Roma İmparatorluğu, aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Roma İmparatorluğu (anlam ayrımı)

Roma İmparatorluğu, aşağıdaki anlamlara gelebilir: * Roma İmparatorluğu (MÖ 27-MS 395), Roma Cumhuriyeti'nin Augustus liderliğinde MÖ 1. yüzyılda tekrardan organize olmasıyla kurulan Antik Roma Devleti ** Doğu Roma İmparatorluğu (330-1453), Roma İmparatorluğu'nun 395'te Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmasıyla ortaya çıkan imparatorluk ** Batı Roma İmparatorluğu (286-476), Roma İmparatorluğu'nun 286'da Diocletian tarafından bölünmesinden sonra batı kısmına verilen ad * Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu (962-1806), 843 yılında Verdun Anlaşması ile Almanya, İtalya ve Burgonya'da kurulan ve 1806 yılında Napolyon Savaşları ile yıkılan Orta Avrupa'da 963 yıl hüküm sürmüş olan bir imparatorluk

Yanıtlar