Rock 'n' Roll

N'

n-

n.

n

Türk alfabesinin on yedinci, Arap alfabesine dayanan Osmanlı elifbasının yirmi sekizinci (nun) harfi.

Rock N' Roll

Rock N' Roll 50'li yıllarada Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkmış kökenleri blues ve country müziğe dayanan bir müzik türüdür.Genel olarak gitar, davul, piyano ve üflemeli çalgılar kullanılarak yapılan bir müzik türüdür.İlk başlarda blues yapısı...

Poliploitlik

POLİPLOİTLİK (fr. polyplo'idie'den). Biyol. Kromozomların toplam sayısında 2 n diploit sayıdan 3 n, 4 n, 5 n, 6 n…'e kadar varan çokluk; genomlarının sayısı tek (3 n, 5 n) olanlara perissoploit, çift (4 n, 6 n) olanlara artiyoploit denir; 3 n'li canlılara...

Güvercin Yuvası Sıralaması

Güvercin yuvası sıralaması, n adet öğeyi N adet "güvercin yuvası" (sıralanacak öğelerin alabileceği olası değerlerin sayısı) ile (Θ(n + N)) karmaşıklığıyla sıralayan bir sıralama algoritmasıdır. N O(n) olduğunda algoritma doğrusal zamanda çalışır.