Robert Frew

Kısaca: Robert Frew, (Rahip Fru) İngiliz ajanı, rahip ve misyoner. ...devamı ☟

Robert Frew, (Rahip Fru) İngiliz ajanı, rahip ve misyoner.

İskoçya`da doğdu ve din eğitimi aldı. Uzun süre Osmanlı topraklarında misyonerlik faaliyetlerinde bulundu. Board of Foreign Missions of the Presbyterian Church`de (BFMPC) ve Kalvinci geleneği dayanan “American Board of Commissioners for Foreign Mission”ın (ABCFM)içinde bulunduğu “International Congregations” başkanı olarak 1902-1924 yılları arasında Osmanlı topraklarında faaliyet gösterdi. Ağa Han ve Seyyid Emir Ali`nin girişimleriyle İngiltere`de British Red Crescent Society (Britanya Kızılay Derneği) adıyla kurulan derneğin İstanbul temsilciliğini yaptı.

Robert Frew, Milli Mücadele döneminde İngiliz İstihbaratı adına çalışan, Mr. Ryan, General Didds, Albay Rawlinson , General Milne, Amiral Calthorpe ve Amiral Webb gibi memurlar arasında en aktif görev alanlardandır. Batı Anadolu`da Albay Emiling adıyla faaliyetlerde bulunduğu bilinmektedir.

Mondros Mütarekesi`nden sonra İngiliz haber alma servisi ajanı olarak İstanbul`da bulundu. 20 Mayıs 1920`de İstanbul`da kurulan İngiliz Muhipleri Cemiyeti Başkanı Said Molla ile yakın ilşkiler kurdu ve örgüte gelen parasal destekleri kanalize etti. Anadolu`daki, ulusal direniş hareketinin bastırılmasına yönelik eylemleri kışkırtarak organize etti. Türkiye`den ayrıldıktan sonra İngiltere`de papazlık yaptı.

Linkler

Mustafa Kemal, Mister Frew`e Yazdığım Mektup

Yrd.Doç.Dr. Cengiz DÖNMEZ

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.