...

12 Şubat
3 yıl önce

1811) 1899 - Âdile Sultan, Türk Divan edebiyatı şairi (d. 1826) 1916 - Richard Dedekind, Alman matematikçi (d. 1831) 1933 - Henri Duparc, Fransız besteci (d...