Rigoletto

Kısaca: Rigoletto Giuseppe Verdi tarafından bestelenmiş üç perdelik bir operadır. İtalyanca liberetoyu Victor Hugo'nun Le roi s'amuse adlı oyundan uyarlayarak ...devamı ☟

Rigoletto
Rigoletto

Rigoletto Giuseppe Verdi tarafından bestelenmiş üç perdelik bir operadır. İtalyanca liberetoyu Victor Hugo'nun Le roi s'amuse adlı oyundan uyarlayarak Francesco Maria Piave yazmıştır. Operanın prömiyeri 11 Mart,1851'de Venedik'te La Fenice opera evinde yapılmıştır. Bu opera çok kişi tarafından çalışma hayatının orta yıllarında Verdi'nin ortaya çıkardığı başyapıtlardan biri olarak görmektedirler. Modern çağlarda standard opera repratuvarının vazgeçilmez bir eseri olarak devamlı olarak sahneye konulmaktadır. Kuzey Amerika'da en çok oynanan 20 opera eseri arasında 9uncu sırayı almıştır. hazirla 1850'de Venedik La Fenice opera evi Verdi'ye yeni opera teklif etmisdir. Verdi ele o zamanlar en yaxsi operalarin bestekari oldugu ucun movzu secimi onun ozune buraxilmisdir. Verdi kendisi icin Ernani, I due Foscari, Macbeth, Il Corsaro ve Stiffelio operalarının liberetolarını yazmış olan "Piave"'ye Aleksander Dumas Fils'in "Kean" adlı eserine bakmasını istedi. Fakat tam bu sırada şans eseri olarak Viktor Hugo'nun Le roi s'amuse eserini görüp beğendi. Fakat bu siyasi bakımdan çok tartışmaya yol açmış bir eserdi ve Kuzey İtalya'yı idaresi altında bulunduran Avusturya-Macar İmparatorluğu'nun sansür otoritelerinden geçmesinin zor olacağı düşünülmekteydi. Fakat Piave, Hugo'daki kralı Montua düküne değiştirdi ve siyasi güçlerin hoslanmadığı tarafları atarak ve isimleri değiştirerek sansür otoritelerine uygun bir uyarlamayı başardı. Mekan Montua'ya ve hükümdar olan düke değiştirildi; eserin yazıldığı zamanda artık ne Mantua düklüğü ne de dükün ait oldugu Gonzalgo hanedanının bir üyesi hayatta bulunmaktaydı. Gilda'nın yatak odası sahnesi kaldırıldı. Kahramanın ismi Triboulet'den (Fransızca rigolo yani gülünç sözcüğünden çıkartılan) Rigelotto'ya çevrildi. 1850 yılı yazında Verdi ve Piave Verdi'nin doğum şehri olan Busattoya çekilip, yaptıkları yoğun çalışmalar sonucu libereto yazılıp bestesi yapılabildi. Venedik Le Fenice opera evindeki promiyer temsil için çok iyi tanınmış fakat genç şarkıcılar seçilmişti. Arya, ikili ve ensamble şarkılarının cok populer olacağı tahmin edildiği için provalar asgariye indirildi ve orkestra üyeleri ve şarkıcılardan gizlilik kurallarına uymaları istendi. Gerçekten açılış temsili, özellikle dramatik sahneler, büyük bir başarı sağladı. Ertesi sabah Dük'un aryası olan "La donna è mobile" Kadın uçarıdır sokaklarda ıslıkla çalınmakta ve hatta hatırlayabilenler tarafından şarkı halinde soylenmekte idi. Roller Konu özeti :Mekan: Mantua ve civarı. :Zaman: 16, yüzyıl

