Robert Grosseteste

Kısaca: Aristoteles'ten ve onun Müslüman yorumcularından, özellikle de İbn Sînâ'dan etkilenen Grosseteste (1170-1253), doğayı tanımaya yönelik bilimsel araştırmalar sırasında kullanılması maksadıyla önce resolutio (çözme) ve sonra compositio (birleştirme) işlemlerinin yapılmasını gerektiren iki aşamalı yeni bir araştırma yöntemi geliştirmiş ve böylece Descartes'tan dört yüzyıl önce Descartesçı Yöntem'in temellerini atmıştır; ona göre, çözmeden sonraki birleştirme aşamasında, yani olguların oluş biçimler ...devamı ☟

Aristoteles'ten ve onun Müslüman yorumcularından, özellikle de İbn Sina'dan etkilenen Grosseteste (1170-1253), doğayı tanımaya yönelik bilimsel araştırmalar sırasında kullanılması maksadıyla önce resolutio (çözme) ve sonra compositio (birleştirme) işlemlerinin yapılmasını gerektiren iki aşamalı yeni bir araştırma yöntemi geliştirmiş ve böylece Descartes'tan dört yüzyıl önce Descartesçı Yöntem'in temellerini atmıştır; ona göre, çözmeden sonraki birleştirme aşamasında, yani olguların oluş biçimlerini anlamlandırmaya yönelik varsayımların kurulması sırasında, deneyden yararlanmak gerekir; deney, birleştirme işleminin doğru bir biçimde yapılıp yapılmadığını gösterecek yegane ölçüttür.

Optiğin Yunanlılardan beri matematiksel bir bilim olarak değerlendirilmesinden esinlenen Grosseteste, ilginç bir yaklaşımla fizik ile matematik arasında bir bağlantı kurmuş ve sonradan öğrencisi Roger Bacon tarafından da benimsenecek olan bu yaklaşım aracılığıyla, fiziksel olguların matematiksel modellerle betimlenebileceğini göstermiştir; ona göre, ışığın devinimi geometrinin kurallarına uygun bir biçimde gerçekleştiğinden, doğadaki diğer bütün devinimlerin de geometrinin kurallarına uygun bir biçimde gerçekleşmesi gerekir; öyleyse sonraları Galileo'nun de belirteceği gibi, evren matematiksel bir yapıdır ve matematik aracılığıyla tanımlanabilir.

Görüldüğü gibi Rönesans sonrasında doğacak bilim anlayışının bazı ana çizgileri ilk defa Grosseteste'te belirmiştir.

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

1175
4 yıl önce

kuruldu. Macaristanlı Margaret, Bizans İmparatoru II. İsaakios'un eşi Robert Grosseteste, İngiliz devlet adamı, teolog, filozof, Lincoln başpiskoposu (ö. 1253)...

1175, 11. yüzyıl, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1176, 1177, 1178, 1179
1253
1 yıl önce

Japonya'daki Soto Zen okulunun kurucusu (d. 1200) tarihi bilinmeyen Robert Grosseteste, İngiliz devlet adamı, teolog, filozof, Lincoln başpiskoposu (d. 1175)...

1253, 12. yüzyıl, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1254, 1255, 1256, 1257
Optik tarihi
1 yıl önce

teori geliştirdi. Bu aktif güç ışını teorisi ileride İbn-il Haytam, Robert Grosseteste ve Roger Bacon gibi alimler üzerinde bir etki yarattı. İbn Sahl (940-1000)...

Optik
1 yıl önce

olarak kullanıldı. 13. yüzyıl Ortaçağ Avrupasında İngiliz piskopos Robert Grosseteste, ışıkla ilgili bilimsel konuları Aristo'nun ve Platon'un çalışmalarından...

Optik, Fizik, Kırınım, Snell Yasası, Uzay, Geometrik optik
John Wycliffe
4 yıl önce

Wilhelm, “Jan Hus” 3 Ocak 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. The Catholic Encyclopedia. Vol. 7. New York: Robert Appleton Company, 1910]...

Ezoterizm
1 yıl önce

ortaya koyan Kabala’yı andıran öğretisi ve İngiltere’den Oxford (Robert Grosseteste’daki ışığın teozofisi ve Roger Bacon’daki simya ve astroloji) gösterilebilir...

Ezoterizm, Agarta, Agnostisizm, Ahilik, Altın post, Amenti, Animizm, Ateizm, Baba, Cehenneme iniş, Deizm
Bilim Tarihi
1 yıl önce

olanak sağladı. Ondan sonra bu metinlerde yer alan doğal felsefe, Robert Grosseteste, Roger Bacon, Albertus Magnus ve Duns Scotus gibi ünlü bilim adamları...

Bilim, Bilimsel Araştırma, Bilimsel yöntem, Matematik, Fizik, Kimya, Tıp, Biyoloji, Kuram, Deney, Elementler
Oxford Üniversitesi
1 yıl önce

Loach da Oxford'da okumuştur. Oxford'un felsefe geleneği Ortaçağda Robert Grosseteste ve üniversite hocaları arasında Occam'ın tıraş bıçağı ile bilinen...

Oxford İœniversitesi, Taslak, Yüksek öğretim kurumu, İœniversite, İngiltere, Anglo-sakson