Roma İmparatoru

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Roma İmparatoru
3 yıl önce

Roma imparatoru, ilk olarak MÖ 27 yılında teşkil edilen Roma İmparatorluğu'nun hükümdarlarınca kullanılmaya başlanan unvan. İlk Roma imparatorları kendilerini...

Roma İmparatorluğu, 117, 14, 1453, 476, 4 Eylül, Antik Roma, Avrupa, Batı Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Caesar Divi Filius Augustus
Kutsal Roma imparatorları listesi
6 yıl önce

böylece son buldu. Kutsal Roma imparatorları kendilerini Roma imparatorluk mirasının mirasçısı olarak görmekteydiler. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu Schneidmüller...

Matthias (Kutsal Roma İmparatoru)
6 yıl önce

20 Mart 1619) 1612-1619 yılları arası Habsburg Hanedanı'nı Kutsal Roma İmparatoru olarak yönetip, Avusturya Arşidükü, Macar ve Hırvatistan Kralı olarak...

I. Joseph (Kutsal Roma İmparatoru)
6 yıl önce

I., İngilizce: Joseph I) (26 Temmuz 1678 – 17 Nisan 1711), Kutsal Roma İmparatoru, Macaristan ve Bohemya Kralı ve Avusturya Arşidükü; I. Leopold) ve...

I. Maximilian (Kutsal Roma İmparatoru)
6 yıl önce

Habsburglu I. Maximilian (22 Mart 1459 - 12 Ocak 1519), Kutsal Roma İmparatoru. 1493 yılından ölümüne kadar hüküm sürmüş, yaptığı savaşlar ve evlilikler...

Roma İmparatorları Listesi
3 yıl önce

liste, Roma İmparatorluğu'nda tahta çıkan ya da imparatorluğun tamamında ya da bir kısmında imparatorluklarını ilan eden Roma imparatorlarının listesidir...

Roma İmparatorları Listesi, 102, 10 Temmuz, 114, 117, 11 Ağustos, 11 Haziran, 11 Kasım, 11 Nisan, 138, 139
VII. Karl (Kutsal Roma İmparatoru)
6 yıl önce

üyeden biri ve 24 Ocak, 1742 yılından 1745 yılında ölümüne kadar Kutsal Roma İmparatoru. II. Maximillian Emanuel (Bavyera Seçmeni) ve Teresa Kunegunda Sobieska'nın...

Batı Roma İmparatorluğu
3 yıl önce

Şarlman'ı bir "İmparator", ancak kendisi için ayırdığı bir unvan olan "Roma İmparatoru" yerine biraz aşağılayıcı "Frankların İmparatoru" olarak kabul etti...