I. Perde

1. Sahne: Sarayda bir oda Sarayında bir toplantıda çapkın Dük mümkün olduğu kadar çok sayıda kadınla birlik olarak zevkli bir hayat geçirmek üzerinde bir şarkı söyler. (Questa o quella - "Bu kadın veya şu bir başkası"). Kiliseyi ziyarette tanımadığı bir güzel kız görmüştür ve onunla birlikte olmayı arzu etmektedir. Fakat aynı zamanda Ceprano Kontesi'ni de baştan çıkarmak arzusundadır. Dük'ün kambur soytarısı, Rigoletto, Dükü'un eskiden dikkatini ceken saray hanımlarının kocalarıyla alaya başlar ve Dük'e bu kocaları ya hapis ederek ya da idam ettirerek bertaraf etmesini tavsiye eder. Soylu saraylılar Rigoletto'dan intikam almaya karar verirler. Bundan sonra Rigoletto Moterone Kontu ile, kızının Duk tarafından baştan çıkartılıp sonra kenara atılması dolayısıyla, alaya alır. Dük'un emri ile tutuklanan Monterone Kontu, Dük'e ve Rigoletto'ya beddua edip onları lanetler. 2, Sahne: Bir sokak ve Rigoletto'nun evinin avlusu Bu lanetleme ile düşünceye dalan soytarı evine yaklaşmaktadır ve tam o sırada kiralık katil Sparafucile tarafından durdurulur ve Sparafucile soytarı'ya hizmete hazır olduğunu bildirir. Rigoletto kendi ile kiralık katilin durumunun benzemekte oldugunu ifade eder. (Pari siamo! - "Birbirimize benziyoruz!"). Sparafucile kılıcını saplatıp adam öldürmektedir; Rigoletto ise '"zehir gibi" laflarıyla kurbanlarını saplamaktadır. Kambur soytarı evinin sokak kapısını açarak içeri girer ve kızı Gilda orada bulunmaktadır. Birbirlerini kucaklayıp karşılarlar (Figlia! Mio padre! - "Kızım! Babam!"). Rigoletto kendinin bir kızı olduğunu Dük'ten ve diğer şehir halkından saklamaktadır ve kızı Gilda ise babasının ne iş yaptığından habersizdir. Kızını herkesi görünmekten men ettiği için Gilda ancak Kilise'de dua ederken baskaları tarafından görülebilmektedir. Rigoletto ayrıldıktan sonra Dük ortaya çıkar. Gilda'nin dadası Giovanna'ya kilisede bir genç öğrenciyi görüp tanıdığını; bu öğrenciyi pek fakir olması halinde bile sevebileceğini ve babasına bu gerçeği söylemediği için kendini suçlu gördüğünü itiraf ettiğini duyar. Gilda tam bu gence aşık olduğunu tekrarlarken, Dük içeri girer; Gilda önce onunla tekrar görüşmeyi redetmesine rağmen kendinin de ona aşık olduğunu bildirir. Gilda ismini sorduğu zaman kararsız bir tavırla adının Gualtier Melde olduğunu soyler. Bir kapı gürültüsü duyan ve gelenin babası olduğundan şüphelenen Gilda Dük'ün hemen ayrılmasını ister ve ikisi de birbirlerine olan aşklarını tekrarladıktan sonra Dük ayrılır. Yalnız kalan Gilda bu öğrenciye olan aşkını düşünup kendikendine bir şarkıya başlar (Gualtier Malde! ... Caro nome - '"Ne cok sevdiğim isim...Gualtier Maldè!") Daha sonra intikam almak için etrafı duvarla çevrili evin dışına gelen soylu saraylılar, Rigoletto'yu hedeflerinin Ceprano Kontesi'ni kaçırmak olduğunu inandırarak onlara yardım etmesini sağlarlar. Planlarına ve hazırlıklarına Rigoletta yardım eder, ama onlar gerçekte Gilda'yi kaçırırlar. En sonunda Rigoletto kendini kandırıldığını anlar ve Ceprano Kontu'nun bedduasını hatırlayarak çöküp düşer. I

