Romanya Mitolojisi

Kısaca: Romanya mitolojisi gerek Rumenlerin gerekse tarih boyunca Romanya bölgesinde yaşamış olan insanların mitolojik inançlarının bütününe verilen isimdir. Doğrudan Rumen mitolojisi olarak da anılabilir zira kapsadığı toplulukların büyük bir kısmı Rumenler tarafından bir şekilde ata olarak kabul edilmiştir. ...devamı ☟

Romanya mitolojisi gerek Rumenlerin gerekse tarih boyunca Romanya bölgesinde yaşamış olan insanların mitolojik inançlarının bütününe verilen isimdir. Doğrudan Rumen mitolojisi olarak da anılabilir zira kapsadığı toplulukların büyük bir kısmı Rumenler tarafından bir şekilde ``ata`` olarak kabul edilmiştir. Aynı sebepten dolayı Romanya mitolojisi Roma ve İskandinav mitolojilerinden öğeler barındırır. Ayrıca antik Dacia ve Trakya tanrı ve tanrıçalarını da kapsar.

Romanya mitolojisi zaman içinde daha folklorik bir hal almış ve çok detaylı, gelişmiş bir folklor yaratmıştır. Zaman içinde bu folklorun çeşitli öğeleri diğer kültürlerin ilgisini çekmiş ve uluslararası kültüre dahil olmuştur. Bunun en tanınmış örneklerinden bazıları vampir ve kurtadam olgularıdır. Aslında vampir ve kurtadam benzeri karakterler daha eski mitolojilerde ve farklı kavimlerin folklorlorunde de mevcuttur, fakat modern vampir ve kurtadam kültürü büyük oranda Romanya folklor/mitolojisi temellidir.

Tanrı ve Tanrıçalar

Bu tanrı ve tanrıçalara genel olarak Dacia-Trakya`da tapınılırdı.

  • Zalmoxis (Zalmoxe), bir tür peygamber-tanrı
  • Gebeleizis, mutlak/baş tanrı
  • Bendis, ay, orman ve sihir tanrıçası
  • Derzelas, sağlık tanrısı
  • Kotys, ana tanrıça
  • Heros (Herous, Horus), binici-tanrı, yer altı tanrısı
  • Vesta (Hestia), ateş ve ocak tanrıçası (Roma kökenli)


Ayrıca kutsal bir mekan olan Kogaion da bu mitolojide önemli bir yere sahiptir.

Rumen Folkloru

KişiliklerMitlerKahramanlarYer ve MekanlarRitüellerAyrıca BakınızLinklerKaynaklar

Vikipedi

Bu konuda henüz görüş yok.
Görüş/mesaj gerekli.
Markdown kullanılabilir.

Mitoloji
3 yıl önce

mitolojisi – Romanya mitolojisi - Sardinya mitolojisi - İskoç mitolojisi - Slav mitolojisi - İbyol mitolojisi - İsviçre mitolojisi – Tatar mitolojisi - Yunan...

Mitoloji, Anekdot, Doğru, Efsane, Eskatoloji, Fabl, Folklor, Gerçek, J. R. R. Tolkien, Kelt dini, Kelt mitolojisi
Hilal
3 yıl önce

Wadd, al-Ilah Aztec mitolojisi, Coyolxauhqui ,Metztli ,Tecciztecatl Bask mitolojis,Ilazki Kenan mitolojisi-Jarih, Nikkal Kelt mitolojisi-Góntia Lair bál Hilal...

Hilal, Astronomi, Ay (uydu), Hz.Muhammed, Müslüman, Osmanlı İmparatorluğu, Sasani İmparatorluğu, Türk Bayrağı, Osmanlı Bayrağı
Kılıç
3 yıl önce

Madrid-İbya Kore bronz çağı antik kılıcı, Kore Ulusal Müzesi, Seul-Güney Kore ^ Özhan Öztürk. Dünya Mitolojisi. Nika Yayınevi. Ankara, 2016 s. 685-86...

Kılıç, Kılıç
Ubır
6 yıl önce

Ubır (Tatarca: Убыр) - Rus ve Türk mitolojisi ve halk inancında Vampir anlamına gelir. Obur, Hobur, Vupar, Opkur, Opkan olarak da bilinir. Ayrıca Rusçaya...

Oğuzlar
3 yıl önce

Türkmenistan, İran, Irak, Suriye, Mısır ve Balkanlarda (Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Makedonya, Kosova, Sırbistan) yaşayan Türklerin atası sayılmaktadırlar...

Oğuzlar, Oğuzlar
Anneler günü
3 yıl önce

günlerinde kutlarlar. Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık...

Anneler Günü, 1908, 1914, 1955, Kültür, Mayıs, Taslak, Türkiye
Demir Baba Tekkesi
3 yıl önce

Deliorman halkı tarafından çok sevilir. Babanın yüzlerce menkıbesi anlatılır. Romanya Voyvodasının kanının şişmesi, bundan kurtulmak için tekkeye tuz vakıf yapması...

Demir Baba Tekkesi, Bulgaristan, Deliorman, Kemallar, Macar, Razgrad, Feliks Kanits, Babinger
Sarı Saltuk
3 yıl önce

Baba'nın hakikî mezarının bulunduğu kabûl edilen Babadağ'dan bir görünüm (Romanya) Ebü'l-Hayr-ı Rûmî, Saltuknâme I-II-III, hazırlayan Şükrü Halûk Akalın...

Sarı Saltuk, 13. yüzyıl, 1480, Anadolu, Balkanlar, Cem Sultan, Evliya, Evliya Çelebi, Nasreddin Hoca, Rumeli, Saltukname