Romanesk Sanat

Kısaca: Romanesk sanat, 1066 yılında Normanlar'ın İngiltere'yi fethetmesiyle başlayan sanat akımı. İngiltere'de Norman üslubu, Avrupa'da ise Roman üslubu - Romanesk olarak adlandırılır. ...devamı ☟

Romanesk sanat, 1066 yılında Normanlar'ın İngiltere'yi fethetmesiyle başlayan sanat akımı. İngiltere'de Norman üslubu, Avrupa'da ise Roman üslubu - Romanesk olarak adlandırılır. O dönemde kilise ve manastırlar çevredeki tek taş binalardı. Koca tavanının ağırlığı duvarlardadır. Bu yüzden duvarlar kalın ve pencereler küçüktür.Dört duvar üzerine koca bir tavan oturtulmuştur. Romanesk yapılara "kaba" denmesinin sebebi budur. Güvenlik için bir başka girişimse; ağaçla kapatılan kilise tavanlarının yerini tonoz almasıdır. Tonozun ağırlığını taşımak içinse köprü şeklinde kemerler kullanılmış, ama ayakların bu ağırlığı taşıyacak kadar kuvvetli olmaması nedeniyle kemerlere kaburga atılmış ve ortaya çıkan boşluk daha hafif şeylerle doldurulmuştur. Süslemeye pek önem verilmemiş, özellikle heykeller kullanılmamıştır. Çünkü çok kısa bir zaman önce putperestlikten dönülmüştür ve heykeller de puperestliği çağrıştırmaktadır. Heykelle süslenme daha sonraları Fransa'da başladı. Heykellerde ve resimlerde Doğu Sanatından etkilenmeler görülür. Heykeller ve resimler esasen süsleme amacıyla değil, Kutsal Kitap'ta yazılan olayları kabaca tasvir için kullanılmıştır. Heykelciler ve ressamlar estetiğe pek önem vermemiş, basite indirgeyerek kolaya kaçarak resmetmişlerdir. Bununla beraber renkler de önemini yitirmiş, sanatçılar istedikleri renkleri uymasa bile diledikleri yerlerde kullanmışlardır. Bu akım 12. yüzyılın sonu kadar bile yaşayamamış, gotik döneme geçilmiştir. Roman üslubunun önemli eserlerinden birkaçı: Topkapı Sarayı, Tournai Katedrali, Murbach Benediktin Kilisesi ve Saint Trophime Kilisesi dir.

Kaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Romanesk
3 yıl önce

kullanılır. Romanesk şu anlamlar gelebilir: Romanesk sanat (İngilizce: Romanesque art), 11. yüzyıl ile 13. yüzyıl ve sonrasına kadar Batı Avrupa'nın sanat anlayışı...

Romanesk, Gotik, Kaburga, Sanat, Taslak, Murbach Benediktin Kilisesi, Saint Trophime Kilisesi, Tournai Katedrali, Durham Katedrali, Tonoz, Doğu Sanatı
Gotik Sanat
6 yıl önce

kullanılan bir yazı stilidir. Gotik sanatı 12. yüzyılın ikinci yarısında Romanesk sanatının değişmesiyle, Latin sanatına bir tepki olarak ortaya çıkmıştır...

Gotik, Katedral, Kilise, Notre Dame, Ortaçağ, Rönesans, Sanat, Taslak, Strasbourg katedrali, Amiens, Milano Katedrali
Speyer Katedrali
3 yıl önce

Piskoposu'nun makamıdır. 1981'de katedral, "Alman İmparatorluğunda Romanesk sanatının önemli bir anıtı" olarak UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan...

Bizans Sanatı
3 yıl önce

sürdürmektedir. Bizans sanatı Ortaçağdan bu yana batı Avrupa'da gelişmekte olan romanesk ve gotik sanata bir kutup oluşturmakla kalmamış, bu iki kültür arasında...

Bazilika
3 yıl önce

kullanılmıştır. Bazilikal planda ölçü birimi genellikle transept karesidir. Pek çok romanesk kilise bu ilke üzerine kurulmuştur. Transept karesinin ölçülerine -bazen...

Bazilika, Hristiyanlık, Kilise, Taslak
Quedlinburg
3 yıl önce

ilçesinin başkentiydi. Kasabadaki birçok yer doğal bir tatil rotası olan Romanesk Yol boyunca belirlenmiş duraklardır. II. Dünya Savaşı'nın son aylarında...

Palazzo Grassi
6 yıl önce

şehrinin Büyük Kanal bölgesinde yer alan bu yapı, çevresindeki Bizans, Romanesk ve Barok Venedik yapılarına kıyasla daha sonradan inşa edildiği için, akademik...

Neuss
3 yıl önce

Ren bölgesindeki en eski pub Kiliseler Quirinus-Münster Yapımı 13. yy. Romanesk mimari stilli. Şehrin evliyası olduğu kabul edilen Quirinus'dan kalan dini...