Roma Antlaşması, 25 Mart 1957 tarihinde Fransa, Batı Almanya, İtalya, Benelüks ülkeleri Belçika, Hollanda ve Lüksemburg arasında imzalanan ve bağımsız bir uluslararası örgüt olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu oluşturan antlaşmadır. 1 Ocak 1958 tarihinden başlayarak yürürlüğe girmiştir.

Roma Antlaşması hakkında detaylı bilgi

Roma Anlaşması 25 Mart 1957 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu (AET) kuran anlaşma. İtalyada Campidoglio Tepesi’ndeki Conservatori Sarayı’nın Orazi ve Curiazi Salonu’nda imzalanmıştı.

1951de Paristeki Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) ile birliğin temelini atan Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda, 1957de Roma Anlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğunu (AET) kurdu. İkinci Dünya Savaşından 12 yıl sonra, 25 Mart 1957de bu anlaşma için toplanan Almanya, Fransa ve İtalya cumhurbaşkanları, Belçika Kralı, Lüksemburg Büyük Dükü ve Hollanda Kraliçesi, şu yalın mesajı vermişlerdi: "Ekonomilerini birleştirmekle barış ve özgürlüğü korumaya ve sağlamlaştırmaya, Avrupanın diğer halklarına da aynı yüksek hedefleri tanımaya ve bu çabalara katılma çağrısını yapmak üzere Avrupa Ekonomi Topluluğunu kurma kararı almışlardır." Bu karar, ilerde büyük bir birliğin oluşacağının haberiydi.


AET ve EURATOMu kuran Roma Anlaşması 1 Ocak 1958de yürürlüğe girdi.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Roma Antlaşması (1924)

Roma Antlaşması 27 Ocak 1924 tarihinde İtalya ile Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı arasında imzalanan antlaşma. 1920'de imzalanan ve Flume'de bağımsız bir yönetim kurulmasına izin veren Rapallo Antlaşması'nın hükümlerinde bazı değişiklikler öngören anlaşma Hırvatistan ...

Roma Antlaşması (1957)

Roma Antlaşması, 25 Mart 1957 tarihinde Fransa, Batı Almanya, İtalya, Benelüks ülkeleri Belçika, Hollanda ve Lüksemburg arasında imzalanan ve bağımsız bir uluslararası örgüt olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'nu oluşturan antlaşmadır. 1 Ocak 1958 tarihinden başlayarak yürürlüğe ...

Roma Anlaşması

Roma Antlaşması şu anlamlara gelebilir:

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (kısaca KAAÖ; İngilizce: North Atlantic Treaty Organization, kısaca NATO; Fransızca: Organisation du traité de l'Atlantique Nord, kısaca OTAN), 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı ...

Rapallo Antlaşması (1920)

Rapallo Antlaşması, İtalya Krallığı ile Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı (1929'dan sonra Yugoslavya) arasında imzalanan antlaşma. Yukarı Adriyatik ve Dalmaçya bölgelerindeki sınır sorunlarını konu almıştır.

Lozan Barış Antlaşması öncesi

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ÖNCESİ SON DURUM1. Dünya Savaşı sonrası, zaferi kazanan taraf olan İtilaf Devletleri, kaybeden taraf olan Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti’ne ağır koşullar içeren antlaşmalar imzalatmışlardı. Sevr Antlaşması da ...

Zitvatorok Antlaşması

Zitvatorok Antlaşması 1593-1606 Osmanlı-Avusturya savaşlarına son veren sulh antlaşması (11 Kasım 1606).

Karlofça Antlaşması

Karlofça Antlaşması, 1699 İkinci Viyana kuşatmasından sonra Avusturya, Lehistan, Venedik ve Rusya'nın katılmasıyla kurulan ittifakın sürdüğü savaşlar sonunda Karlofça'da yapılan antlaşma (26 Ocak 1699). Zenta yenilgisinden sonra Osmanlı devleti barış yapmaya taraftar ...

Brüksel Antlaşması

Batı Avrupa Birliği (BAB) 1948'de Brüksel Antlaşması ile kurulmuştur. Bir savunma ve güvenlik işbirliği kurumudur. Kurucuları Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'tur.

Vestfalya Antlaşması

Otuz yıl savaşına son vermek üzere 1648 de Almanya imparatoru ile Fransa ve İsviçre arasında imza edilen antlaşmalar. Bu antlaşmaların müzakeresi sekiz yıl sürmüştür.

İstanbul Antlaşması (1533)

İstanbul Antlaşması, 22 Temmuz 1533 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya Arşidüklüğü arasında imzalanmış bir barış antlaşmasıdır. 1526 yılında Macaristan, Osmanlı ordusuyla yaptığı Mohaç Savaşını kaybedince bütünlüğünü kaybederek dağıldı.

Anotolyos Antlaşması

Attila'nın Doğu Roma (Bizans)'ya yaptığı seferde Hunlar, Trakya'ya girip başkent İstanbul'u kuşatmak üzere Büyükçekmece önlerine kadar geldi. Bunun üzerine İmparator Teodosyüs barış istedi.

Augsburg Barışı Antlaşması

Augsburg Barışı Antlaşması, 1555 yılında Luther`in Protestanlık mezhebinin dolaylı olarak, Katolik mezhebinden ayrıldığı antlaşmadır. Barış Antlaşması, Kutsal Roma İmparotoru Charles V ve Schmalkaldik Ligi güçleri arasında 25 Eylül 1555 tarihinde Almanya`nın Augsburg ...

Laterano Antlaşması

Laterano Antlaşması, 1929 Laterano Paktı olarak da bilinir, İtalya`yla Vatikan arasında 1929`dan 1985`e değin yürürlükte kalan antlaşma, İtalyan hükümeti adına Benito Mussolini`nin, papalık adına da Dışişleri Bakanı Kardinal Pietro Gasparri`nin imzaladığı antlaşma 1948 ...