Romanya Türkleri (Romence: ``Turci``) terimi Romanya`daki etnik Türk azınlığını ifade eder. 2002 yılında yapılan nüfus sayımına göre Romanya Türklerinin sayısı, toplam nüfusun %0.2`sini oluşturacak şekilde 32,596`dır. Romanya Türklerinin çoğu tarihi Kuzey Dobruca bölgesinde, özellikle de Köstence ilçesinde yaşamaktadır. Yalnızca bu bölgedeki sayıları, bölge nüfusunun %3.4`ünü oluşturacak şekilde 24,602`dir. ...

Romanya Türkleri hakkında detaylı bilgi

Romanya Türkleri (Romence: ``Turci``) terimi Romanya`daki etnik Türk azınlığını ifade eder. 2002 yılında yapılan nüfus sayımına göre Romanya Türklerinin sayısı, toplam nüfusun %0.2`sini oluşturacak şekilde 32, 596`dır. Romanya Türklerinin çoğu tarihi Kuzey Dobruca bölgesinde, özellikle de Köstence ilçesinde yaşamaktadır. Yalnızca bu bölgedeki sayıları, bölge nüfusunun %3.4`ünü oluşturacak şekilde 24, 602`dir.

Romanya tarafından resmi olarak tanınmış bir etnik azınlık olan Türkler için, Romanya Temsilciler Meclisi`nde ayrılan sandalye sayısı birdir.

KaynaklarAyrıca BakınızTürk azınlıklarİlgili Konu Başlıkları Tümü

Romanya'daki Azınlıklar

Skezely denilen Transilvanya'da birçok Macar kökenli insan kalmıştı.Bunlara ise komünizm döneminde özerk bir yapı verilmişti.

Osmanlı Türkleri

Osmanlı Türkleri, 13. yüzyılla 20. yüzyıl arasındaki dönemde, bölge değişiklikleriyle beraber, en geniş kapsamıyla Hazar Denizi batısında yer alan Urmiye Gölü civarından Balkanlar’a kadar yayılmış olan Türklerdir. Temelde Oğuzların çeşitli boylarına mensup olmuşlardır.

Türkçe

Türkçe, diğer Türk dilleriyle birlikte Altay dil ailesinin bir kolunu oluşturur. Bu ailenin diğer üyeleri Moğolca, Mançu-Tunguzca ve Korecedir. Japoncanın Altay dil ailesinin bir üyesi olup olmadığı konusu tartışılmaktadır.

Türk Edebiyatı Tarihi

İslâmiyet'ten önce ve sonra olmak üzere iki ana devreye ayrılan Türk Edebiyatı, İslâmî devir içinde, gerek coğrafya, gerekse bazı medeniyetlere katılma bakımından, başka şekillerde de sınıflandırılmıştır. Fakat asıl sınıflandırma, yukarıdaki gibi olup, İslâmî devrin ...

Türk Azınlıklar

Türk azınlıklar terimi, genel anlam itibariyle çeşitli sebeplerden dolayı Türkiye dışında yaşayan Türkleri veya Türk kökenlileri ifade eder. Alttaki tabloda Orta Asya ve Kafkasya`da yaşayan Türk halklarının oluşturdukları azınlıklar harici tutulmuştur.

Kazak Abdal

Kazak Abdal, Romanya Türklerindendir. 17. yüzyılda yaşadığı sanılan bir Türk halk ozanıdır.

Kırım

Karadeniz'ın kuzeyinde yarımada. Kırım Tatarlarının anavatanı.

Horon

Doğu Karadeniz bölgesinde Samsun ili sınırlarından Gürcistan sınırına kadar olan bölgede kız, erkek veya karma olarak düğün, asker uğurlama, nişan ve yayla şenlikleri gibi toplu eğlencelerde kaval (Of, Sürmene, Hopa Kemalpaşa), davul-zurna (Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane), ...

Macaristan

Macaristan Orta Avrupa’da Türkiye’nin yedide biri kadar büyüklükte bir halk cumhuriyeti. Macaristan Cumhuriyeti ya da kısaca Macaristan, Avusturya, Slovakya, Ukrayna, Romanya, Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya ile komşu olan, denize kıyısı olmayan, Avrupa Birliği üyesi bir ...

Moldova

Moldova Cumhuriyeti Doğu Avrupa’da yer alan bir devlet. Kuzey, güney ve doğusunda Ukrayna, batısında Romanya yer alır.

Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu ...

Korsanlık

Korsanlık Düşman devlete veya onun tebaasına ait malları ele geçiren gemilerin hareketine verilen ad. Korsanlık eskiden savaş kurallarına uygun sayılan bir metoddu. Ele geçirilen korsan gemisinin kaptan ve tayfasına savaş esiri gibi davranılırdı. Atlas Okyanusunda kısa süren ...