I. Perde

Dük'ün Sarayı Dük Gilda'nın ortadan kaybolmasından kaygılıdir (Ella mi fu rapita! - "Benim elimdeyken kaçırıldı.") ve ('Parmi veder le lagrime" - "Gözyaşlarını görür gibiyim."). Soylular Rigoletto'nun metresini kaçırdıklarını haber verirler ve onların tanımlamalarından Dük bunun Gilda olduğunu anlar. Dük hemen kızın kapatıldığı odaya koşar (Possente amor mi chiama - "Çok büyük bir sevda beni çağırıyor."). Dük'ün bu acayip davranışından önceleri kafaları karışan saraylı soylulara o zaman Rigoletto'yu alaya almaya başlarler. Rigoletto önce hiç aldırmazmis gibi yaparak Gilda'yi bulmaya çalışır, çünkü kızının Duk'un eline düşmesinden korkmaktadır. Fakat sonunda saraylıları şaşırtarak gerçekte kızını aramakta olduğunu itiraf eder ve saraylılardan onu bulmak icin kendine yardım etmelerini ister. (Cortigiani, vil razza dannata - "Soyları lanetlenmiş saraylılar"). Gilda koşarak içeri girer; babasına orada bulunanları dışarı atmasını ister ve kendine sarayda ne olduğunu ayrıntılı açıklar (Tutte le feste al tempio - "Tüm kutlu olan günlerde"). Rigeletto Dük'den öç almak istemektedir fakat Gilda Dük'ün tarafını tutmaktadır ve bundan vazgeçmesini ister (Sì! Vendetta, tremenda vendetta! - "Evet! İntikam, korkunç bir intikam!")

III.Perde

Bir han'ın dışında bir sokak Sahnenin bir kısmında, iki odasının içi seyircilerin görüşüne açık Sparafucile'nin evi bulunmaktadır. Rigoletto ve Dük'ü hala sevmekte olan Gilda evin dışına gelirler. Dük'ün sesi kadınların uçarı tabiatlarına ve sadakatsizliklarine dair aryayı söylemektedir (La donna è mobile- "Kadın uçarıdır'"). Rigoletto Dük'ün kiralık katilin evinde bulunduğunu ve Sparafucile'nin kızkardeşi olan Maddalena'yi baştan çıkartmakla uğraştığını kızı Gilda'ya böylece inandırır (Bella figlia dell'amore - "Sevdanın güzel kızı") Rigoletto misafirini öldürmeye hazır olan kiralık katille pazarlığa girişir ve Dük'ü öldürmesi için 20 Venedik altını teklif eder. Kızına bir erkek elbisesi giyerek Verona'ya kaçmaya hazırlanmasını söyler ve kendisi sonradan ona iştirak edeceğini söyler. Karanlık bastığı zaman bir fırtana geleceği anlaşılır ve Dük geceyi o evde geçirmeye karar verir. Sparafucile Dük'e zemin katta bir yatak odası verir. Hala Dük'e aşık olan Gilda, Dük'ün sadekatsız olduğunu bilmekle beraber, erkek elbiseleri giyip Dük'ün kaldığı evin önüne geri gelir. Maddalena'nin kardeşinden Dük'ün hayatını bağışlaması için yalvarmalarını duyar. Sparafucile, geceyarısına kadar Dük'ün yerine öldürebileciği başka bir kişi bulursa kızkardeşinin isteğini yerine getirip Dük'ün hayatını bağışlayacağını söyler. Gilda kendini Dük yerine kurban etmeye karar verir ve eve girer. Kiralık katil hemen hücum edip onu öldürücü şekilde yaralar. Gece yarısı Rigoletto suikast ücreti ile geri döner; bir çuvala konulup bağlanmış olan bir insan sırtına yüklenir ve bu zaferine çok sevinmektedir. Suya batırmak için cesede birkaç ağır taş bağlar; fakat tam onu itip suya atacakken Dük'ün sesini yine "Kadın uçarıdır" aryasının nakaratını söylerken duyar. Şaşırır; çuvalı açar ve ağır yaralı ama daha ölmemiş olan kızını görür. Birkaç dakika için Gilda kendine gelir ve sevgilisinin yerine ölmekten haz duyduğunu babasına söyler (V'ho ingannato - "Baba, seni aldattım.") Gilda bundan hemen sonra son nefesini verir. Rigoletto'nun hiç beklemediği korkunç akibet başına gelmiştir; "Lanetlendim" diye yeisle inlemeye başlar. == Ünlü müziksel parçalar

I. Perde

* Prelüd: * Questa o quella per me pari sono: Dük'ün baladı * Pari siamo!: Rigoletto'nun monologu * Figlia! Mio padre!: Rigoletto ve Gilda ikilisi * È il sol dell'anima: Dük ve Gilda ikilisi * Caro nome: Gilda 'nın romans aryası I

I. Perde

* Ella mi fu rapita!... Parmi veder le lagrime: Dük'ün aryası * Cortigiani, vil razza dannata: Rigoletto'nun aryası * Tutte le feste al tempio... Sì, vendetta, tremenda vendetta: Rigoletto ve Gilda ikilisi II

