Amerikalı kimyager (Boston 1917). önce doğduğu şehirde, sonra Massachusetts Teknoloji enstitüsünde eğitim gördü. Birçok amerikan üniversitesinde ders verdi. Harvard üniversitesinde kimya profesörü oldu.

Çok güç olan karmaşık organik bileşikleri elde etti: aminli asitler (1955), kinin (1944), kolesterol ve kortizon (1951), striknin (1955). Birçok antibiyotiği ve bu antibiyotiklerin özelliklerini geliştirecek değişiklikleri inceledi. 1961'de başardığı klorofil sentezi en büyük çalışması oldu. 1

Robert Burns Woodward

Amerikalı kimyager (Boston 1917). önce doğduğu şehirde, sonra Massachusetts Teknoloji enstitüsünde eğitim gördü. Birçok amerikan üniversitesinde ders verdi. Harvard üniversitesinde kimya profesörü oldu. Amerikan sentetik organik kimya bilgini. Birçok kompleks organik bileşiğin sentezini yapması ve bunların yapılarını aydınlatmasıyla tanınmıştır.

Robert Woodward, 1917’de ABD’de Massachusetts eyaletinin Quincy kasabasında doğdu. Çocukluğunda diğer öğrencilerden üstün bir yanı yoktu. Ancak kimyaya büyük ilgi duyardı. Bu ilgisi gittikçe arttı. On altı yaşında Massachusetts Institute of Technology’ye (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) girdi. Burada kabiliyetini gören üniversite idarecileri onun için özel bir laboratuar açtılar. Tahsilini üç yıl içinde tamamladı. Bir sene sonra Ph. D. (Philosophy Doctor) ünvanını aldı. M.I.T.’nin ümitlerini boşa çıkarmayan Woodward, ilk önemli araştırmasının neticesinde kinini sentezlemede muvaffak oldu. C20H24O2N2 formülünde, iki benzen halkası, bir üçlü halka, bir çift bağ, bir OH grubu ve bir metil eter bağından müteşekkil olan böylesine kompleks bir yapıyı aydınlatması dünya çapında tanınmasını sağladı.

İrili-ufaklı yüzlerce şahsi başarısının yanında ortak çalışmalara da ehemmiyet veren bir bilgindi. Bu tip çalışmalar neticesinde penisilin, terramisin, areomisin gibi birçok antibiyotiğin sentezlenebilmesi mümkün oldu. Yetiştirdiği yüzlerce ilim adamından birçoğu da kendisi gibi mühim sentezler yaptı. Bir ara amino asitlerin protein halinde polimerleşmeleri üzerinde çalıştı. Bu konuda bilinenlere ilaveler yaptı. İpek ve yüne çok benzeyen sentetik polimerler elde etmeye muvaffak oldu.

Woodward’ın başarıları, onun geniş bir kimya bilgisinin yanısıra üstün zekasına ve çalışma gücüne sahip olduğuna işaret etmektedir. Woodward, yetmişe yakın yaşına rağmen eskisi kadar olmasa da ilmi çalışmalarına devam etti. 8 Temmuz 1979’da öldü.

Çok güç olan karmaşık organik bileşikleri elde etti: aminli asitler (1955), kinin (1944), kolesterol ve kortizon (1951), striknin (1955). Birçok antibiyotiği ve bu antibiyotiklerin özelliklerini geliştirecek değişiklikleri inceledi. 1961'de başardığı klorofil sentezi en büyük çalışması oldu. 1965 Nobel Kimya ödülünü aldı.

Yanıtlar