ML (Richter Ölçeği): 1930 yılında Charles Richter tarafından geliştirlmiştir ve dalga genliğinin logaritması olarak tanımlanır. Diğer tüm ölçekler Richter ölçeği temel alınarak geliştirilmiştir.

Richter ölçeği

Richter ölçeği, (yada Richter deprem şiddet ölçeği), sismoloji´de kullanılan, dünya genelinde meydana gelen depremlerin şiddet ve sarsıntı oranını (Türkçe:magnitüd, İngilizce:magnitude) belirleyen ve sınıflara ayıran, bir uluslararası ölçüm birimidir.

Tarihçesi

Bu ölçek, 1935 senesinde Charles Francis Richter ve Beno Gutenberg tarafından Kaliforniya Teknik Enstitüsü´nde (California Institute of Technology) tasarlanıp, ilk olarak ML-ölçeği (yerel magnitüd İngilizce:Magnitude Local) olarak isimlendirilmiştir.

Amerikan Sismoloji Derneği Bülteni´nde (Bulletin of the Seismological Society of America) "Bir enstrümental deprem şiddet ve sarsıntı oranı ölçeği" isimli (An instrumental Earthquake Magnitude Scale) bilimsel yayımlamada, Charles Francis Richter´in ilk defa K. Wadati´nin 1931´de yayımladığı, "bir enstrümental deprem ölçeği" fikrini Kaliforniya´da meydana gelen depremlerde uyguladığı belirtilmiştir.

Açıklaması

Ölçek yukarıya doğru her ne kadar sınırlı olmasada, bir jeolojik levhanın jeolojik enerji potansiyalı, bilim adamlarına göre, tahminen 9,5 şiddetini geçemeyecine sanılınır.

Açıklama olarak şu noktayı öne sürerler. Her jeolojik levhada, zaman geçtikce farklı derece ve zamanda tektonik hareket ile jeolojik enerji potansiyalı artmaktadır. Bu artma, levhaların rahat ve serbest şekilde hareket edemeklerinden, itici, çekici vb güçlerin levhalarda jeolojik enerji olarak saklanmasından doğar. Bir deprem anı ise, bu levhalarda bulunan jeolojik enerjinin, levhalar tarafından daha fazla saklanamamasından, levhanın en zayıf noktasından aniden hareket edip, jeolojik enerji potansiyalının doğal yoldan azaltılmasıdır. Ve bu sanı gereğince, dünyadaki mevcut levhaların hiç birinin 9,5 şiddet oluşturacak, jeolojik enerji potansiyalına sahip olamayacağına dayanmaktadır.Jeolojik enerji potansiyalının hesaplanması

Enerji ve magnitüd arasındaki logaritmik bağlantı, aşağıdaki formül gereğince tahminen elde edilebilinir:M=2+2:3log10W


M = magnitüd ve W = eşdeğer TNT ton bazında enerji


Richter ölçeği ile ölçülen en şiddetli depremlerden bazıları  • 1960 Şili depremi, ilk dönemde sadece 8,6 magnitüdü daha sonra çeşitli araştırma doğrultusunda (US Geological Surveys´de dahil) 9,5 ile tespit edilmiştir.
Yanıtlar