Roma Krallığı

Kısaca: Roma Krallığı Antik Roma döneminde Roma şehri ve topraklarının monarşi ile yönetildiği dönemdir. Efsaneye göre Roma'yı Romulus ve Remus kardeşler kurmuştur ki Roma ismi de buradan gelmektedir. Eski çağ tarihçileri, Roma krallığının başlangıcı olarak M.Ö. 753 tarihini verirler. ...devamı ☟

Roma Krallığı Antik Roma döneminde Roma şehri ve topraklarının monarşi ile yönetildiği dönemdir. Efsaneye göre Roma`yı Romulus ve Remus kardeşler kurmuştur ki Roma ismi de buradan gelmektedir. Eski çağ tarihçileri, Roma krallığının başlangıcı olarak M.Ö. 753 tarihini verirler. Etrüskler, üzerinde egemenlik kurdukları Latin köylerini birleştirip Roma kentini kurarken yerli halkı kentin kurulmasında zorla çalıştırmışlar. Bu durum iki toplumun arasını açmıştır. Latin halk zamanla güçlenen aristokratları, bir bucuk yüzyıl sonra ayaklanarak M.Ö. 509 yılında Etrüsk kralını kovmuşlar ve Roma Cumhuriyeti`ni kurmuşlardır.

Halk meclisi

Romada halk bu dönemde üç sınıfa ayrılmaktadır.

Patricius

Romada aynı soydan gelen ya da geldiklerini kabul eden ve bu nedenle aynı soy adını taşıyan kişilerin oluşturdukları ailelere gens denilmekteydi gensler toplumsal ekonomik ve dini açıdan bağımsız bireylerdi. Gens mensuplarına gentilis ya da patricius denilirdi.

Pleb

O zamanın toplumunda ikinci dereceden bir yerleri olduğu genelde kabul edilmektedir. Plebler siyasal haklarından yararlanamıyorlar devletin yüksek kademelerinde görev alamıyorlar pleblerin özel hukuk alanında da bazı hakları kısıtlanmıştı. Örneğin bunlar patricius kızları ile evlenemezlerdi.

Client

Ekonomik yönden patriciuslara bağlı onlara tabi olan kişilerdi. Clientler patriciusların hizmetinde çalışırlar ve onların himayesinden yararlanırlardı. Krallığın sonlarına doğruda pleblerin sınıfına yükseldiler.

Senato (Senatus)Yaşlılar kuruludur. Ancak patricius'lar senatus uyesi olabilirlerdi kral tarafından seçilen üyelerin başlangıçta 100 olan sayısı giderek artmıştır. Kralın danışma kurulu olan senatus, onun çağrısı ile toplanırdı önemli olaylarda kralın senatusun görüşünü alması bir gelenekti.

Toplumsal sınıflarRoma toplumunun cumhuriyet döneminde ve daha sonra ki dönemlerde şu sınıflardan oluştuğunu görüyoruz.

1: Köleler 2: Sığıntılar (vatandaşlık hakkı olmayanlar) 3: Vatandaşlar

Vatandaşlarda kendi aralarında üç sınıfa ayrılır 1: particiler (aristokratlar) 2: plebler (avam halkı) 3: soylular (kral ve zengin soyundan gelenler)

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Roma Krallığı Resimleri

Roma ordusu
1 ay önce

Roma ordusu (Latince: Latince: exercitus Romanus) Romalılar tarafından Roma Krallığı (MÖ 500'e kadar) ile Roma Cumhuriyeti (500–31 BC) ve Roma İmparatorluğu'nu...

Ostrogot Krallığı
3 yıl önce

yönetim bürokrasisinin çoğu Roma vatandaşı ve özel hukuk göre Doğu Roma İmparatorluğu tebası idi. Böylece Ostrogot Krallığı içindeki sistematik ikilik...

Nebatî Krallığı
3 yıl önce

devlet Roma İmparatorluğu işgalleri sırasında Selevkoslarla birlikte mücadele halindedir. Ancak bu dönemden sonra zayıflamaya başlayan devlet Roma'nın kontrolüne...

Roma İmparatorluğu
1 ay önce

önce Roma (Roma Krallığı ve Roma Cumhuriyeti) zaten İtalyan Yarımadası'nı aşmış, önemli rakiplerini yenilgiye uğratmıştı. Augustus'un reformları Roma Devleti'ni...

Roma
1 ay önce

adlarıyla; eski Roma'nın yani Bizans'ın, Roma Krallığı'nın, Roma Cumhuriyeti'nin, Roma İmparatorluğu'nun, Papalık Yönetiminin, İtalya Krallığı'nın ve İtalya...

Roma, 2001, 29 Haziran, Akdeniz, Amsterdam, Atina, Avrupa, Avrupa Birliği, Bari, Berlin, Bolonya
Napoli Krallığı
4 hafta önce

Napoli Krallığı, İtalyan yarımadasının güneyinde, Napoli'de kurulmuş bir devletin modern ismidir. Zamanında, biraz yanıltıcı olarak Sicilya Krallığı adı...

Napoli Krallığı, Napoli, Roma, Taslak şablonları, İtalya, Taslak madde
Roma Kralı
3 hafta önce

Roma Kralı (Latince: rex, regis) Roma Krallığı'nın başmagistrası. Romanın kurucusu olan ve bu sebeple kendiliğinden kral olan Romulus hariç tüm Krallar...

Batı Roma İmparatorluğu
3 hafta önce

Batı Roma İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu'nun 395 yılında Theodosius tarafından ikiye bölünmesiyle ortaya çıkan antik bir devlettir. Diğer yarısı ise...