I. Perde

* La donna è mobile: Dük'ün ünlü aryası * Un dì se ben rammentomi... Bella figlia dell'amore: Dörtlü * V'ho ingannato, colpevole fui: Gilda ve Rigoletto ikilisi == Seçilmiş ses kayıtları ==

Not: "Kat:" ses kayıt şirketinin verdiği katalog numarası. Medya == "Bella figlia dell'amore": Enrico Caruso, Bessie Abott, Louise Homer ve Antonio Scotti. (1907) Victor Records şirketi ses kaydı: Enrico Caruso tarafından söylenen La donna è mobile aryası (1908): == Dipnotları İçsel kaynaklar == == Dışsal kaynaklar == * [1] "Opera Türkiye" websitesinde Verdi'nin "Rigoletto" operası konu özeti. (Erişim:18.5.2010) * [2] Rigoletto piyano ve ses için notalar.(İtalyanca)(Erişim:7.2.2009) * [3] Metropolitan Opera Rigoletto konu özeti (Erişim:7.2.2009) * [4] Rigoletto Parasız MP3 ses kayıdı.(Erişim:7.2.2009) * [5] Rigoletto librettosu.(İtalyanca)(Erişim:7.2.2009) * [6] Rigoletto librettosu. (İtalyanca)(Erişim:1.4.2009)

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Eralp Kıyıcı
6 yıl önce

Aynı zamanda bir şan pedagogudur. Othello, Maskeli Balo, La Traviata, Rigoletto ve özellikle Don Carlo operalarinin basrollerini oynayan Kıyıcı, Turkiye'nin...

Eralp Kıyıcı, 2004, Ankara Devlet Konservatuvarı, Başkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Müzisyen, Sanatçı, Taslak, Şan, Solist, Bariton
1900 (film)
3 yıl önce

Pioppi Romolo Valli - Giovanni Bianca Magliacca - Peasant Giacomo Rizzo - Rigoletto Pippo Campanini - Don Tarcisio ^ "Festival de Cannes, 1900" URL erişim...

La donna è mobile
6 yıl önce

La donna è mobile, Verdi'nin Rigoletto operasının en çok sevilen ve hafızalara kazınan arya'sıdır. Öyle ki rivayete göre Verdi, prömiyerden önce halkın...

1851
3 yıl önce

"Avrupa Birleşik Devletleri" terimini kullandı. 11 Mart – Giuseppe Verdi Rigoletto adlı operasının ilk gösterimini Venedik'te gerçekleştirdi. 1 Mayıs – Modern...

1851, 18. yüzyıl, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1852, 1853, 1854, 1855
Ömer Yılmaz
6 yıl önce

"Rita", Çaykovski'nin "Yolanta", Borodin'in "Prens Igor", Verdi'nin "Rigoletto", Gounod'un "Faust", Hacıbeyov'un "Arşın Mal Alan", Strauss'un "Yarasa"...

í–mer Yılmaz, 1953, 1974, 2006, 7 Nisan, Anadolu Üniversitesi, Ankara, Atatürk, Bale, Biyografi, Cumhuriyet
Aydın Gün
3 yıl önce

ve "Lucia di Lammermoor", 1955-1956'da da "Rigoletto" operalarının Türkiye prömiyerlerini yaptı. Rigoletto operası rejisiyle kazandığı başarıdan dolayı...

Aydın Gün, 1950, 1951, 1957, 1960, 1966, 1972, 1988, 19 Mart, 19 Şubat, Devlet Sanatçısı
Fenice Tiyatrosu
3 yıl önce

1844'te büyük İtalyan opera bestecisi Giuseppe Verdi'nin Hernani, Attila, Rigoletto, La Traviata ve Simon Boccanegra operalarının prömiyerleri bu opera-evinde...

Giuseppe Verdi
3 yıl önce

Verdi'nin “en iyi eserim” dediği Rigoletto Venedik'te, 1853'te, Il Trovatore Roma'da büyük başarı kazandı. Rigoletto, konusunu Victor Hugo'nun Kral Eğleniyor...

Giuseppe Verdi, 10 Ekim, 1813, 1838, 1841, 1842, 1848, 1851, 1853, 1859, 1861