Roma Diktat��R��

Magister Equitum

Magister Equitum (Atların (Süvarilerin) efendisi), Roma Cumhuriyeti'nde var olan az sayıda olağanüstü makamlardan birisidir.

Vicarius

Vicarius, Latince ''vekil'' ya da ''yardımcı'' anlamına gelen sözcük. İnglizce "vicar" ve Farsça wazÄ«r kelimelerinin kökenidir. (Farsça aracacılığı ile Türkçeye ''vezir'' olarak geçmiştir ve "hükümdarın yardımcısı", "danışman", ya da "bakan" anlamına gel...

Dikkat

Roma diktatörü

Diktatörlük, Roma Cumhuriyeti'nde siyasi bir makamdı. Diktatör kelimesi Latince emir veren, dikte eden anlamına gelir.

Diktatör (Roma)

Cumhuriyeti'nde siyasi bir makamdı. Diktatör kelimesi Latincede emir veren, dikte eden anlamına gelir. Roma Cumhuriyeti'ne özgü bir siyasi kurum olan bu makam

Rom ismi

Rom, Çingenece (Romani) dilinde koca erkek demek olan ve çingeneler arasında isim olarak kullanılan bir kelimedir. Bunun yanı sıra bu kelimenin roman şeklinde kullanıldığı da görülmüştür.

RO

Ro (Ρ ρ) (Yunanca:Pω, ''Ro''), Yunan alfabesinin onyedinci harfidir. Şekil olarak Lâtin harfi olan P p'ye benzese de Yunan Ro'su, Türkçe'deki R sesine karşılık gelir. Hattâ Türkçe'dekinden biraz daha sert bir ''R'' olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Rom (isim)

Rom, Çingenece (Romani) dilinde koca erkek demek olan ve çingeneler arasında isim olarak kullanılan bir kelimedir. Bunun yanı sıra bu kelimenin roman şeklinde kullanıldığı da görülmüştür.

Caenis

Caenis, eski bir köle, Antonia minor`un (İmparator Claudius`un annesi) yardımcısı ve Roma İmparatoru considerablVespasian`ın metresi. Suetonius`un anlattığına göre Vespasian`ın karısı Yaşlı Domitilla`nın ölümünden sonra Caenis, 74 yılındaki ölümüne kadar...

Hobbit (anlam ayrımı)

Hobbit, J. R. R. Tolkien tarafından yazılmış fantastik edebiyat türünde bir roman.