Roland Barthes

Fransız yazarı (Cherbourg 1915). "Yeni tenkit" akımının başta gelen temsilcilerinden, edebi yaratma olayını incelemede çağdaş dilbilim esaslarından esinlenir (le Degre Zero de l'Ecritııre [Yazının Sıfır Derecesi], 1953) ve yapısal araştırma akımına katılarak edebiyata, bir eserin değişmez unsurları («constantes») ile bu unsurların anlam münasebetlerini meydana çıkarmayı hedef tutan bir analiz metodu uygular (Michelet par lui-meme [Kendi Ağzından Michelet], 1954;

Fransız yazarı (Cherbourg 1915). «Yeni tenkit» akımının başta gelen temsilcilerinden, edebi yaratma olayını incelemede çağdaş dilbilim esaslarından esinlenir (le Degre Zero de l'Ecritııre Sıfır Derecesi, 1953) ve yapısal araştırma akımına katılarak edebiyata, bir eserin değişmez unsurları («constantes») ile bu unsurların anlam münasebetlerini meydana çıkarmayı hedef tutan bir analiz metodu uygular (Michelet par lui-meme Ağzından Michelet, 1954; Sur Racine Üstüne, 1963).

Geleneğe bağlı tenkit taraftarlarının hücumlarına karşı, eseri yorumlama hakkı olduğunu söyler (Critique et Verite ve Gerçek, 1966) ve çağdaş sanayi toplumunun mitos'larını ve ona has özellikleri inceleyerek (Systeme de la Mode Sistemi, 1967) genel bir işaretler biliminin gelişmesine katkıda bulunmaya çalışır (Mythologies [1], 1957; Elements de Semiologie Unsurları, 1964).

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.