Rifampisin

Kısaca: Rifampisin veya rifampin bakterisidal etkisi olan rifamisin grubundan bir antibiyotik ilaçtır. Genellikle mikobakteri enfeksiyonlarının (tüberküloz, lepra vb.) tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca metisilin dirençli ``Staphylococcus aureus`` tedavisinde fusidik asit ile beraber kullanılır. Aventis şirketi tarafından Rifadin®,Rifater® ve Rimactane® isimleri altında satılmaktadır. ...devamı ☟

Rifampisin veya rifampin bakterisidal etkisi olan rifamisin grubundan bir antibiyotik ilaçtır. Genellikle mikobakteri enfeksiyonlarının (tüberküloz, lepra vb.) tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca metisilin dirençli ``Staphylococcus aureus`` tedavisinde fusidik asit ile beraber kullanılır. Aventis şirketi tarafından Rifadin®,Rifater® ve Rimactane® isimleri altında satılmaktadır.

Mekanizma

Rifampisin bakteri hücrelerindeki RNA polimerazı inhibe ederek (engelleyerek) mRNA`in transkripsiyonunu önler.

Hepatotoksisite

Rifampisinin yan etkileri genel olarak neden olduğu hepatotoksisite (karaciğer zedelenmesi) yüzünden oluşur. Rifampisin hepatotoksisiteye neden olduğu için karaciğer yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Antibiyotik
1 yıl önce

bakterileri etkiler. Böylece bakterilerin saldırdığı canlıya zarar vermezler. Rifampisin ve antrasiklin gibi antibiyotikler ise nükleik asit sentezine müdahale...

Antibiyotik, Antrasiklin, Ateş, Avantaj, Ağrı, DNA, Doğal ayıklanma, Eritromisin, Fungi, Grip, Hücre zarı
Nefrotoksisite
1 yıl önce

asiklovir, polietilen glikol Beta-laktam antibiyotikler, vankomisin, rifampisin, sülfonamidler, siprofloksasin, NSAİİler, ranitidin, simetidine, furosemid...

Nefrotoksisite, Aspirin, Böbrek, Diklofenak, NSAİİ, Nefrotoksik, Rifampisin, Sisplatin, Toksik, Vankomisin, İbuprofen
Lenf bezi tüberkülozu
1 yıl önce

INH+RİF+PZA+EMB ve 4 ay INH+RİF) INH =İzoniazid PZA =Pirazinamid RİF =Rifampisin EMB =Etambutol ^ http://www.verem.saglık.gov.tr[ölü/kırık bağlantı] TÜBERKÜLOZ...

Çok ilaca dirençli tüberküloz
4 yıl önce

basamak anti-TB ilaçların en güçlü iki üyesi olan İzoniazid (INH) ve Rifampisin (R) antibiyotiklerinin her ikisine birden direnç geliştirmiş tüberküloz...

Bilirübin
4 yıl önce

Lucey-Driscoll Sendromu Konjestif kalp yetmezliği Akciğer infarktı İlaçlar: Rifampisin, izoniazid, novobiyosin, hepatotoksik olan ve hemoliz yapan diğer ilaçlar...

Bilirübin, Alyuvar, Bağlantı tanıtmak, Bağırsak, Biyoloji, Dalak, Etçil, Hayvan, Hemoglobin, Kan, Kansızlık
Fenobarbital
1 yıl önce

antikoagülanlar, glukokortikoidler, oral kontraseptifler, fenitoin, griseofulvin, rifampisin, fenotiyazinler ve trisiklik antidepresanların plazma düzeylerini düşürürler...

Fenobarbital, Luminal, Alkol, Analjezik, Atılma, Biyoyararlanım, Böbrek, CAS kayıt numarası, Doz, DrugBank, Epilepsi
Diazepam
1 yıl önce

benzodiazepin klirensini düşürdüğü ve etkilerini potansiyalize edebileceği, rifampisin gibi hepatik enzimleri indükleyen maddelerinse benzodiazepin klirensini...

Diazepam, İlaç, ABD, ATC, Anksiyete, Atılma, Avustralya, Biyoyararlanım, CAS kayıt numarası, Ergime noktası, Gebelik kategorisi
Verem
1 yıl önce

yüksek ihtimalle başarıyla tedavi edilebilen bir hastalıktır. Tedavide rifampisin, izoniazid, pirazinamid ve etambutol içeren antibiyotikler kullanılır...

Tüberküloz, Akciğer, Albert Camus, Cat Stevens, Doktor, Franz Ferdinand, Franz Kafka, Friedrich Schiller, Frédéric Chopin, Gavrilo Princip, George Orwell