Roma Krallığı

Roma Krallığı Antik Roma döneminde Roma şehri ve topraklarının monarşi ile yönetildiği dönemdir. Efsaneye göre Roma'yı Romulus ve Remus kardeşler kurmuştur ki Roma ismi de buradan gelmektedir. Eski çağ tarihçileri, Roma krallığının başlangıcı olarak M.Ö. 753 tarihini verirler.

Roma Krallığı Antik Roma döneminde Roma şehri ve topraklarının monarşi ile yönetildiği dönemdir. Efsaneye göre Roma`yı Romulus ve Remus kardeşler kurmuştur ki Roma ismi de buradan gelmektedir. Eski çağ tarihçileri, Roma krallığının başlangıcı olarak M.Ö. 753 tarihini verirler. Etrüskler, üzerinde egemenlik kurdukları Latin köylerini birleştirip Roma kentini kurarken yerli halkı kentin kurulmasında zorla çalıştırmışlar. Bu durum iki toplumun arasını açmıştır. Latin halk zamanla güçlenen aristokratları, bir bucuk yüzyıl sonra ayaklanarak M.Ö. 509 yılında Etrüsk kralını kovmuşlar ve Roma Cumhuriyeti`ni kurmuşlardır.

Halk meclisi

Romada halk bu dönemde üç sınıfa ayrılmaktadır.

Patricius

Romada aynı soydan gelen ya da geldiklerini kabul eden ve bu nedenle aynı soy adını taşıyan kişilerin oluşturdukları ailelere gens denilmekteydi gensler toplumsal ekonomik ve dini açıdan bağımsız bireylerdi. Gens mensuplarına gentilis ya da patricius denilirdi.

Pleb

O zamanın toplumunda ikinci dereceden bir yerleri olduğu genelde kabul edilmektedir. Plebler siyasal haklarından yararlanamıyorlar devletin yüksek kademelerinde görev alamıyorlar pleblerin özel hukuk alanında da bazı hakları kısıtlanmıştı. Örneğin bunlar patricius kızları ile evlenemezlerdi.

Client

Ekonomik yönden patriciuslara bağlı onlara tabi olan kişilerdi. Clientler patriciusların hizmetinde çalışırlar ve onların himayesinden yararlanırlardı. Krallığın sonlarına doğruda pleblerin sınıfına yükseldiler.

Senato (Senatus)Yaşlılar kuruludur. Ancak patricius'lar senatus uyesi olabilirlerdi kral tarafından seçilen üyelerin başlangıçta 100 olan sayısı giderek artmıştır. Kralın danışma kurulu olan senatus, onun çağrısı ile toplanırdı önemli olaylarda kralın senatusun görüşünü alması bir gelenekti.

Toplumsal sınıflarRoma toplumunun cumhuriyet döneminde ve daha sonra ki dönemlerde şu sınıflardan oluştuğunu görüyoruz.

1: Köleler 2: Sığıntılar (vatandaşlık hakkı olmayanlar) 3: Vatandaşlar

Vatandaşlarda kendi aralarında üç sınıfa ayrılır 1: particiler (aristokratlar) 2: plebler (avam halkı) 3: soylular (kral ve zengin soyundan gelenler)

Kaynaklar

Vikipedi

İlgili konuları ara


Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.

Roma Krallığı ilgili konular

 • Roma

  İtalya’nın başşehri. Tiren Denizi’nden 24 km içeride yer alır. Tarihi zenginlikleriyle meşhur olmasının yanı sıra, Katolik Kilisesinin
 • Roma İmparatorluğu - Roma Ordusu

  Roma artık Akdeniz çevresindeki ülkelerin hepsinden üstün bir konumdaydı. Başarısını büyük ölçüde ordusuna borçluydu. Kuruluşundan MS
 • Roma rakamları

  Romalılar, Eski Mısırlıların yıllarca önce yaptıkları gibi, önceleri bazı sembolleri tekrarlayarak sayıları tasarladılar.
 • Roma Cumhuriyeti

  Roma Cumhuriyeti Antik Roma medeniyetinin cumhuriyet ile yönetildiği dönemdir. M.Ö. 509 yılı civarında monarşinin kaldırılmasıyla başlamı
 • Roma Krallığı

  Roma Krallığı Antik Roma döneminde Roma şehri ve topraklarının monarşi ile yönetildiği dönemdir. Efsaneye göre Roma'yı Romulus ve Remus k
 • Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşü

  İS 5. yüzyılda Akdeniz`de meydana gelen büyük değişiklik genelde Roma`nın "çöküşü" olarak adlandırılır. Yüzyılın başınd
 • Roma (anlam ayrımı)

  * Roma, İtalya - İtalya'nın günümüzde de başkenti olan bir yönetsel coğrafi alan ve onun merkezi olan kenttir.
 • Roma İmparatorluğu'nun Çöküşü (anlam ayrımı)

  Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşü) İS 5. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun geçirdiği tarihsel süreç. (Bak. Batı Roma İmparatorluğu)